Ordinul ministrului Economiei nr. 791/2020

Standard

 

lege

CERTIFICATUL DE SITUATIE DE URGENTA, ORDIN PUBLICAT! DOUA TIPURI DE CERTIFICAT, ALBASTRU SI GALBEN. PROCEDURA OBTINERE

Ordinul ministrului Economiei nr. 791/2020 privind certificatul de situatie de urgent a fost publicat miercuri in Monitorul Oficial. Certificatul de situatii de urgent este necesar firmelor care au inregistrat pierderi din cauza pandemiei COVID-19. Noul ordin reglementeaza emiterea si acordarea certificatului si implementeaza doua tipuri de certificate: un certificat albastru pentru firmele care si-au suspendat partial sau complet activitatea in conditiile starii de urgent si un certificat galben destinat firmelor care au inregistrat incasari reduse cu cel putin 25% fata de media lunilor ianuarie-februarie 2020.
In termen de 5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial a ordinului, Ministerul Economiei va asigura adaptarea si functionarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro. Platforma va asigura emiterea celor doua tipuri de certificate de situatie de urgenta pentru firme.  Solicitantii pot obtine un singur tip de certificat, dupa caz. 

Platforma  http://prevenire.gov.ro/ va fi folosita de firme pentru depunerea in format electronic a solicitarilor de obtinere a certificatelor, precum si certificatul in baza caruia angajatii vor putea fi trimisi in somaj tehnic. 

Certificatul de urgenta emis de MInisterul Economiei va fi valabil fara semnatura si stampila, iar verificarea acestora se poate efectua pe platform http://prevenire.gov.ro/, dupa serie si numar.
Atentie


In ipoteza identificarii vreunor suspiciuni rezonabile privind obtinerea certificatelor de situatie de urgenta cu nerespectarea dispozitiilor legale incidente ori prin neatestarea situatiei reale de drept si/sau de fapt a solicitantului, se sesizeaza organele abilitate in vederea stabilirii masurilor, potrivit competentelor.

In situatia in care reprezentantul legal nu detine semnatura electronica, acesta poate semna olograf, urmand ca toate documentele incarcate in platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaratia pe propria raspundere) sa fie semnate electronic de catre imputernicitul desemnat in acest sens.
 
Documentele se incarca obligatoriu in platforma http://prevenire.gov.ro,  sub semnatura electronica a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui imputernicit al acestuia, detinator de semnatura electronica.
Certificatele sunt de doua tipuri:    •  TIP 1 (ALBASTRU)  eliberat in forma prezentata in anexa nr. 1, pentru solicitantii care cer acordarea acestuia in baza declaratiei pe propria raspundere emisa in forma prezentata in anexa ANEXA 3, din care rezulta intreruperea totala sau partiala a activitatii, ca urmare a deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, in perioada starii de urgenta decretate;
    • TIP 2 (GALBEN) – eliberat in forma prezentata in anexa nr. 2, pentru solicitantii care cer acordarea acestuia in baza declaratiei pe propria raspundere emisa in forma prezentata in ANEXA 3 , din care rezulta inregistrarea unei diminuari a incasarilor in luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie—februarie 2020.

Pentru obtinerea certificatului de urgenta TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN), solicitantul incarca in platforma urmatoarele informatii si documente:


a) datele de identificare;
b) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atesta ca toate informatiile si documentele care stau la baza cererii pentru obtinerea certificatului sunt conforme cu realitatea si respecta legislatia in vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerintelor instituite in cuprinsul art. 2, cu referire la inchiderea totala sau partiala a activitatii sau la diminuarea incasarilor in cuantumul indicat. In situatia in care reprezentantul legal nu detine semnatura electronica, acesta poate semna olograf, urmand ca toate documentele incarcate in platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaratia pe propria raspundere) sa fie semnate electronic de catre imputernicitul desemnat in acest sens.
Solicitantii care nu sunt inregistrati la oficiul registrului comertului furnizeaza informatiile si documentele  indicate si documente privind autorizarea activitatii.

In ce priveste obtinerea CSU (certificat de situatie de urgenta), pe platforma http://prevenire.gov.ro se vor completa urmatoarele informatii:

– date identificare operator economic
– date de contact
– motivul care sta la baza solicitarii eliberarii Certificatului de Urgenta (CSU)
– justificarea cererii
– date privind situatia financiara a solicitantului

Pasul II pentru obtinerea CSU, dupa completarea informatiilor de mai sus, consta in incarcarea online a documentelor de mai jos:

– certificat unic de inregistrare
– CI administrator/reprezentant legal
– balanta contabila certificata  (balanta trebuie sa arata scaderea cifrei de afaceri cu minimum 40% fata de perioada similara a anului trecut)
– declaratie pe proprie raspundere (solicitantul isi asuma ca pierderile financiare au fost produse de situatia de urgenta)
– certificat constatator ONRC

Modelul declaratiei pe propria raspundere va fi regasit, de asemenea, pe platforma http://prevenire.gov.ro. Il redam, totodata, mai jos:

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
                   Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., cetatean . . . . . . . . . ., nascut/nascuta la data de . . . . . . . . . ., in . . . . . . . . . ., cu domiciliul in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., legitimat/legitimata cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberata de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., adresa e-mail . . . . . . . . . ., in calitate de reprezentant legal al . . . . . . . . . ., cu sediul social in . . . . . . . . . ., declar pe propria raspundere urmatoarele:
1. Toate datele si informatiile furnizate in vederea obtinerii Certificatului de situatie de urgenta (CSU) sunt complete, reale si corecte in fiecare detaliu prezentat.
 
2. Toate informatiile si documentele care stau la baza cererii pentru obtinerea certificatului sunt conforme cu realitatea si respecta legislatia in vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform conditiilor impuse de actele normative incidente.
 
3. Imi dau acordul privind accesarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si de alte institutii publice care vor oferi facilitati sau masuri de sprijin si in baza acestui CSU.
 
4. Adresa de corespondenta electronica indicata in cadrul solicitarii CSU este veridica, functionala, verificata de catre subsemnatul si accept ca toate informatiile si documentele furnizate de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin intermediul acesteia, sa fie considerate ca fiind corespondenta transmisa oficial si receptionata.
 
5. Optez prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro pentru urmatorul tip de certificat:
TIP 1 (ALBASTRU) – pentru intreruperea activitatii total sau partial, ca urmare a deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate;
TIP 2 (GALBEN) – pentru inregistrarea unei diminuari a incasarilor in luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020.
 
6. Toate informatiile si documentele necesare obtinerii CSU vor fi completate, respectiv incarcate sub semnatura electronica de catre:
Subsemnatul, in calitate de reprezentant legal al . . . . . . . . . .;
domnul/doamna . . . . . . . . . ., nascut/nascuta la data de . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . ., cu domiciliul in . . . . . . . . . ., legitimat/legitimata cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberata de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., in calitate de imputernicit.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legale si suportarea consecintelor.
Totodata, declar ca am luat cunostinta de prevederile art. 326 „Falsul in declaratii” din Codul penal referitor la: ” (1) Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.”
Data          Semnatura solicitantului

logo


 

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s