Raspunsuri privind somajul tehnic in contextul epidemiei

Standard

somaj tehnic

1.Care este baza legala a acordarii somajului tehnic in contextul epidemiei?

OUG nr. 30 din 18 martie 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

2.Ce societati pot beneficia de acordarea somajului tehnic in contextul epidemiei?

Sunt doua tipuri de societati care pot beneficia de somaj tehnic. Cele care:

a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor.

3. Care sunt angajatii care pot beneficia de aceste masuri?

In cazul societatilor de punctul 2.a) toti angajatii, in timp ce societatile de la punctul 2.b) doar 75% dintre angajati.

4.Care este nivelul indemnizatiei de somaj ?

Indemnizatia de somaj tehnic suportat de stat se calculeaza ca 75% din salariul de baza al angajatului, maxim 75% din salariul mediu brut pe economie.

Asadar maximul este 75% * 5.429 lei = 4.072 lei . Suma aceasta este plafonul brut.

Indemnizatia de somaj bruta = 75% * salariul de baza

5. Ce este salariul de baza pe baza caruia se determina indemnizatia?

In Codul muncii, la articolul 17 alin. (3) lit. k) se arata ca persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puțin următoarele elemente:

k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;

Apoi, articolul 160 din Codul muncii arata ca Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri.

Concluzii: Salariul de baza este salariul de incadrare, care NU cuprinde :

  • indemnizatiile
  • sporurile si
  • alte adaosuri.

6.Cum se determina indemnizatia neta ? (cat primeste efectiv angajatul in mana)

Indemnizatia neta pe care o primeste angajatul se determina astfel:

Indemnizatie neta = Indemnizatie bruta – CAS- CASS- impozit.

7.Cine suporta indemnizatia de somaj tehnic? Dar contributiile?

Indemnizatia de somaj tehnic se suporta de catre stat. Atat indemnizatia neta cat si contributiile sunt suportate de stat.

8. In cat timp se recupereaza sumele de la ANOFM?

Prin OUG 30/2020 se prevedea ca angajatorul va incasa de la AJOFM indemnizatiile brute in maxim 30 de zile de la depunerea cererii. Se va reduce acest termen, astfel, de indata ce cererea este depusa la AJOFM, in maxim 15 zile se vor efectua platile (masura se va publica in curand in MOF).

Asadar, firmele trebuie sa pregateasca documentele pentru 1 aprilie pentru perioada 16.03 -31.03.2020, sa le depuna apoi la AJOFM, urmand ca in maxim 15 zile sa poata incasa banii.

Astfel, angajatorii nu vor mai trebui sa plateasca din fondurile lor indemnizatiile nete, ci le vor putea plati direct din banii incasati de la stat.

9. In cat timp se face virarea contributiilor si impozitului de catre angajator?

Pana in data de 25 a lunii urmatoare incasarii sumei de catre angajator din bugetul asigurarilor de somaj, angajatorul va trebui sa declare si sa plateasca contributiile si impozitul retinute.

Asadar, daca la 1 aprilie depunem documentatia pe martie, si incasam banii pana in 15 martie 2020, vom avea obligatia declararii si platii contributiilor si impozitului pana in 25 aprilie 2020.

10. Se datoreaza CAM la aceasta indemnizatie?

 CAM nu se datoreaza la aceasta indemnizatie.

11.Firmele cu un angajat pot beneficia de somaj tehnic?

Firmele pot beneficia de somaj tehnic indiferent de marimea lor.

12.Cine trebuie sa se adreseze ANOFM pentru obtinerea somajului tehnic ? Angajatorul sau angajatul?

Angajatorul este cel care trebuie sa faca toate demersurile.

13.Care este perioada în care plata indemnizației pentru șomajul tehnic este suportată de Stat?

Indemnizatia se acorda pe intreaga perioada in care este declarata stare de urgenta.

In prezent, aceasta este de 30 de zile. Declararea starii de urgenta s-a facut in 16.03.2020.

14.Plata șomajului tehnic este virată de către Stat în contul angajatorului sau cel al angajatului?

Plata aferentă indemnizațiilor pentru șomaj tehnic ale angajaților se face în contul ANGAJATORULUI, urmând ca acesta să achite contribuțiile aferente indemnizațiilor și să facă plățile în conturile ANGAJAȚILOR.

15.Poate un angajator să recurgă la concedierea tuturor angajaților, fără a apela mai întâi la varianta șomajului tehnic?

Angajatorul, dacă decide să recurgă la concediere, nu este obligat să apeleze mai întâi la varianta șomajului tehnic, dar concedierea se va face doar în conformitate cu prevederile Codului Muncii, mai exact, respectând art. 75 alin. (1) din Legea nr. 53/2002- Codul Muncii, care stipulează că în cazul concedierii, angajatul trebuie să beneficieze de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.

16.În situația în care angajatorul a suspendat contractele de muncă ale angajaților, în urma instituirii stării de urgență prin Decretul Președintelui României din data 16.03.2020, acesta este acoperit de măsura de sprijin privind șomajul tehnic pentru perioada dintre instituirea stării de urgență și publicarea în Monitorul Oficial a OUG nr. 30/2020?

DA, în cazul angajatorilor afectați direct de deciziile emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență. Schema de sprijin privind șomajul tehnic acoperă întreaga perioadă a stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României, pentru salariații angajatorilor a căror activitate a fost afectată direct de deciziile emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență. Astfel, este prevăzut la art. XI alin. (2) lit. a) dreptul de a beneficia de indemnizația pentru șomaj tehnic, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, singura condiție fiind obținerea unui certificat de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

În schimb, în situația salariaților angajatorilor care și-au redus activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, art. XI alin. (2) lit b) și alin. (3) prevede dreptul acestora de a beneficia de indemnizația pentru șomaj tehnic suportată de Stat, condiția fiind depunerea de către angajator a unei declarații pe proprie răspundere prin care arată că înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

Mențiunea IMPORTANTĂ, în acest caz, este că angajatorii pot beneficia de plata acestor indemnizații pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă ACTIVE la data intrării în vigoare a OUG nr. 30/2020. Așadar, pentru angajatorii prevăzuți de art. XI lit. b) care au suspendat contractele de muncă ale angajaților anterior publicării în Monitorul Oficial a OUG nr. 30/2020, perioada dintre instituirea stării de urgență prin Decretul Președintelui României și data publicării OUG nr. 30/2020 în Monitorul Oficial nu este acoperită de măsura de sprijin privind șomajul tehnic.

17.Persoanele fizice autorizate a căror activitate a fost afectată de instituirea stării de urgență beneficiază de vreo măsură de sprijin din partea Statului?

DA. Persoanele fizice autorizate se încadrează în categoria descrisă de art. XV al OUG nr. 30/2020, mai exact ”alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, care nu au calitatea de angajatori”. În situația în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial, în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, beneficiază, pe perioada stării de urgență, de o indemnizație egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit pentru anul 2020, acordată din bugetul general consolidat.

18.Ce se intampla cu contractul de munca al angajatilor pe durata suspendarii ?

Pe perioada somajului tehnic, contractul individual de munca al angajatilor se suspenda. Suspendarea se inregistreaza in REVISAL, in baza art. 52 alin. (1) lit. c) care arata ca Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în următoarele situații: … In cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

19. Pe perioada suspendarii pe motiv de somaj tehnic angajatii sunt asigurati la sanatate?

Da, angajatii sunt asigurati la sanatate.

20.Pe perioada somajului tehnic angajatii au continuare la stagiu la pensii?

Da, stagiul de cotizare la pensii curge in continuare.

21. Care este monografia contabila pentru somaj tehnic?

Presupunem ca un angajat are un salariu de baza de 5.000 lei brut.

Indemnizatia bruta de somaj este : 75%* 5.000 lei = 3.750 lei

Din aceasta se retine:

CAS-25% = 938 lei

CASS-10% =375 lei

Impozit 10% = 244 lei

Prin urmare indemnizatia neta = 3.750 lei -938 lei -375 lei -244 lei = 2.193 lei

22. Ce documente trebuie depuse la ANOFM de catre firmele care isi intrerup total/partial activitatea din decizia autoritatilor? (vezi punctul 2a)

  • vor solicita certificatul de urgenta de la Ministerul Mediului (aici vor urma modificari legislative- acest certificat nu va mai fi necesar, insa pana la publicarea in MOF il lasam in lista)
  • o solicitare catre AJOFM – modelul este atasat AICI.
  • o lista a persoanelor suspendate – modelul se poate descarca AICI.

23. Ce documente trebuie depuse la ANOFM de catre firmele care isi reduc activitatea ? (vezi punctul 2b)?

  • o declaratie pe proprie raspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații (aici vom avea modificari legislative dar inca nu sunt publicate in MOF).
  • o cerere catre AJOFM – un model este AICI
  • o lista cu angajatii – un model este AICI.

24. Cum se depun aceste documente la ANOFM?

Trimiterea se face exclusiv prin email.

Emailul la care se trimite este : ID numele județului@anofm.gov.ro


 

INTRAREA IN SOMAJ TEHNIC

Standard

somaj tehnicPROCEDURA DE INTRARE IN SOMAJ TEHNIC. CE CONDITII TREBUIE INDEPLINITE?Care este procedura de intrare in somaj tehnic, in conditiile starii de urgenta? Ce conditii trebuie indeplinite pentru intrarea in somaj tehnic si cat timp se poate sta in somaj tehnic? Exista o procedura speciala pentru coronavirus?
Raspunsul specialistului:
 
Angajatorul poate suspenda contractele de munca in cazul intreruperii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, in special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare. Aceasta suspendare se refera la somajul tehnic (art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii).
 
Departamentul economic intocmeste o Nota de fundamentare ce este aprobata de factorul decizional din unitate.
 
Factorul decizional pe baza datelor din nota de fundamentare emite decizia de suspendare a acivitatii pe perioada starii de urgenta.
Departamentul resurse umane, pe baza deciziei de suspendare a activitatii, emite deciziile de suspendare a contractelor individuale de munca pentru fiecare salariat in parte.
Perioada de suspendare poate fi de 90 de zile iar daca se reia activitatea mai devreme va inceta suspendarea contractelor.
Perioada de suspendare poate dura atata timp cat va exista starea de urgenta instituita prin Decretul 195/2020.
 
In in Monitorul Oficial nr. 231 din 21 martie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.
 
Conform OUG 30/2020, daca activitatea este intrerupta total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.
 
De aceste prevederi beneficiaza salariatii angajatorilor care indeplinesc una din urmatoarele conditii:
 
a) intrerup activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate, si detin certificatul de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prevazut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri elibereaza certificatul de situatii de urgenta conform metodologiei aprobate prin ordin;
b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 si nu au capacitatea financiara de a achita plata tuturor salariilor angajatilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizatiei prevazute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajatii care au contracte individuale de munca active la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
 
Pentru angajatorii mentionati la lit. b), plata indemnizatiei se va realiza in baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca angajatorul inregistreaza o diminuare a incasarilor din luna anterioara depunerii declaratiei pe propria raspundere, cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020, si ca nu are capacitate financiara pentru a plati toti salariatii.
 
Indemnizatia este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
In cazul indemnizatiei calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre angajator din indemnizatiile incasate din bugetul asigurarilor pentru somaj.
 
Pentru calculul impozitului pe venit se aplica prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de angajator prin depunerea declaratiei prevazute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Termenul de plata si declarare a obligatiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se face plata din bugetul asigurarilor de somaj.
 
Pentru indemnizatia nu se datoreaza contributie asiguratorie pentru munca conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
In vederea acordarii sumelor necesare platii indemnizatiei angajatorii depun, prin posta electronica, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social, o cerere semnata si datata de reprezentantul legal, intocmita conform modelelor prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, insotita de lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de aceasta indemnizatie, asumata de reprezentantul legal al angajatorului, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
Plata sumei se face in baza cererii semnate si datate de reprezentantul legal, depusa prin posta electronica, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social.
 
Documentele prevazute se depun in luna curenta pentru plata indemnizatiei din luna anterioara.
 
Plata din bugetul asigurarilor pentru somaj a indemnizatiilor se face in cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.
 
Cheltuielile din bugetul asigurarilor pentru somaj efectuate se pot acoperi din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, in limita sumelor alocate si in conformitate cu prevederile si regulile de eligibilitate aplicabile.
 
Modelul declaratiei pe propria raspundere se stabileste prin ordin comun al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului fondurilor europene.
Raspuns oferit de Gabriela Dita, consilier juridic, pentru
logo

 

Declarația pe propria răspundere

Standard

0.3

Începând din 25 martie, toți românii care ies din casă trebuie să aibă la ei fie o adeverință de la locul de muncă, fie o declarație pe propria răspundere, care să ateste motivul deplasării. De azi, 28 martie, declaraţiile pot fi completate și online, pe platforma electronică formular.sts.ro, fiind necesară însă o semnătură olografă (de mână). Ministrul Vela a precizat că adeverințele se pot arăta autorităților și din telefon, așa că nu ai neapărat nevoie de o imprimantă acasă.

Ordonanța militară 3, anunțată pe 24 martie de Ministrul de Interne Marcel Vela, aduce schimbări importante pentru adeverința eliberată de angajator și pentru declarația pe propria răspundere. Aceste documente pot fi prezentate jandarmilor și polițiștilor atât olograf (scrise de mână), cât și în format electronic, de pe telefon sau tabletă. Potrivit ministrului Vela, adeverinţa de la angajator nu trebuie să aibă ştampilă. „Am introdus un aliniat în acest articol prin care am prevăzut că adeverinţa eliberată de angajator sau declaraţia pe proprie răspundere pot fi prezentate personalului autorităţilor abilitate şi prin intermediul telefonului, tabletei sau oricărui dispozitiv electronic similar”, a declarat Vela, care a citit ordonanţa militară numărul 3 din 24 martie, în declaraţia de presă susţinută la sediul MAI.

Așadar, poți avea asupra ta foaia cu declarația scrisă și semnată integral de mână, o poți fotografia și ține în telefon, o poți completa electronic, apoi o printezi și o semnezi în original (semnătura olografă este obligatorie în orice situație) sau o poți completa online, urmând toți pașii de aici .

Cum îți aplici semnătura pe un document PDF

Ce îţi trebuie:

– un computer (laptop sau desktop)
– instalat pe computer programul Adobe Acrobat Reader DC, variantă gratuită sau cu plată

– un smartphone pentru fotografii

– o foaie de hârtie şi pix

Operaţiunea în paşi:

– te semnezi pe foaia de hârtie şi fotografiezi semnătura

– trimiţi poza cu semnătura în computer, intri pe site-ul stirioficiale.ro sau pe pe platforma electronică formular.sts.ro unde găseşti documentul ”Model – Declaraţie pe proprie răspundere” sau documentul ”Model – Adeverinţă angajator”.

– deschizi documentul şi îl descarci (download) pe computer

– completezi documentul cu datele tale şi îl salvezi

– în partea de sus a programului Adobe Acrobat Reader DC ai o peniţă, dai clic pe ea

– o să-ţi apară două opţiuni ”Adaugă semnătură” şi ”Adaugă iniţiale”

– dă click pe ”Adaugă semnătură”, apasă opţiunea Imagine (Image) şi încarcă poza cu semnătura ta olografă

– programul extrage din poză semnătura în mod automat

– poziţionează semnătura în locul dedicat din document

– salvează documentul

– trimite documentul semnat în smartphone pentru siguranţă

– Poartă cu tine şi foaia cu semnătura originală (olograf)

 -Poartă cu tine întotdeauna și actul de identitatelogo


 

 

Ordinul ministrului Economiei nr. 791/2020

Standard

 

lege

CERTIFICATUL DE SITUATIE DE URGENTA, ORDIN PUBLICAT! DOUA TIPURI DE CERTIFICAT, ALBASTRU SI GALBEN. PROCEDURA OBTINERE

Ordinul ministrului Economiei nr. 791/2020 privind certificatul de situatie de urgent a fost publicat miercuri in Monitorul Oficial. Certificatul de situatii de urgent este necesar firmelor care au inregistrat pierderi din cauza pandemiei COVID-19. Noul ordin reglementeaza emiterea si acordarea certificatului si implementeaza doua tipuri de certificate: un certificat albastru pentru firmele care si-au suspendat partial sau complet activitatea in conditiile starii de urgent si un certificat galben destinat firmelor care au inregistrat incasari reduse cu cel putin 25% fata de media lunilor ianuarie-februarie 2020.
In termen de 5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial a ordinului, Ministerul Economiei va asigura adaptarea si functionarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro. Platforma va asigura emiterea celor doua tipuri de certificate de situatie de urgenta pentru firme.  Solicitantii pot obtine un singur tip de certificat, dupa caz. 

Platforma  http://prevenire.gov.ro/ va fi folosita de firme pentru depunerea in format electronic a solicitarilor de obtinere a certificatelor, precum si certificatul in baza caruia angajatii vor putea fi trimisi in somaj tehnic. 

Certificatul de urgenta emis de MInisterul Economiei va fi valabil fara semnatura si stampila, iar verificarea acestora se poate efectua pe platform http://prevenire.gov.ro/, dupa serie si numar.
Atentie


In ipoteza identificarii vreunor suspiciuni rezonabile privind obtinerea certificatelor de situatie de urgenta cu nerespectarea dispozitiilor legale incidente ori prin neatestarea situatiei reale de drept si/sau de fapt a solicitantului, se sesizeaza organele abilitate in vederea stabilirii masurilor, potrivit competentelor.

In situatia in care reprezentantul legal nu detine semnatura electronica, acesta poate semna olograf, urmand ca toate documentele incarcate in platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaratia pe propria raspundere) sa fie semnate electronic de catre imputernicitul desemnat in acest sens.
 
Documentele se incarca obligatoriu in platforma http://prevenire.gov.ro,  sub semnatura electronica a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui imputernicit al acestuia, detinator de semnatura electronica.
Certificatele sunt de doua tipuri:  •  TIP 1 (ALBASTRU)  eliberat in forma prezentata in anexa nr. 1, pentru solicitantii care cer acordarea acestuia in baza declaratiei pe propria raspundere emisa in forma prezentata in anexa ANEXA 3, din care rezulta intreruperea totala sau partiala a activitatii, ca urmare a deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, in perioada starii de urgenta decretate;
  • TIP 2 (GALBEN) – eliberat in forma prezentata in anexa nr. 2, pentru solicitantii care cer acordarea acestuia in baza declaratiei pe propria raspundere emisa in forma prezentata in ANEXA 3 , din care rezulta inregistrarea unei diminuari a incasarilor in luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie—februarie 2020.

Pentru obtinerea certificatului de urgenta TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN), solicitantul incarca in platforma urmatoarele informatii si documente:


a) datele de identificare;
b) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atesta ca toate informatiile si documentele care stau la baza cererii pentru obtinerea certificatului sunt conforme cu realitatea si respecta legislatia in vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerintelor instituite in cuprinsul art. 2, cu referire la inchiderea totala sau partiala a activitatii sau la diminuarea incasarilor in cuantumul indicat. In situatia in care reprezentantul legal nu detine semnatura electronica, acesta poate semna olograf, urmand ca toate documentele incarcate in platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaratia pe propria raspundere) sa fie semnate electronic de catre imputernicitul desemnat in acest sens.
Solicitantii care nu sunt inregistrati la oficiul registrului comertului furnizeaza informatiile si documentele  indicate si documente privind autorizarea activitatii.

In ce priveste obtinerea CSU (certificat de situatie de urgenta), pe platforma http://prevenire.gov.ro se vor completa urmatoarele informatii:

– date identificare operator economic
– date de contact
– motivul care sta la baza solicitarii eliberarii Certificatului de Urgenta (CSU)
– justificarea cererii
– date privind situatia financiara a solicitantului

Pasul II pentru obtinerea CSU, dupa completarea informatiilor de mai sus, consta in incarcarea online a documentelor de mai jos:

– certificat unic de inregistrare
– CI administrator/reprezentant legal
– balanta contabila certificata  (balanta trebuie sa arata scaderea cifrei de afaceri cu minimum 40% fata de perioada similara a anului trecut)
– declaratie pe proprie raspundere (solicitantul isi asuma ca pierderile financiare au fost produse de situatia de urgenta)
– certificat constatator ONRC

Modelul declaratiei pe propria raspundere va fi regasit, de asemenea, pe platforma http://prevenire.gov.ro. Il redam, totodata, mai jos:

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
                   Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., cetatean . . . . . . . . . ., nascut/nascuta la data de . . . . . . . . . ., in . . . . . . . . . ., cu domiciliul in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., legitimat/legitimata cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberata de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., adresa e-mail . . . . . . . . . ., in calitate de reprezentant legal al . . . . . . . . . ., cu sediul social in . . . . . . . . . ., declar pe propria raspundere urmatoarele:
1. Toate datele si informatiile furnizate in vederea obtinerii Certificatului de situatie de urgenta (CSU) sunt complete, reale si corecte in fiecare detaliu prezentat.
 
2. Toate informatiile si documentele care stau la baza cererii pentru obtinerea certificatului sunt conforme cu realitatea si respecta legislatia in vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform conditiilor impuse de actele normative incidente.
 
3. Imi dau acordul privind accesarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si de alte institutii publice care vor oferi facilitati sau masuri de sprijin si in baza acestui CSU.
 
4. Adresa de corespondenta electronica indicata in cadrul solicitarii CSU este veridica, functionala, verificata de catre subsemnatul si accept ca toate informatiile si documentele furnizate de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin intermediul acesteia, sa fie considerate ca fiind corespondenta transmisa oficial si receptionata.
 
5. Optez prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro pentru urmatorul tip de certificat:
TIP 1 (ALBASTRU) – pentru intreruperea activitatii total sau partial, ca urmare a deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate;
TIP 2 (GALBEN) – pentru inregistrarea unei diminuari a incasarilor in luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020.
 
6. Toate informatiile si documentele necesare obtinerii CSU vor fi completate, respectiv incarcate sub semnatura electronica de catre:
Subsemnatul, in calitate de reprezentant legal al . . . . . . . . . .;
domnul/doamna . . . . . . . . . ., nascut/nascuta la data de . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . ., cu domiciliul in . . . . . . . . . ., legitimat/legitimata cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberata de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., in calitate de imputernicit.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legale si suportarea consecintelor.
Totodata, declar ca am luat cunostinta de prevederile art. 326 „Falsul in declaratii” din Codul penal referitor la: ” (1) Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.”
Data          Semnatura solicitantului

logo


 

CERTIFICATUL DE SITUATIE DE URGENTA

Standard


0.3

Ministerul Economiei a prezentat cateva informatii oficiale privind obtinerea celor doua tipuri (Tip I – albastru si Tip II – galben) de Certificat de Situatie de Urgenta (CSU), clarificand pentru ce domenii se elibereaza certificatul, daca e necesar pentru obtinerea indemnizatiei de somaj tehnic unde se solicita certificatele de situatie de urgent, de unde se descarca declaratia pe proprie raspundere, de la ce data se estimeaza ca vor putea fi obtinute CSU-urile.
1. Pentru ce domenii se elibereaza Certificatul de Situatie de Urgenta Tip I (ALBASTRU)?
Certificatul de Situatie de Urgenta Tip I se elibereaza, pana in acest moment:
– Conform Ordonantei militare nr. 1/2020, pentru:
 • suspendarea activitatii de servire si consum al produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, organizata de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, in spatiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locatiei
 • suspendarea activitatilor culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear si de ingrijire personala, realizate in spatii inchise
 • operatorii economici care au interzis sa organizeze si sa desfasoare orice eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, in spatii deschise
 • operatorii economici care distribuie medicamente la export
 • operatorii economici aerieni care efectueaza zboruri spre si dinspre Spania si Italia, pentru toate aeroporturile din Romania
 cu exceptia zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfa si corespondenta, umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta, precum si aterizarilor tehnice necomerciale
– conform Ordonantei militare 2/2020, pentru:
 
 • operatorii economici care desfasoara activitati in cabinetele de medicina dentara
 • operatorii care desfasoara activitati de comercializare cu amanuntul a produselor si serviciilor in centrele comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici,

cu exceptia:

• vanzarii produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice si a serviciilor de curatatorie
• vanzarii produselor electronice si electrocasnice de catre operatorii economici care asigura livrarea la domiciliul/sediul cumparatorului;
• vanzarii produselor si serviciilor de optica medicala
 
– Conform Ordonantei militare nr. 3/2020, pentru:
 

operatorii economici de pe:

 • rada portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea Neagra Dunare, mila marina 44, pentru navele care vin dinspre canalul Bastroe,
 • pentru interzicerea temporara a accesului navelor pe perioada de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escala situat intr-o zona rosie/galben
 • operatorii economici aerieni care efectueaza zboruri spre si dinspre Franta si Germania, pentru toate aeroporturile din Romania
-cu exceptia zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfa si corespondenta, umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta, precum si autorizarilor tehnice necomerciale.
2. Ce tip de certificat este necesar pentru a beneficia de ajutorul de somaj tehnic de 75%?
Niciunul! Ajutorul de somaj tehnic de 75% se obtine fara certificat!
3. Cine poate solicita acordarea unui CSU?
a) orice operator economic care intra sub incidenta starii de urgenta, conform Ordonantelor militare 1, 2 si 3 din 2020, intrerupandu-si total sau partial activitatea ca urmare a acestor masuri, pentru certificatul de tip 1 (albastru)
sau
b) operatorii economici care, in urma instituirii starii de urgenta au inregistrat reducerea incasarilor sau veniturilor in luna martie 2020 cu un procent de minim 25% fata de media incasarilor sau veniturilor din perioada ianuarie – februarie 2020, pentru certificatul de tip 2 (galben).
4. Unde se solicita eliberarea certificatelor?
Certificatele de Situate de Urgenta vor fi solicitate si eliberate, exclusiv online, prin aplicatia ce va putea fi accesata din platforma http://prevenire.gov.ro in termen de 5 zile de la publicarea Ordinului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 791/24.03.2020 in Monitorul Oficial nr. 248/25.03.2020.
 
5. De unde se descarca declaratia pe proprie raspundere?
Declaratia pe propria raspundere se va putea descarca din aplicatia dedicata, ce va fi operationalizata pe platforma http://prevenire.gov.ro in termen de 5 zile de la publicarea Ordinului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 791/24.03.2020 in Monitorul Oficial nr. 248/25.03.2020.
 
6. Cand preconizati ca societatile comerciale vor avea posibilitatea sa obtina CSU?
 
Incepand cu data de 31 martie 2020. Potrivit Ordinului, in termen de 5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial operatorii economici vor putea solicita unul dintre cele 2 tipuri de CSU.
 
Obtinerea acestui document va fi un proces simplu si transparent. El va fi eliberat exclusiv online, fara costuri, in cateva minute dupa depunerea exclusiv online a documentelor.
7. Declaratia pe proprie raspundere este diferita in functie de tipul de certificatului de urgenta?
Nu. In Declaratia pe propria raspundere aveti o optiune, pe care trebuie sa o bifati pentru a preciza ce fel de CSU doriti.
8. Persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, care nu se incadreaza pentru somaj tehnic pot beneficia de CSU?
Orice operator economic a carui activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2 si a inregistrat reducerea incasarilor sau veniturilor in luna martie 2020 cu un procent de minim 25% fata de media incasarilor sau veniturilor din perioada ianuarie – februarie 2020 sau este inchis poate solicita CSU pentru a fi ajutat in relatiile cu institutiile publice pentru obtinerea, in conditiile legii, de facilitati/ masuri de sprijin (cum ar fi plata utilitatilor, in relatiile comerciale etc.)
 
9. Administratorii de microfirme care isi obtin veniturile prin dividende pot beneficia de certificate?
 
Certificatele de Situatie de Urgenta se acorda operatorilor economici a caror activitate este afectata de pandemia SARS-CoV-2.
10. Agentiile de turism, cod CAEN 7912, 7911, ce tip de certificat pot solicita?
 
Daca sunt afectate la incasari/venituri – pot solicita CSU tip 2 (galben).
Daca sunt afectate de Ordonantele militare 1, 2 si 3 – pot solicita CSU de tip 1( albastru).
 
11. Firmele beneficiare Start-up Nation pot solicita CSU?
Da, toti operatorii economici a caror activitate este afectata de pandemia de SARS-CoV-2 pot solicita CSU, dupa cum urmeaza:
a) TIP 1 (ALBASTRU) – eliberata in baza declaratiei pe propria raspundere ce va putea fi descarcata de pe platforma prevenire.gov.ro in momentul operationalizarii aplicatiei electronice, din care rezulta intreruperea totala sau partiala a activitatii, ca urmare a deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, in perioada starii de urgenta decretate Ordonantele militare 1, 2 si 3)
 
b) TIP 2 (GALBEN) – eliberata in baza declaratiei pe propria raspundere ce va putea fi descarcata de pe platforma prevenire.gov.ro in momentul operationalizarii aplicatiei electronice din care rezulta inregistrarea unei diminuari a incasarilor/veniturilor in luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor/veniturilor din perioada ianuarie-februarie 2020.


 

Declaratie

Standard

2.6

Declarația partenerilor sociali din România cu privire la criza economică și socială cauzată de COVID 19

Responsabilitatea, acțiunea comună/coordonată și solidaritatea sunt cerințe urgente pentru protejarea angajaților, companiilor și economiei de efectele epidemiei de coronavirus

România întâmpină o provocare extraordinară de la izbucnirea coronavirus și este clar că ne aflăm abia la început. Protejarea societății cere o extraordinară acțiune, responsabilitate și solidaritate din partea tuturor celor implicați. În acest context, sunt necesare politici urgente și excepționale pentru a menține funcționarea esențială a economiei și protejarea angajaților în viitorul imediat, cât și pentru a ne asigura că, odată ce răspândirea virusului se află sub control, ecosistemul economic rămâne funcțional.

Responsabilitate

Obiectivul imediat al autorităților publice trebuie să fie acela de a asigura un echilibru corect între conservarea sănătății publice prin reducerea răspândirii virusului și menținerea activității economice cât mai aproape de nivelul normal.

Acest aspect cere implicarea tuturor actorilor economici, inclusiv a întreprinderilor, lucrătorilor și consumatorilor, de a acționa responsabil pentru reducerea răspândirii virusului.

Companiile trebuie să acționeze cu responsabilitate în legătură cu activitățile desfășurate și protecția lucrătorilor.

Angajații trebuie să acționeze cu responsabilitate față de activitatea lor de la locul de muncă.

Clienții trebuie să acționeze responsabil față de conaționalii lor, astfel încât cantitățile de bunuri să fie suficiente față de toată lumea, precum și față de personalul care îi servește.

Responsabilitatea comună a angajatorilor şi angajaţilor trebuie să fie baza acţiunilor pentru asigurarea continuităţii activităţi economice, cu înţelegerea situaţiei excepţionale de către ambele părţi.

Acțiune comună/coordonată

Partenerii sociali trebuie consultați și implicați în elaborarea și implementarea măsurilor naționale. Trebuie depuse toate eforturile pentru sprijinirea angajaților/lucrătorilor, întreprinderilor, activităților economice și serviciilor publice pentru a face față crizei, astfel încât activitățile să poată fi reluate după încetarea crizei, să poată fi menținute locurile de muncă, pentru a reduce riscul șomajului și pierderii de venituri.

Măsurile implementate trebuie să îi sprijine pe cei care au nevoie, fie că riscă întreruperea activității, fie că sunt în prima linie a acțiunilor de sprijin a populației în perioada de criză.

În relațiile de muncă, sunt necesare măsuri temporare care să țină cont de natura impactului crizei provocate de epidemia asupra sectoarelor:

  • Sectoare unde este necesară restrângerea activității pe fondul scăderii cererii
  • Sectoare unde s-a intensificat activitatea și este nevoie de forță de muncă suplimentară

Guvernul trebuie să acceseze rapid liniile de finanțare deschise de Uniunea Europeană, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional și să realoce rapid fondurile pentru diminuarea efectelor epidemiei în plan economic și social. Astfel, este nevoie de rectificare bugetară în regim de urgență, iar fondurile realocate să fie destinate expres pentru sprijinul lucrătorilor, indiferent de tipul relației de muncă, și al angajatorilor.

Companiile sunt responsabile de asigurarea sănătății și securității angajaților. Pentru a exercita această atribuție, trebuie să aibă acces la echipamente de protecție și dezinfecție. Este de înțeles impulsul autorităților publice de a înmagazina cantități mari de astfel de echipamente, dar o parte semnificativă trebuie lăsate să circule în piață.

Statul trebuie să pună rapid la dispoziție instrumente financiare dedicate, sub formă de garanții, împrumuturi, granturi, pentru a asigura funcționarea economiei și păstrarea locurilor de muncă.

Solidaritate

Pentru a răspunde provocării coronavirus și pentru a depăși această perioadă dificilă cu costuri individuale/personale limitate și cu întreprinderi capabile și pregătite să restabilească rapid standardele de viață, este necesar să ne bazăm pe încredere la nivelul întregii societăți.

Facem apel la toți cei implicați să acționeze cu simț de răspundere, să evite deteriorarea ecosistemului economic și social, la nivel național și european.

Confederația Patronală ConcordiaConfederația Patronală Concordia

cnipmmrConsiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România

bnsBlocul Național Sindical

Cartel ALFAConfederația Națională Sindicală “Cartel Alfa”logo


 

INDEMNIZATIA PE DURATA SOMAJULUI TEHNIC. OUG 30/2020

Standard

1.9


0.2


Potrivit dispozitiilor art. 53 alin. (1) din Codul muncii, pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului salariatii beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.
Potrivit dispozitiilor art. 53 alin. (2) din acelasi act normativ, pe durata intreruperii temporare prevazute la alin. (1), salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii.
Conform art. XI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30 din 21 martie 2020, pe perioada starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.
De aceste prevederi beneficiaza salariatii angajatorilor care indeplinesc una din urmatoarele conditii:
 
a) intrerup activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate, si detin certificatul de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prevazut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri elibereaza certificatul de situatii de urgenta conform metodologiei aprobate prin ordin;
 
b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, le-au scazut veniturile cu minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020 si nu au capacitatea financiara de a achita plata tuturor salariilor angajatilor lor;
c) suspenda activitatea pentru protectia salariatilor nefiind intrunite niciuna dintre conditiile de la lit. a) si b).
 
1) In ce priveste masurile pe care angajatorii trebuie sa le ia daca si-au inchis activitatea ca urmare a Decretului privind starea de urgenta, pentru ca angajatii sai sa primeasca indemnizatia de somaj tehnic sustinuta de stat, intr-un interviu acordat Agerpres, Victor Picu a explicat ca, dupa ce angajatorii au suspendat contractele de munca ale angajatilor, (conform articolului 52, litera c, din Codul Muncii), se depune la Ministerul Economiei, o cerere de eliberare a Certificatului pentru Situatii de Urgenta.
2) Ulterior, cu acel certificat, impreuna cu cererea si cu anexa angajatilor care au contractul suspendat, se depun aceste doua documente, prin email, la ANOFM.
“ Pentru cei care si-au inchis activitatile economice in urma deciziilor autoritatilor publice, certificatul emis de Ministerul Economiei este necesar, acest certificat este reglementat si prin decretul prezidential, iar acest certificat reprezinta cea mai simpla masura pe care poti sa o iei ca sa poti dovedi, iar ANOFM sa poata plati banii pentru aceste persoane care au fost afectate in mod direct de masurile autoritatilor publice”, a declarat Victor Picu pentru Agerpres.
3) Potrivit presedintelui ANOFM, “certificatul se va elibera foarte rapid, online, si va face dovada ca te afli in categoriile respective”.
4) Se depun astfel la ANOFM doar certificatul si lista angajatilor. Lista trebuie sa contina si salariul brut al fiecarui angajat.. Statul va plati 75% din salariul brut. Modelul tip pentru lista a fost anexata ordonantei si poate fi accesata AICI.
“ Dar in prima faza, procedura somajului tehnic, generic spus somaj tehnic, pentru ca sensul legii este intreruperea temporara a contractului de munca, trebuie s-o faca angajatorul”, a mentionat Victor Picu.
5) Documentele se depun online, cu mentiunea ca fiecare judet are o adresa de email dedicata pentru aceste depuneri (numele judetului @anofm.gov.ro; de exemplu, brasov@anofm.gov.ro, sau caras-severin@anofm.gov.ro). 
6) CERERILE SE DEPUN de la 1 aprilie 2020, iar platile se fac incepand cu luna aprilie pentru luna martie ATENTIE! Nu este obligatoriu ca cererile sa fie depuse deja de azi. 
“(…) ordonanta spune foarte clar ca se va plati luna prezenta pentru luna trecuta. Avem urmatorul caz – decretul a intrat in vigoare pe 16 martie, si avem platile intre 16 martie si 31 martie, si platile de pe 1 aprilie si 15 aprilie. Si atunci, pentru a beneficia de plata acestei jumatati de luna, angajatorii pot depune aceste cereri de pe 1 aprilie”, a explicat Victor Picu pentru aceeasi sursa.
7) Indemnizatiile vor fi platite angajatorului, iar angajatorul va plati mai departe indemnizatia catre salariat.
8) Conform ordonantei, platile vor fi facute in maximum 30 de zile, cel mai probabil in luna aprilie.
Referitor la firmele care nu intra sub incidenta decretului, dar care au suferit pierderi financiare, pentru a beneficia de indemnizatia de somaj tehnic, Victor Picu a precizat, citat de aceeasi sursa:
“ Sunt doua conditii cumulative – prima e sa aiba incasari cu 25% mai putin decat media lunilor ianuarie si februarie, iar a doua conditie este sa nu aiba bani pentru salarii. Aceasta masura cu privire la acesti angajatori este pentru cei care isi doresc sa mentina oamenii si sa nu ii disponibilizeze, iar statul vine in ajutorul lor sa plateasca aceste indemnizatii, aceste sume pentru somajul tehnic. Asta inseamna ca ei nu au bani pentru acest somaj tehnic, deci este o conditie cumulativa impreuna cu cea de mai sus.”
Cele doua conditii amintite mai sus vor fi certificate printr-o declaratie pe proprie raspundere a angajatorului. 
ANOFM a pus la dispozitie si un numar unic (021.4444.000) pentru a fi la dispozitia celor care doresc mai multe informatii si clarificari in aceasta perioada.
REGIMUL JURIDIC AL SOMAJULUI TEHNIC
 
Regimul de drept al somajului tehnic il constituie:
 
– art. 53 din Codul muncii, adoptat prin Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
– Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1006 din 18 decembrie 2006;
 
– Decret nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020;
 
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri indomeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicata in Monitorul Oficial nr. 231 din 21 martie 2020logo