Despre rolul organizatiilor sindicale în dezvoltarea sistemelor de salarizare

Pagină

În multe organizatii, nivelurile de recompensare financiară a salariatilor evoluează la întâmplare, fără a fi planificate, analizate, dezvoltate periodic în functie de factorii noi care apar si care influentează nivelul salariilor.
De cele mai multe ori managerii sunt cei care stabilesc nivelurile salariale, în functie de nevoile de recrutare si păstrare a angajatilor. Aceste niveluri salariale sunt ajustate, de-a lungul timpului, la presiunile individuale sau colective, în sensul măririi salariilor.
Un astfel de proces, realizat la întâmplare, duce, de cele mai multe ori, la dezvoltarea unor sisteme de
recompensare financiară inechitabile, greu de înteles, costisitoare si care provoacă demotivare si
insatisfactie în rândul angajatilor.

LECTUREAZA https://wosypetter.files.wordpress.com/2016/08/salarizare.pdf