Concedierii colective

Standard

concediere


Sindicat vs. Angajator


 


Zilele trecute, un camarad mă întreba care este relația angajator – sindicat în caz de concediere colectivă.


Camaradul meu, lider de sindicat, încerca tot posibilul să preîntâmpine o astfel de situație, prin anticiparea și contracararea pașilor angajatorului său, asta pentru că mai rău decât concedierea individuală, este atunci când este concediat un număr mare de salariați dintre întreprindere.


Prin concediere colectivă se înţelege concedierea, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului, a unui număr de:

a)cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi;

b)cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi;

c)cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi.


În cazul concedierilor colective, sindicatul joacă un rol important.

În cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective, acesta are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere,  consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, cu privire cel puţin la:

a)metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi care vor fi concediaţi;

b)atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor concediaţi.


În perioada în care au loc consultări, pentru a permite sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor să formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obligaţia să le furnizeze toate informaţiile relevante şi să le notifice, în scris, următoarele:

a)numărul total şi categoriile de salariaţi;

b)motivele care determină concedierea preconizată;

c)numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere;

d)criteriile avute în vedere, potrivit legii şi/sau contractelor colective de muncă, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;

e)măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor;

f)măsurile pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi compensaţiile ce urmează să fie acordate salariaţilor concediaţi, conform dispoziţiilor legale şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil;

g)data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;

h)termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaţilor concediaţi.


Angajatorul are obligaţia să comunice o copie a notificării de mai sus și către inspectoratul teritorial de muncă şi agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă la aceeaşi dată la care a comunicat-o sindicatului sau, după caz, reprezentanţilor salariaţilor.


La rândul lui, sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot propune angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaţilor concediaţi, într-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării, iar angajatorul are obligaţia de a răspunde în scris şi motivat la propunerile formulate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora.


În situaţia în care, ulterior consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta are obligaţia de a notifica în scris inspectoratul teritorial de muncă şi agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă, cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere iar Sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor pot transmite eventuale puncte de vedere inspectoratului teritorial de muncă.


Agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă trebuie să caute soluţii la problemele ridicate de concedierile colective preconizate şi să le comunice în timp util angajatorului şi sindicatului ori, după caz, reprezentanţilor salariaţilor.


În termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînfiinţat în aceeaşi activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă.


Concediere colectivă

Incetare CIM angajat in concediu medical

Standard

cim


SALARIAT IN CONCEDIU MEDICAL LA DATA PENSIONARII. LA CE DATA VA INCETA CIM, DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL?

Va reamintesc ca Legea nr. 127/2019 privind sistemul unitar de pensii a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 563 din 9 iulie 2019, asa ca aceasta este oficial in vigoare si incepe sa produca efecte la nivel de tara.

Ce schimbari aduce Legea nr. 127/2019? Care sunt cele mai importante MODIFICARI si ce presupune noua lege a pensiilor?

Precizez ca se va aplica etapizat pana in anul 2021, cand va intra integral in vigoare, iar acest act normativ nu va modifica varsta standard de pensionare, nici stagiul minim si nici stagiul complet de cotizare!

Punctul de pensie, unul dintre cele mai asteptate lucruri – noua valoare a punctului de pensie va fi actualizata la 1.265 lei de la 1 septembrie 2019, 1.775 lei in 2020 si 1.875 lei in 2021


Caz


„Avem un salariat care in data de 28 august implineste 65 ani (varsta standard de pensionare). El este in concediu medical din 2018, iar pentru luna august am primit concediu medical pana la data de 31.08.2019. Este corect sa incetam contractul in 28.08.2019 conform art. 56 lit. c)? Se poate inceta cu o alta data ulterioara datei de 28.08.2019? Cum procedez in cazul in care imi transmite certificatul medical si pentru luna septembrie?”

Daca salariatul nu solicita continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 30 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la data de 28 august 2019, data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, contractul de munca inceteaza de drept in temeiul art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii.

Chiar daca la data la care salariatul indeplineste conditiile de varsta standard si stagiul minim de cotizare pentru pensionare acesta se afla in incapacitate temporara de munca si are contractul de munca suspendat de drept, contractul de munca va inceta de drept la data de 28 august 2019.

Aceasta deoarece de fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de incetare de drept a contractului individuald e munca, cauza de incetare de drept prevaleaza (art. 49 alin. (5) din Codul muncii).

important

La data de 28 august 2019, data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, contractul de munca inceteaza de drept in baza art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii.

Angajatorul va plati indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca numai pana la data incetarii contractului individual de munca fara a fi necesara modificarea certificatului medical.

Angajatorul va mentiona pe certificatul medical la rubrica observatii data la care a incetat contractul individual de munca si va elibera decizia de incetare a contractului de munca salariatului in vederea pensionarii. Pe durata pensionarii nu va mai beneficia de indemnizatie pentru concediu medical, in vederea eliberarii unui certificat medical fiind necesara adeverinta de salariat.

lege