Asigurat în sistemul de șomaj

Pagină

Principalul drept pe care-l au persoanele asigurate în sistemul autohton de șomaj este indemnizația acordată la pierderea locului de muncă, potrivit legislației în vigoare. Totuși, șomerii aflați în căutarea unui loc de muncă și cei care reușesc să se angajeze au dreptul și la unele servicii ori stimulente financiare.

1. Indemnizația de șomaj

Indemnizația de șomaj reprezintă, așa cum prevede Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, o compensație parțială a veniturilor asiguratului, acordată după pierderea locului de muncă. Totodată, ajutorul este o compensație parțială a veniturilor absolvenților instituțiilor de învățământ, acordată dacă după o anumită perioadă de la absolvire aceștia nu s-au putut angaja.

O persoană este considerată șomeră atunci când nu are un loc de muncă și nu obține venituri sau, dacă obține venituri din activități autorizate legal, acestea sunt sub 500 de lei (valoarea actuală a indicatorului social de referință). Totuși, pentru a putea beneficia de indemnizația de șomaj, o persoană trebuie să se găsească în anumite situații specifice, dintre care cea întâlnită mai des este încetarea raporturilor de muncă/serviciu din motive ce nu i se pot imputa.

Principalele condiții pe care trebuie să le îndeplinească un șomer, pentru a putea primi ajutorul de șomaj, sunt existența unui stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni de dinaintea înregistrării cererii și înregistrarea la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. De menționat este că stagiul de cotizare este perioada pentru care s-a datorat contribuția la șomaj.

De asemenea, în categoria șomerilor sunt incluși absolvenții instituțiilor de învățământ (în vârstă de cel puțin 16 ani) care nu reușesc să se angajeze, potrivit pregătirii profesionale, în maximum 60 de zile de la absolvire. Concret, este vorba de toate persoanele care au obținut o diplomă sau un certificat de studii în cadrul unei instituții de învățământ, indiferent că aceasta este de stat sau particulară, însă condiția de bază este înregistrarea, în termenul de 60 de zile, la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

Ajutorul de şomaj este acordat pentru perioade diferite, în funcție de stagiul de cotizare realizat, astfel:

  • șase luni, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de cel puțin un an;
  • nouă luni, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de cel puțin cinci ani;
  • 12 luni, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare mai mare de zece ani.

Cuantumul indemnizației lunare de șomaj este stabilit, de asemenea, în funcție de stagiul de cotizare, după cum urmează:

  • 375 de lei (75% din valoarea indicatorului social de referință), pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de cel puțin un an;
  • 375 de lei, plus o sumă calculată prin aplicarea – asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare – unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare: 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de minimum trei ani, 5% pentru persoanele cu un stagiu de minimum cinci ani, 7% pentru persoanele cu un stagiu de minimum zece ani și 10% pentru persoanele cu un stagiu de minimum 20 de ani.

Absolvenții instituțiilor de învățământ se bucură de un ajutor de șomaj în cuantum fix de 250 de lei/lună (50% din valoarea indicatorului social de referință), ce este acordat pe o perioadă de șase luni.

2. Servicii pentru îmbunătățirea șanselor de angajare

Agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, precum și alți furnizori acreditați pentru astfel de servicii, se ocupă și de creșterea șanselor de angajare a persoanelor care-și caută de muncă, potrivit Legii nr. 76/2002.

Astfel, mai întâi este vorba despre serviciile de informare și consiliere profesională. Acestea au ca scop furnizarea de informații despre piața muncii și evoluția ocupațiilor, evaluarea și autoevaluarea personalității pentru orientarea profesională, dezvoltarea abilității și încrederii în sine a șomerilor, dar și instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă. Apoi, mai este vorba de medierea muncii – o activitate ce presupune punerea în legătură a angajatorilor cu șomerii, pentru stabilirea raporturilor de muncă/serviciu.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se mai pot bucura și de formare profesională, conform actului normativ citat, pentru creșterea și diversificarea competențelor profesionale. „Programele de formare profesională asigură, conform legii, inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se face ținându-se seama de cerințele de moment și de perspectivă ale pieței muncii și în concordanță cu opțiunile și aptitudinile individuale ale persoanelor respective. Formele prin care se realizează formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă sunt: cursuri, stagii de practică și specializare, precum și alte forme, în condițiile legii”, scrie în Legea nr. 76/2002.

În continuare, printre serviciile de îmbunătățire a șanselor de angajare sunt amintite cele de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale. „Accesul la serviciile gratuite de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, acordate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, se face în urma activității de informare și consiliere profesională sau de mediere, în situația în care, în cadrul acestor activități, se constată că persoanele nu dețin certificat de competențe profesionale, calificare sau absolvire pentru unitățile de competențe, ocupația ori calificarea pentru care se asigură gratuit evaluarea competențelor profesionale și nu au eventuale restricții medicale cu privire la acestea”, este explicat în lege.

În fine, șomerii mai pot beneficia și de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri. Aceste servicii se acordă, la cerere, sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare, metode și tehnici eficiente de management și alte servicii de consultanță.

Atenție! Orice persoană amenințată de riscul de a deveni șomeră are dreptul la servicii de preconcediere, în cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sau la alți furnizori de servicii de ocupare. Acestea constau, printre altele, în formare profesională, instruirea pentru căutarea unui loc de muncă și reorientarea profesională.

3. Completarea salariului și stimularea mobilității

În afară de acordarea indemnizației de șomaj și a serviciilor gratuite pentru creșterea șanselor de angajare, Legea nr. 76/2002 prevede și suplimentarea veniturilor salariale și stimularea financiară a mobilității.

Concret, șomerii care au primit indemnizația de șomaj și s-au angajat cu normă întreagă se bucură, de la momentul încadrării în muncă și până la sfârșitul perioadei pentru care aveau dreptul la ajutorul de șomaj, de o sumă lunară de 30% din cuantumul indemnizației de șomaj. Suma lunară se plătește chiar dacă în perioada de acordare foștilor șomeri le încetează raporturile de muncă/serviciu și se duc, tot cu normă întreagă, în maximum 30 de zile, la un alt angajator.

În același timp, absolvenții instituțiilor de învățământ care se angajează cu normă întreagă, pentru mai mult de 12 luni, se bucură de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referință, adică 500 de lei. Acest lucru este posibil dacă absolvenții sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă. În ceea ce privește absolvenții care au primit indemnizația de șomaj, dacă se angajează în perioada acordării ajutorului (cu normă întreagă, pentru peste 12 luni), beneficiază de o sumă egală cu indemnizația de șomaj la care ar fi avut dreptul, în condițiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat”, scrie în actul normativ.

Referitor la stimularea mobilității, aceasta se traduce printr-o primă de încadrare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referință, adică 1.000 de lei. Suma poate fi primită de către persoanele care, în perioada de acordare a ajutorului de şomaj, se angajează într-o localitate situată la o distanță de peste 50 km de localitatea în care își au domiciliul stabil. De asemenea, cei care, în timpul primirii indemnizației de șomaj, se angajează într-o altă localitate și din acest motiv își schimbă domiciliul au dreptul la o primă de instalare de 3.500 de lei (de șapte ori valoarea indicatorului social de referință). Totuși, aceste două prime nu pot fi cumulate, iar acordarea se face doar pentru încadrarea în muncă pentru cel puțin 12 luni.