CUM FUNCTIONEAZA UN SINDICAT DEMOCRATIC

Pagină

1

Ce este un sindicat?

Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi se lovește de nedreptate la locul de muncă. Numărul încălcărilor, înregistrate de organele de stat pentru supraveghere și control a situației în domeniul muncii, este colosal, un altul și mai mare rămânând în anonimat.

Cel mai des tolerăm această inechitate, având, totuși, o dorință enormă de a schimba situația, de a riposta și de a ajunge la careva îmbunătățiri – o atitudine respectuoasă față de sine, condiții mai bune de muncă, un salariu mai mare.

Dar cum să o facem?

Da, oficial, autoritatea este în mâinile angajatorului, totuși, nici o proprietate, nici un fel de strunguri și computere nu sunt în stare să aducă venit singure și independent de munca omului.

Fără munca și cunoștințele omului, materia brută nu se va transforma în produs finit, nu vor crește casele și nu va merge transportul. Și aici angajatorul este vulnerabil, pentru că depinde de angajați! Doar că nu de fiecare separat, ci de întreg colectivul.

Această forță poate fi folosită doar în unitate, înaintând cereri colective și revendicându-le în comun. De fapt, aceasta și este crearea unui sindicat.

Sindicatul este asocierea benevolă a lucrătorilor într-o organizație independentă, sarcina de bază a căreia este protejarea și promovarea drepturilor și intereselor profesionale, economice, de muncă, sociale, colective și individuale ale angajaților.

Sindicatele sunt independente, în ce privește activitatea lor, de autoritățile publice de orice nivel, partide politice, asociații obștești, angajatori și societățile acestora, nu se supun controlului și gestionării lor.

La baza sindicatului stă conștientizarea faptului că nimeni nu va soluționa pentru noi problemele cu care ne confruntăm.

Au trecut timpurile când sindicatul era doar un ”birou” de distribuire a foilor de călătorie și cadourilor de sărbători. Adevăratul sindicat este creat de angajați și pentru aceștia, scopul său fiind motivarea oamenilor în lupta pentru o muncă decentă și o viață mai bună.

Cum functioneaza un sindicat democratic