Clarificari importante ale Ministrului Muncii privind modificarile aduse somajului

Standard

somaj tehnic

1.Cine poate beneficia de somaj tehnic platit de stat in aceasta perioada?


Orice angajator care a inchis temporar total sau partial/a redus activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID 19, si a evidentiat in REVISAL angajatii carora le intrerupe temporar total/partial contractul individual de munca (CIM). Somajul tehnic, conform codului muncii se acorda exclusiv angajatilor avand CIM. Inclusiv cluburile sportive si ONG, practic oricarui angajator avand salariati cu forma de angajare CIM.

2.Cine mai poate beneficia de alte indemnizatii similare somajui tehnic platit de stat in aceasta perioada?


Orice PFA, intreprindere individuala, persoane care obtin venituri exclusiv din contracte de drepturi de autor sau drepturi conexe, structurile sportive avand contracte de activitate sportiva.

3.Ce sume se primesc?​


Angajatorii cu angajati avand CIM: pentru fiecare persoana – 75% din salariul brut al angajatului sau maxim 75% din castigul salarial mediu brut (4070 lei).

Categoriile tip PFA, II, cei angajati cu drepturi de autor, orice forma de munca aferenta meseriilor liberale: indemnizatie lunara egala cu 75% din castigul salarial mediu brut (4070).

Structurile sportive pentru persoanele avand contracte de activitate sportiva – 75% din drepturile in bani aferente contraprestatiei sportive sau maxim 75% din castigul salarial mediu brut.

Angajatorii pot, daca doresc si au fondurile necesare, sa suplimenteze sumele pana la minim 75% din salariu, conform Codului Muncii.

4.Unde se depun documentele pentru a obtine fondurile?


Angajatorii cu angajati prin CIM la ANOFM/AJOFM-urile din judetele in care au sediul social.
Celelalte forme de munca – PFA, II, etc la ANPIS/AJPIS-urile din judete.

5.Ce documente depun?


Angajatorii: Cerere semnata si datata de catre angajator, Declaratie pe propria raspundere si lista angajati aflati in somaj tehnic.
Alte forme: Cerere semnata si datata si Declaratie.

Atentie: in Declaratie li se cere sa certifice faptul ca informatiile sunt adevarate si li se prezinta consecinta juridica a prezentarii unor informatii false. Raspunderea este a angajatorului/persoanei care depune Cererea.

6.Cand se pot depune documentele?


Pentru angajatorii care depun la ANOFM:
• Pentru 16 – 31 martie incepand cu 1 aprilie.
• Pentru 1 aprilie – 16 aprilie incepand cu 1 mai.
Pentru celelalte catgorii: Pana in data de 10 ale lunii (aprilie/mai).

7.Cum se pot depune documentele?


-Electronic
La ANOFM – s-au creat adrese speciale in fiecare judet
-La ANPIS – sunt in curs de creare adrese dedicate in fiecare judet.

8.In cat timp primesc angajatorii banii?


Angajatorii care depun la ANOFM: in 15 zile de la depunere documente
Celelalte categorii care depun la ANPIS: in 10 zile de la depunere.

9.Care este obligatia angajatorului dupa ce primeste banii?​​​​​​


Sa plateasca sumele angajatilor aflati in somaj tehnic in 3 zile.

Exceptii?
✓ În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care, cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență, acesta nu beneficiază de indemnizația în cauză.
✓ În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizația aferentă contractului individual de muncă cel mai avantajos.

10. Eventualul control asupra sumelor primite​ se va face exclusiv dupa perioada crizei.


logo


 

COMUNICAT – Noile prevederi privind modul de acordare a concediilor medicale au intrat în vigoare

Standard


angajati

In 27 martie 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 502/417 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1311/2017.

De asemenea, este în vigoare Ordinul MS nr. 414/2020 din 11 martie 2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, care conține reglementări referitoare la modul în care se eliberează avizele epidemiologice necesare pentru obținerea certificatelor de concedii medicale pentru cei aflați în carantină instituţionalizată (în spaţii special amenajate) sau în izolare la domiciliu.   

Direcţiile de sănătate publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti au obligaţia ca, la ieşirea din carantina instituţionalizată, să elibereze persoanelor ce s-au aflat în această situaţie un aviz epidemiologic de ieşire din carantină, care se poate transmite şi prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Persoanele izolate la domiciliu care au nevoie de concediu medical vor completa o declarație pe proprie răspundere, conform modelului atașat în Ordinul MS nr. 414/2020.

Aceste documente necesare pentru obținerea concediului medical pot fi transmise în format electronic către medicul de familie.

Atenționăm populația că nerespectarea măsurilor de carantină, respectiv de izolare la domiciliu, precum şi furnizarea de informaţii false autorităţilor se sancţionează conform legilor în vigoare.

De asemenea, adeverinţa privind dovada asigurării în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii poate fi eliberată de către angajatori şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Certificatele de concediu medical acordate pentru risc maternal, în perioada stării de urgenţă, se eliberează şi se plătesc fără avizul medicului de medicina muncii.

Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgenţă de către alți medici decât cei de familie se depun direct la plătitorii de indemnizaţii de asigurări, fără viza medicului de familie.

Certificatele de concediu medical, eliberate în perioada stării de urgenţă, se pot transmite şi prin mijloace electronice  de transmitere la distanţă, astfel:

 • de către medicii curanţi către persoanele asigurate;
 • de către persoanele asigurate către plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate (angajatori, CAS-uri).

Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) şi 2 (roz), se depun de către persoana asigurată la plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în termen de 60 de zile calendaristice de la data eliberării acestora.

Certificatele de concediu medical se pot acorda şi la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgenţă instituită prin Decretul nr. 195/2020, în următoarele situaţii:

 • în caz de sarcină şi lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate);
 • pentru perioada de internare în spital;
 • pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de către medicul ortoped/chirurg;
 • situaţii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile;
 • în caz de carantină;
 • pentru risc maternal;
 • pentru îngrijirea copilului bolnav;
 • pentru asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecţiuni care nu pot fi tratate în ţară, precum şi pentru cei care îşi pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă ţară în interes de serviciu sau în interes personal;
 • pentru asiguraţii cu afecţiuni cardiovasculare, SIDA/neoplazii/tuberculoză;
 • pentru alte situații decât cele menționate mai sus, ce necesită prelungirea concediului medical de către medicii de specialitate, alții decât cei de familie;
 • pentru consultațiile medicale la distanță acordate în perioada stării de urgență, potrivit prevederilor legale, în cazurile care necesită concediu medical.

Vă reamintim că, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor cu COVID 19, prin Ordonanța de Urgență nr. 30/2020 (care cuprinde măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului) a fost modificată OUG 158/2005 (act normativ ce conține reglementări privind modul de acordare a concediilor și indemnizațiior de asigurări sociale de sănătate), astfel:

 • persoanele asigurate au dreptul la concediu și indemnizație, inclusiv cele care nu au realizat stagiul de cotizare complet, de 6 luni;
 • certificatele de concediu medical acordate care cuprind a 91-a zi și cele care depășesc 183 de zile se eliberează și se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Aceste reglementări sunt valabile pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul 195/2020 și au ca scop prevenirea îmbolnăvirilor.

Ordinul comun MS – CNAS apărut astăzi (în Monitorul Oficial nr. 253) mai cuprinde o serie de reglementări pe termen lung, printre care și eliberarea certificatelor pentru concedii medicale persoanelor neasigurate pe teritoriul României, dar care intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale sau a acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care atestă incapacitatea de muncă şi durata probabilă a acesteia. Certificatele constituie document justificativ pentru instituţiile competente ale statului de asigurare în vederea acordării prestaţiilor în conformitate cu legislaţia pe care acesta o aplică.

Biroul de presă

CNAS

  

Raspunsuri privind somajul tehnic in contextul epidemiei

Standard

somaj tehnic

1.Care este baza legala a acordarii somajului tehnic in contextul epidemiei?

OUG nr. 30 din 18 martie 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

2.Ce societati pot beneficia de acordarea somajului tehnic in contextul epidemiei?

Sunt doua tipuri de societati care pot beneficia de somaj tehnic. Cele care:

a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor.

3. Care sunt angajatii care pot beneficia de aceste masuri?

In cazul societatilor de punctul 2.a) toti angajatii, in timp ce societatile de la punctul 2.b) doar 75% dintre angajati.

4.Care este nivelul indemnizatiei de somaj ?

Indemnizatia de somaj tehnic suportat de stat se calculeaza ca 75% din salariul de baza al angajatului, maxim 75% din salariul mediu brut pe economie.

Asadar maximul este 75% * 5.429 lei = 4.072 lei . Suma aceasta este plafonul brut.

Indemnizatia de somaj bruta = 75% * salariul de baza

5. Ce este salariul de baza pe baza caruia se determina indemnizatia?

In Codul muncii, la articolul 17 alin. (3) lit. k) se arata ca persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puțin următoarele elemente:

k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;

Apoi, articolul 160 din Codul muncii arata ca Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri.

Concluzii: Salariul de baza reprezinta componenta fixa si esentiala a remuneratiei achitata salariatului pentru munca prestata si nu poate fi sub nivelul salariului de baza minim brut orar pe tara. De regula, prin raportare la nivelul salariului de baza se calculeaza nivelul indemnizatiilor, sporurilor si al altor adaosuri.

6.Cum se determina indemnizatia neta ? (cat primeste efectiv angajatul in mana)

Indemnizatia neta pe care o primeste angajatul se determina astfel:

Indemnizatie neta = Indemnizatie bruta – CAS- CASS- impozit.

7.Cine suporta indemnizatia de somaj tehnic? Dar contributiile?

Indemnizatia de somaj tehnic se suporta de catre stat. Atat indemnizatia neta cat si contributiile sunt suportate de stat.

8. In cat timp se recupereaza sumele de la ANOFM?

Prin OUG 30/2020 se prevedea ca angajatorul va incasa de la AJOFM indemnizatiile brute in maxim 30 de zile de la depunerea cererii. Se va reduce acest termen, astfel, de indata ce cererea este depusa la AJOFM, in maxim 15 zile se vor efectua platile (masura se va publica in curand in MOF).

Asadar, firmele trebuie sa pregateasca documentele pentru 1 aprilie pentru perioada 16.03 -31.03.2020, sa le depuna apoi la AJOFM, urmand ca in maxim 15 zile sa poata incasa banii.

Astfel, angajatorii nu vor mai trebui sa plateasca din fondurile lor indemnizatiile nete, ci le vor putea plati direct din banii incasati de la stat.

9. In cat timp se face virarea contributiilor si impozitului de catre angajator?

Pana in data de 25 a lunii urmatoare incasarii sumei de catre angajator din bugetul asigurarilor de somaj, angajatorul va trebui sa declare si sa plateasca contributiile si impozitul retinute.

Asadar, daca la 1 aprilie depunem documentatia pe martie, si incasam banii pana in 15 martie 2020, vom avea obligatia declararii si platii contributiilor si impozitului pana in 25 aprilie 2020.

10. Se datoreaza CAM la aceasta indemnizatie?

 CAM nu se datoreaza la aceasta indemnizatie.

11.Firmele cu un angajat pot beneficia de somaj tehnic?

Firmele pot beneficia de somaj tehnic indiferent de marimea lor.

12.Cine trebuie sa se adreseze ANOFM pentru obtinerea somajului tehnic ? Angajatorul sau angajatul?

Angajatorul este cel care trebuie sa faca toate demersurile.

13.Care este perioada în care plata indemnizației pentru șomajul tehnic este suportată de Stat?

Indemnizatia se acorda pe intreaga perioada in care este declarata stare de urgenta.

In prezent, aceasta este de 30 de zile. Declararea starii de urgenta s-a facut in 16.03.2020.

14.Plata șomajului tehnic este virată de către Stat în contul angajatorului sau cel al angajatului?

Plata aferentă indemnizațiilor pentru șomaj tehnic ale angajaților se face în contul ANGAJATORULUI, urmând ca acesta să achite contribuțiile aferente indemnizațiilor și să facă plățile în conturile ANGAJAȚILOR.

15.Poate un angajator să recurgă la concedierea tuturor angajaților, fără a apela mai întâi la varianta șomajului tehnic?

Angajatorul, dacă decide să recurgă la concediere, nu este obligat să apeleze mai întâi la varianta șomajului tehnic, dar concedierea se va face doar în conformitate cu prevederile Codului Muncii, mai exact, respectând art. 75 alin. (1) din Legea nr. 53/2002- Codul Muncii, care stipulează că în cazul concedierii, angajatul trebuie să beneficieze de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.

16.În situația în care angajatorul a suspendat contractele de muncă ale angajaților, în urma instituirii stării de urgență prin Decretul Președintelui României din data 16.03.2020, acesta este acoperit de măsura de sprijin privind șomajul tehnic pentru perioada dintre instituirea stării de urgență și publicarea în Monitorul Oficial a OUG nr. 30/2020?

DA, în cazul angajatorilor afectați direct de deciziile emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență. Schema de sprijin privind șomajul tehnic acoperă întreaga perioadă a stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României, pentru salariații angajatorilor a căror activitate a fost afectată direct de deciziile emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență. Astfel, este prevăzut la art. XI alin. (2) lit. a) dreptul de a beneficia de indemnizația pentru șomaj tehnic, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, singura condiție fiind obținerea unui certificat de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

În schimb, în situația salariaților angajatorilor care și-au redus activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, art. XI alin. (2) lit b) și alin. (3) prevede dreptul acestora de a beneficia de indemnizația pentru șomaj tehnic suportată de Stat, condiția fiind depunerea de către angajator a unei declarații pe proprie răspundere prin care arată că înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

Mențiunea IMPORTANTĂ, în acest caz, este că angajatorii pot beneficia de plata acestor indemnizații pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă ACTIVE la data intrării în vigoare a OUG nr. 30/2020. Așadar, pentru angajatorii prevăzuți de art. XI lit. b) care au suspendat contractele de muncă ale angajaților anterior publicării în Monitorul Oficial a OUG nr. 30/2020, perioada dintre instituirea stării de urgență prin Decretul Președintelui României și data publicării OUG nr. 30/2020 în Monitorul Oficial nu este acoperită de măsura de sprijin privind șomajul tehnic.

17.Persoanele fizice autorizate a căror activitate a fost afectată de instituirea stării de urgență beneficiază de vreo măsură de sprijin din partea Statului?

DA. Persoanele fizice autorizate se încadrează în categoria descrisă de art. XV al OUG nr. 30/2020, mai exact ”alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, care nu au calitatea de angajatori”. În situația în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial, în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, beneficiază, pe perioada stării de urgență, de o indemnizație egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit pentru anul 2020, acordată din bugetul general consolidat.

18.Ce se intampla cu contractul de munca al angajatilor pe durata suspendarii ?

Pe perioada somajului tehnic, contractul individual de munca al angajatilor se suspenda. Suspendarea se inregistreaza in REVISAL, in baza art. 52 alin. (1) lit. c) care arata ca Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în următoarele situații: … In cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

19. Pe perioada suspendarii pe motiv de somaj tehnic angajatii sunt asigurati la sanatate?

Da, angajatii sunt asigurati la sanatate.

20.Pe perioada somajului tehnic angajatii au continuare la stagiu la pensii?

Da, stagiul de cotizare la pensii curge in continuare.

21. Care este monografia contabila pentru somaj tehnic?

Presupunem ca un angajat are un salariu de baza de 5.000 lei brut.

Indemnizatia bruta de somaj este : 75%* 5.000 lei = 3.750 lei

Din aceasta se retine:

CAS-25% = 938 lei

CASS-10% =375 lei

Impozit 10% = 244 lei

Prin urmare indemnizatia neta = 3.750 lei -938 lei -375 lei -244 lei = 2.193 lei

22. Ce documente trebuie depuse la ANOFM de catre firmele care isi intrerup total/partial activitatea din decizia autoritatilor? (vezi punctul 2a)

  • vor solicita certificatul de urgenta de la Ministerul Mediului (aici vor urma modificari legislative- acest certificat nu va mai fi necesar, insa pana la publicarea in MOF il lasam in lista)
  • o solicitare catre AJOFM – modelul este atasat AICI.
  • o lista a persoanelor suspendate – modelul se poate descarca AICI.

23. Ce documente trebuie depuse la ANOFM de catre firmele care isi reduc activitatea ? (vezi punctul 2b)?

  • o declaratie pe proprie raspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații (aici vom avea modificari legislative dar inca nu sunt publicate in MOF).
  • o cerere catre AJOFM – un model este AICI
  • o lista cu angajatii – un model este AICI.

24. Cum se depun aceste documente la ANOFM?

Trimiterea se face exclusiv prin email.

Emailul la care se trimite este : ID numele județului@anofm.gov.ro


 

INTRAREA IN SOMAJ TEHNIC

Standard

somaj tehnicPROCEDURA DE INTRARE IN SOMAJ TEHNIC. CE CONDITII TREBUIE INDEPLINITE?Care este procedura de intrare in somaj tehnic, in conditiile starii de urgenta? Ce conditii trebuie indeplinite pentru intrarea in somaj tehnic si cat timp se poate sta in somaj tehnic? Exista o procedura speciala pentru coronavirus?
Raspunsul specialistului:
 
Angajatorul poate suspenda contractele de munca in cazul intreruperii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, in special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare. Aceasta suspendare se refera la somajul tehnic (art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii).
 
Departamentul economic intocmeste o Nota de fundamentare ce este aprobata de factorul decizional din unitate.
 
Factorul decizional pe baza datelor din nota de fundamentare emite decizia de suspendare a acivitatii pe perioada starii de urgenta.
Departamentul resurse umane, pe baza deciziei de suspendare a activitatii, emite deciziile de suspendare a contractelor individuale de munca pentru fiecare salariat in parte.
Perioada de suspendare poate fi de 90 de zile iar daca se reia activitatea mai devreme va inceta suspendarea contractelor.
Perioada de suspendare poate dura atata timp cat va exista starea de urgenta instituita prin Decretul 195/2020.
 
In in Monitorul Oficial nr. 231 din 21 martie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.
 
Conform OUG 30/2020, daca activitatea este intrerupta total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.
 
De aceste prevederi beneficiaza salariatii angajatorilor care indeplinesc una din urmatoarele conditii:
 
a) intrerup activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate, si detin certificatul de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prevazut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri elibereaza certificatul de situatii de urgenta conform metodologiei aprobate prin ordin;
b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 si nu au capacitatea financiara de a achita plata tuturor salariilor angajatilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizatiei prevazute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajatii care au contracte individuale de munca active la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
 
Pentru angajatorii mentionati la lit. b), plata indemnizatiei se va realiza in baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca angajatorul inregistreaza o diminuare a incasarilor din luna anterioara depunerii declaratiei pe propria raspundere, cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020, si ca nu are capacitate financiara pentru a plati toti salariatii.
 
Indemnizatia este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
In cazul indemnizatiei calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre angajator din indemnizatiile incasate din bugetul asigurarilor pentru somaj.
 
Pentru calculul impozitului pe venit se aplica prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de angajator prin depunerea declaratiei prevazute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Termenul de plata si declarare a obligatiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se face plata din bugetul asigurarilor de somaj.
 
Pentru indemnizatia nu se datoreaza contributie asiguratorie pentru munca conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
In vederea acordarii sumelor necesare platii indemnizatiei angajatorii depun, prin posta electronica, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social, o cerere semnata si datata de reprezentantul legal, intocmita conform modelelor prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, insotita de lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de aceasta indemnizatie, asumata de reprezentantul legal al angajatorului, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
Plata sumei se face in baza cererii semnate si datate de reprezentantul legal, depusa prin posta electronica, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social.
 
Documentele prevazute se depun in luna curenta pentru plata indemnizatiei din luna anterioara.
 
Plata din bugetul asigurarilor pentru somaj a indemnizatiilor se face in cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.
 
Cheltuielile din bugetul asigurarilor pentru somaj efectuate se pot acoperi din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, in limita sumelor alocate si in conformitate cu prevederile si regulile de eligibilitate aplicabile.
 
Modelul declaratiei pe propria raspundere se stabileste prin ordin comun al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului fondurilor europene.
Raspuns oferit de Gabriela Dita, consilier juridic, pentru
logo

 

Declarația pe propria răspundere

Standard

0.3

Începând din 25 martie, toți românii care ies din casă trebuie să aibă la ei fie o adeverință de la locul de muncă, fie o declarație pe propria răspundere, care să ateste motivul deplasării. De azi, 28 martie, declaraţiile pot fi completate și online, pe platforma electronică formular.sts.ro, fiind necesară însă o semnătură olografă (de mână). Ministrul Vela a precizat că adeverințele se pot arăta autorităților și din telefon, așa că nu ai neapărat nevoie de o imprimantă acasă.

Ordonanța militară 3, anunțată pe 24 martie de Ministrul de Interne Marcel Vela, aduce schimbări importante pentru adeverința eliberată de angajator și pentru declarația pe propria răspundere. Aceste documente pot fi prezentate jandarmilor și polițiștilor atât olograf (scrise de mână), cât și în format electronic, de pe telefon sau tabletă. Potrivit ministrului Vela, adeverinţa de la angajator nu trebuie să aibă ştampilă. „Am introdus un aliniat în acest articol prin care am prevăzut că adeverinţa eliberată de angajator sau declaraţia pe proprie răspundere pot fi prezentate personalului autorităţilor abilitate şi prin intermediul telefonului, tabletei sau oricărui dispozitiv electronic similar”, a declarat Vela, care a citit ordonanţa militară numărul 3 din 24 martie, în declaraţia de presă susţinută la sediul MAI.

Așadar, poți avea asupra ta foaia cu declarația scrisă și semnată integral de mână, o poți fotografia și ține în telefon, o poți completa electronic, apoi o printezi și o semnezi în original (semnătura olografă este obligatorie în orice situație) sau o poți completa online, urmând toți pașii de aici .

Cum îți aplici semnătura pe un document PDF

Ce îţi trebuie:

– un computer (laptop sau desktop)
– instalat pe computer programul Adobe Acrobat Reader DC, variantă gratuită sau cu plată

– un smartphone pentru fotografii

– o foaie de hârtie şi pix

Operaţiunea în paşi:

– te semnezi pe foaia de hârtie şi fotografiezi semnătura

– trimiţi poza cu semnătura în computer, intri pe site-ul stirioficiale.ro sau pe pe platforma electronică formular.sts.ro unde găseşti documentul ”Model – Declaraţie pe proprie răspundere” sau documentul ”Model – Adeverinţă angajator”.

– deschizi documentul şi îl descarci (download) pe computer

– completezi documentul cu datele tale şi îl salvezi

– în partea de sus a programului Adobe Acrobat Reader DC ai o peniţă, dai clic pe ea

– o să-ţi apară două opţiuni ”Adaugă semnătură” şi ”Adaugă iniţiale”

– dă click pe ”Adaugă semnătură”, apasă opţiunea Imagine (Image) şi încarcă poza cu semnătura ta olografă

– programul extrage din poză semnătura în mod automat

– poziţionează semnătura în locul dedicat din document

– salvează documentul

– trimite documentul semnat în smartphone pentru siguranţă

– Poartă cu tine şi foaia cu semnătura originală (olograf)

 -Poartă cu tine întotdeauna și actul de identitatelogo


 

 

Ordinul ministrului Economiei nr. 791/2020

Standard

 

lege

CERTIFICATUL DE SITUATIE DE URGENTA, ORDIN PUBLICAT! DOUA TIPURI DE CERTIFICAT, ALBASTRU SI GALBEN. PROCEDURA OBTINERE

Ordinul ministrului Economiei nr. 791/2020 privind certificatul de situatie de urgent a fost publicat miercuri in Monitorul Oficial. Certificatul de situatii de urgent este necesar firmelor care au inregistrat pierderi din cauza pandemiei COVID-19. Noul ordin reglementeaza emiterea si acordarea certificatului si implementeaza doua tipuri de certificate: un certificat albastru pentru firmele care si-au suspendat partial sau complet activitatea in conditiile starii de urgent si un certificat galben destinat firmelor care au inregistrat incasari reduse cu cel putin 25% fata de media lunilor ianuarie-februarie 2020.
In termen de 5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial a ordinului, Ministerul Economiei va asigura adaptarea si functionarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro. Platforma va asigura emiterea celor doua tipuri de certificate de situatie de urgenta pentru firme.  Solicitantii pot obtine un singur tip de certificat, dupa caz. 

Platforma  http://prevenire.gov.ro/ va fi folosita de firme pentru depunerea in format electronic a solicitarilor de obtinere a certificatelor, precum si certificatul in baza caruia angajatii vor putea fi trimisi in somaj tehnic. 

Certificatul de urgenta emis de MInisterul Economiei va fi valabil fara semnatura si stampila, iar verificarea acestora se poate efectua pe platform http://prevenire.gov.ro/, dupa serie si numar.
Atentie


In ipoteza identificarii vreunor suspiciuni rezonabile privind obtinerea certificatelor de situatie de urgenta cu nerespectarea dispozitiilor legale incidente ori prin neatestarea situatiei reale de drept si/sau de fapt a solicitantului, se sesizeaza organele abilitate in vederea stabilirii masurilor, potrivit competentelor.

In situatia in care reprezentantul legal nu detine semnatura electronica, acesta poate semna olograf, urmand ca toate documentele incarcate in platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaratia pe propria raspundere) sa fie semnate electronic de catre imputernicitul desemnat in acest sens.
 
Documentele se incarca obligatoriu in platforma http://prevenire.gov.ro,  sub semnatura electronica a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui imputernicit al acestuia, detinator de semnatura electronica.
Certificatele sunt de doua tipuri:  •  TIP 1 (ALBASTRU)  eliberat in forma prezentata in anexa nr. 1, pentru solicitantii care cer acordarea acestuia in baza declaratiei pe propria raspundere emisa in forma prezentata in anexa ANEXA 3, din care rezulta intreruperea totala sau partiala a activitatii, ca urmare a deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, in perioada starii de urgenta decretate;
  • TIP 2 (GALBEN) – eliberat in forma prezentata in anexa nr. 2, pentru solicitantii care cer acordarea acestuia in baza declaratiei pe propria raspundere emisa in forma prezentata in ANEXA 3 , din care rezulta inregistrarea unei diminuari a incasarilor in luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie—februarie 2020.

Pentru obtinerea certificatului de urgenta TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN), solicitantul incarca in platforma urmatoarele informatii si documente:


a) datele de identificare;
b) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atesta ca toate informatiile si documentele care stau la baza cererii pentru obtinerea certificatului sunt conforme cu realitatea si respecta legislatia in vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerintelor instituite in cuprinsul art. 2, cu referire la inchiderea totala sau partiala a activitatii sau la diminuarea incasarilor in cuantumul indicat. In situatia in care reprezentantul legal nu detine semnatura electronica, acesta poate semna olograf, urmand ca toate documentele incarcate in platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaratia pe propria raspundere) sa fie semnate electronic de catre imputernicitul desemnat in acest sens.
Solicitantii care nu sunt inregistrati la oficiul registrului comertului furnizeaza informatiile si documentele  indicate si documente privind autorizarea activitatii.

In ce priveste obtinerea CSU (certificat de situatie de urgenta), pe platforma http://prevenire.gov.ro se vor completa urmatoarele informatii:

– date identificare operator economic
– date de contact
– motivul care sta la baza solicitarii eliberarii Certificatului de Urgenta (CSU)
– justificarea cererii
– date privind situatia financiara a solicitantului

Pasul II pentru obtinerea CSU, dupa completarea informatiilor de mai sus, consta in incarcarea online a documentelor de mai jos:

– certificat unic de inregistrare
– CI administrator/reprezentant legal
– balanta contabila certificata  (balanta trebuie sa arata scaderea cifrei de afaceri cu minimum 40% fata de perioada similara a anului trecut)
– declaratie pe proprie raspundere (solicitantul isi asuma ca pierderile financiare au fost produse de situatia de urgenta)
– certificat constatator ONRC

Modelul declaratiei pe propria raspundere va fi regasit, de asemenea, pe platforma http://prevenire.gov.ro. Il redam, totodata, mai jos:

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
                   Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., cetatean . . . . . . . . . ., nascut/nascuta la data de . . . . . . . . . ., in . . . . . . . . . ., cu domiciliul in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., legitimat/legitimata cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberata de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., adresa e-mail . . . . . . . . . ., in calitate de reprezentant legal al . . . . . . . . . ., cu sediul social in . . . . . . . . . ., declar pe propria raspundere urmatoarele:
1. Toate datele si informatiile furnizate in vederea obtinerii Certificatului de situatie de urgenta (CSU) sunt complete, reale si corecte in fiecare detaliu prezentat.
 
2. Toate informatiile si documentele care stau la baza cererii pentru obtinerea certificatului sunt conforme cu realitatea si respecta legislatia in vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform conditiilor impuse de actele normative incidente.
 
3. Imi dau acordul privind accesarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si de alte institutii publice care vor oferi facilitati sau masuri de sprijin si in baza acestui CSU.
 
4. Adresa de corespondenta electronica indicata in cadrul solicitarii CSU este veridica, functionala, verificata de catre subsemnatul si accept ca toate informatiile si documentele furnizate de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin intermediul acesteia, sa fie considerate ca fiind corespondenta transmisa oficial si receptionata.
 
5. Optez prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro pentru urmatorul tip de certificat:
TIP 1 (ALBASTRU) – pentru intreruperea activitatii total sau partial, ca urmare a deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate;
TIP 2 (GALBEN) – pentru inregistrarea unei diminuari a incasarilor in luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020.
 
6. Toate informatiile si documentele necesare obtinerii CSU vor fi completate, respectiv incarcate sub semnatura electronica de catre:
Subsemnatul, in calitate de reprezentant legal al . . . . . . . . . .;
domnul/doamna . . . . . . . . . ., nascut/nascuta la data de . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . ., cu domiciliul in . . . . . . . . . ., legitimat/legitimata cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberata de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., in calitate de imputernicit.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legale si suportarea consecintelor.
Totodata, declar ca am luat cunostinta de prevederile art. 326 „Falsul in declaratii” din Codul penal referitor la: ” (1) Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.”
Data          Semnatura solicitantului

logo


 

CERTIFICATUL DE SITUATIE DE URGENTA

Standard


0.3

Ministerul Economiei a prezentat cateva informatii oficiale privind obtinerea celor doua tipuri (Tip I – albastru si Tip II – galben) de Certificat de Situatie de Urgenta (CSU), clarificand pentru ce domenii se elibereaza certificatul, daca e necesar pentru obtinerea indemnizatiei de somaj tehnic unde se solicita certificatele de situatie de urgent, de unde se descarca declaratia pe proprie raspundere, de la ce data se estimeaza ca vor putea fi obtinute CSU-urile.
1. Pentru ce domenii se elibereaza Certificatul de Situatie de Urgenta Tip I (ALBASTRU)?
Certificatul de Situatie de Urgenta Tip I se elibereaza, pana in acest moment:
– Conform Ordonantei militare nr. 1/2020, pentru:
 • suspendarea activitatii de servire si consum al produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, organizata de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, in spatiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locatiei
 • suspendarea activitatilor culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear si de ingrijire personala, realizate in spatii inchise
 • operatorii economici care au interzis sa organizeze si sa desfasoare orice eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, in spatii deschise
 • operatorii economici care distribuie medicamente la export
 • operatorii economici aerieni care efectueaza zboruri spre si dinspre Spania si Italia, pentru toate aeroporturile din Romania
 cu exceptia zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfa si corespondenta, umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta, precum si aterizarilor tehnice necomerciale
– conform Ordonantei militare 2/2020, pentru:
 
 • operatorii economici care desfasoara activitati in cabinetele de medicina dentara
 • operatorii care desfasoara activitati de comercializare cu amanuntul a produselor si serviciilor in centrele comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici,

cu exceptia:

• vanzarii produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice si a serviciilor de curatatorie
• vanzarii produselor electronice si electrocasnice de catre operatorii economici care asigura livrarea la domiciliul/sediul cumparatorului;
• vanzarii produselor si serviciilor de optica medicala
 
– Conform Ordonantei militare nr. 3/2020, pentru:
 

operatorii economici de pe:

 • rada portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea Neagra Dunare, mila marina 44, pentru navele care vin dinspre canalul Bastroe,
 • pentru interzicerea temporara a accesului navelor pe perioada de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escala situat intr-o zona rosie/galben
 • operatorii economici aerieni care efectueaza zboruri spre si dinspre Franta si Germania, pentru toate aeroporturile din Romania
-cu exceptia zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfa si corespondenta, umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta, precum si autorizarilor tehnice necomerciale.
2. Ce tip de certificat este necesar pentru a beneficia de ajutorul de somaj tehnic de 75%?
Niciunul! Ajutorul de somaj tehnic de 75% se obtine fara certificat!
3. Cine poate solicita acordarea unui CSU?
a) orice operator economic care intra sub incidenta starii de urgenta, conform Ordonantelor militare 1, 2 si 3 din 2020, intrerupandu-si total sau partial activitatea ca urmare a acestor masuri, pentru certificatul de tip 1 (albastru)
sau
b) operatorii economici care, in urma instituirii starii de urgenta au inregistrat reducerea incasarilor sau veniturilor in luna martie 2020 cu un procent de minim 25% fata de media incasarilor sau veniturilor din perioada ianuarie – februarie 2020, pentru certificatul de tip 2 (galben).
4. Unde se solicita eliberarea certificatelor?
Certificatele de Situate de Urgenta vor fi solicitate si eliberate, exclusiv online, prin aplicatia ce va putea fi accesata din platforma http://prevenire.gov.ro in termen de 5 zile de la publicarea Ordinului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 791/24.03.2020 in Monitorul Oficial nr. 248/25.03.2020.
 
5. De unde se descarca declaratia pe proprie raspundere?
Declaratia pe propria raspundere se va putea descarca din aplicatia dedicata, ce va fi operationalizata pe platforma http://prevenire.gov.ro in termen de 5 zile de la publicarea Ordinului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 791/24.03.2020 in Monitorul Oficial nr. 248/25.03.2020.
 
6. Cand preconizati ca societatile comerciale vor avea posibilitatea sa obtina CSU?
 
Incepand cu data de 31 martie 2020. Potrivit Ordinului, in termen de 5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial operatorii economici vor putea solicita unul dintre cele 2 tipuri de CSU.
 
Obtinerea acestui document va fi un proces simplu si transparent. El va fi eliberat exclusiv online, fara costuri, in cateva minute dupa depunerea exclusiv online a documentelor.
7. Declaratia pe proprie raspundere este diferita in functie de tipul de certificatului de urgenta?
Nu. In Declaratia pe propria raspundere aveti o optiune, pe care trebuie sa o bifati pentru a preciza ce fel de CSU doriti.
8. Persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, care nu se incadreaza pentru somaj tehnic pot beneficia de CSU?
Orice operator economic a carui activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2 si a inregistrat reducerea incasarilor sau veniturilor in luna martie 2020 cu un procent de minim 25% fata de media incasarilor sau veniturilor din perioada ianuarie – februarie 2020 sau este inchis poate solicita CSU pentru a fi ajutat in relatiile cu institutiile publice pentru obtinerea, in conditiile legii, de facilitati/ masuri de sprijin (cum ar fi plata utilitatilor, in relatiile comerciale etc.)
 
9. Administratorii de microfirme care isi obtin veniturile prin dividende pot beneficia de certificate?
 
Certificatele de Situatie de Urgenta se acorda operatorilor economici a caror activitate este afectata de pandemia SARS-CoV-2.
10. Agentiile de turism, cod CAEN 7912, 7911, ce tip de certificat pot solicita?
 
Daca sunt afectate la incasari/venituri – pot solicita CSU tip 2 (galben).
Daca sunt afectate de Ordonantele militare 1, 2 si 3 – pot solicita CSU de tip 1( albastru).
 
11. Firmele beneficiare Start-up Nation pot solicita CSU?
Da, toti operatorii economici a caror activitate este afectata de pandemia de SARS-CoV-2 pot solicita CSU, dupa cum urmeaza:
a) TIP 1 (ALBASTRU) – eliberata in baza declaratiei pe propria raspundere ce va putea fi descarcata de pe platforma prevenire.gov.ro in momentul operationalizarii aplicatiei electronice, din care rezulta intreruperea totala sau partiala a activitatii, ca urmare a deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, in perioada starii de urgenta decretate Ordonantele militare 1, 2 si 3)
 
b) TIP 2 (GALBEN) – eliberata in baza declaratiei pe propria raspundere ce va putea fi descarcata de pe platforma prevenire.gov.ro in momentul operationalizarii aplicatiei electronice din care rezulta inregistrarea unei diminuari a incasarilor/veniturilor in luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor/veniturilor din perioada ianuarie-februarie 2020.