Liderul si spiritualitatea

Standard

lider

1.2Părintele Vasile Ioana: „Liderul are grijă de creșterea lui spirituală”

De foarte multe ori, directorii unei organizații au, la rândul lor, un mentor care îi poate asculta și ajuta să gestioneze mai bine relația cu subalternii sau inspira să devină mai buni pe plan profesional. În fiecare zi, pragul bisericii “Sfântul Nicolae Dintr-o zi” este trecut de oameni, din toate categoriile sociale, care îi solicită părintelui Vasile Ioana, parohul acestei mici bijuterii arhitecturale și spirituale, un sfat, o îndrumare, un cuvânt de învățătură…

Cred că problema cea mai mare a liderilor, în legătură cu angajații, este calitatea relației lor cu subalternii.

Superiorul are un timp de așteptare, în timp ce subalternul are un alt tip de așteptare, iar astfel se naște o presiune a așteptărilor reciproce.

Subalternul își dorește atenție și recunoașterea valorii sale de la manager. Subalternul este dependent de atenția managerului, în timp ce managerul are un alt tip de așteptări. Mai exact, managerul așteaptă ca subalternul să ofere maximumul său și să împlinească ecuația în care subalternul să depășească așteptările managerului…

citeste

revistacariere.ro

CARIERE

Singura stire care conteaza: HRISTOS A MURIT PENTRU NOI

Standard

.

pasti

Ziua tanguirii

In Sfanta si Marea Vineri, Liturghia nu se savarseste, pentru ca Insusi Mielul lui Dumnezeu este jertfit acum. Este vreme de post total, pentru ca Mirele s-a luat de la noi. Ceasurile Imparatesti ne pun din nou inainte necuprinsa coborare si smerenie a Domnului, spaima si cutremurul intregii fapturi, Crucea cea datatoare de viata, credinta talharului, din care se impun invataturi de mare insemnatate pentru mantuirea noastra.
Nefericitul ucenic si vanzator va uimi de-a pururi lumea. Biserica va osandi fara crutare pe Iuda cel fara de lege, care nu a vrut sa inteleaga nimic din toate minunile Domnului si din toata dumnezeiasca invatatura pe care o auzise de la Invatatorul, pe care vanzandu-L pe bani, si-a agonisit spanzurare si moarte vesnica.
Dimpotriva, ridicarea talharului celui rastignit de-a dreapta Domnului ne umple sufletele de nadejde.
Vinerea Mare este ziua poticnirilor. Poporul cel ales isi pierde dreptul de intai-nascut prin nelucrare si necredinta fata de Dumnezeu. Petru, ucenicul, se leapada de Invatatorul dintr-o nesocotita incredere in sine si numai cu amare lacrimi isi va putea spala greseala. Pacatoasa cea desfranata devine mironosita si toata lumea va vorbi de umilinta si cainta ei, iar talharul cel ucigas intra primul in Rai, prin smerenie si credinta. Toate aceste rasturnari ne umplu de cutremuri si de nadejde. Pacatul este o rana adanca nevindecabila; numai Dumnezeu putea s-o vindece si numai “prin rana Lui noi toti ne-am vindecat.

credinta

 

Traind Joia Mare

Standard

.

Pasti

Cuvânt în Joia Mare

ManuscrisCina cea de Taină a lui Hristos 

Cina cea de Taină a lui Hristos este atât de tainică, de adâncă şi nesfârşit de însemnată, încât inimile noastre se umplu de cutremur: căci la această sfântă Cină Domnul Iisus Hristos a spălat picioarele ucenicilor Săi, a rânduit Taina Sfintei Împărtăşanii şi a săvârşit pentru întâia dată această Taină, pentru întâia dată i-a împărtăşit pe ucenicii Săi.
Domnul a arătat cu fapta preamarea Sa smerenie, spălând picioarele pline de praf ale ucenicilor, pe care acest lucru i-a uluit nespus: „Cum aşa, Marele nostru învăţător, Domnul nostru să ne spele nouă picioarele!” În mirarea lor, toţi tăceau – şi s-au supus plini de fior Domnului Iisus Hristos. Numai înflăcaratul Petru nu a răbdat: „Cum! Învăţătorul meu, Domnul meu Iisus Hristos îmi va spăla mie picioarele! Nu, Doamne, nu ai să-mi speli picioarele!” – la care Domnul i-a răspuns: „Tu nu înţelegi ceea ce fac, dar mai târziu vei înţelege”. „Nu, Doamne, în veac nu-mi vei spăla picioarele”. „Dacă nu-ţi voi spăla picioarele, nu vei avea parte cu Mine”.
lumanareAuzind vorbele acestea, Sfântul Petru s-a cutremurat. „Doamne! Doamne! Nu doar picioarele, ci şi mâinile spală-mi-le, spală şi capul meu, dar de împărtăşirea cu Tine nu mă lipsi!” iar Domnul i-a răspuns: „Celui curat nu trebuie să i se spele mai mult decât picioarele prăfuite”. Şi încheind această minunată, mântuitoare şi mare faptă a Sa, Domnul Iisus Hristos a zis: „Iată Eu, Domnul şi învăţătorul vostru, v-am dat pildă ca să vedeţi cum se cuvine să vă purtaţi şi voi. Dacă Eu, Domnul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori să vă faceţi acelaşi lucru unii altora” (v. In. 13, 4-15).
Cât de uimitoare este această faptă a Domnului! Domnul a spălat picioarele robilor Săi! Se mai întâmplase oare aşa ceva pe lume? Dar Domnul se purta în toate privinţele aşa cum nimeni dintre oameni nu se mai purtase, Domnul vorbea despre toate aşa cum nimeni dintre oameni nu mai vorbise. Suntem datori să ascultăm fiecare cuvânt al Lui cu multă luareaminte şi mult cutremur şi să ne străduim a pătrunde în sfântul lor înţeles.
Ce înseamnă cuvintele pe care Domnul le-a spus Sfântului Apostol Petru: „Dacă nu-ţi voi spăla picioarele, nu vei avea parte cu Mine”? De ce a rostit Domnul aceste spuse înfricoşătoare? Fiindcă Sfântul Petru se tulburase în chip atât de firesc şi nu putea nicidecum să-şi dea picioarele spre spălare Marelui său învăţător? De ce n-ar fi avut împărtăşire cu Hristos dacă I s-ar fi împotrivit până la capăt? Fiindcă n-a dat însemnătatea cuvenită acestei mari fapte a Domnului şi a cutezat să I se împotrivească fără să-L înţeleagă. Trebuie să avem evlavie adâncă faţă de Domnul Iisus Hristos şi să primim cu frică şi cutremur fiecare cuvânt al Lui, fără a îndrăzni vreodată să ne abatem de la voia Lui cea dumnezeiască.
lumanareEl a zis: Cel ce a făcut baie n-are nevoie să-i fie spălate decât picioarele, căci este curat tot. Şi voi sunteţi curaţi, dar nu toţi (v. In. 13, 10). Aşadar, le lipsea ceva. Erau curăţiţi şi sufletele lor erau sfinţite în urma celor trei ani petrecuţi cu Domnul Iisus Hristos şi a învăţăturii pe care o primiseră în inimile lor. Erau curaţi. Dar dacă Domnul a găsit că este neapărată nevoie să le spele picioarele pline de praf, înseamnă că rămăsese în ei o oarecare neputinţă păcătoasă omenească, iar Domnul voia ca ei să fie întru totul sfinţi şi fără de prihană înaintea lui Dumnezeu. Aceasta e o lecţie pentru noi. Suntem datori să ne aducem aminte întotdeauna de mulţimea necurăţiei din noi, chiar şi după ce ne-am pocăit şi ne-am împărtăşit cu Trupul şi Sângele Domnului. Şi numai Domnul poate spăla această necurăţie.
Suntem datori, de asemenea, să ne amintim şi să împlinim porunca lui Hristos: Deci, dacă Eu, Domnul şi învăţătorul, v-am spălat vouă picioarele, şi voi sunteţi datori ca să spălaţi picioarele unii altora: că v-am dat vouă pildă ca precum v-am făcut Eu vouă, şi voi să faceţi (In. 13, 14-15). Ce înseamnă să ne spălăm picioarele unul altuia? Înseamnă că suntem datori să ne smerim adânc în faţa tuturor oamenilor, să nu ne semeţim în faţa nimănui, să îi slujim pe toţi aşa cum a slujit Domnul Iisus Hristos. Înseamnă că suntem datori să slujim aproapelui în toate, după cuvântul Domnului: Care între voi va vrea să fie mai mare, să fie slujitorul vostru (Mt. 20, 26).
lumanareFără nici o silă, fără nici un dezgust trebuie să spălăm, să legăm şi să doftoricim rănile trupeşti urât mirositoare, pline de puroi ale fraţilor noştri. Tot cu mare smerenie şi dragoste trebuie să doftoricim şi rănile duhovniceşti ale fraţilor noştri, să purtăm neputinţele celor neputincioşi, aşa cum porunceşte apostolul Pavel; să le slujim, nu să le fim stăpâni; să nu poruncim nimănui, ci să ne facem slugă tuturor.
Domnul a săvârşit şi un alt lucru, încă mai însemnat, la Cina cea de Taină din ziua a cărei pomenire o facem acum plecându-ne în rugăciune, în această zi, Domnul Iisus Hristos a întemeiat cea mai mare dintre Tainele creştineşti: Taina Împărtăşaniei. El a săvârşit un lucru neobişnuit de tainic şi de sfânt: a luat pâinea, a binecuvântat-o, şi-a înălţat privirile către cer, a lăudat pe Dumnezeu, a frânt pâinea şi a dat-o ucenicilor Săi spunând uluitoarele, cu totul neobişnuitele cuvinte pe care le auziţi la fiecare Sfântă Liturghie: Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. După aceea, Domnul Iisus Hristos a binecuvântat potirul cu vin şi, dându-l ucenicilor, a grăit: Beţi dintru acesta toţi: acesta este Sângele Meu, al Legii celei Noi, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor. Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea (Mt. 26, 28; Lc. 22, 19). Noi facem asta spre pomenirea Lui în fiecare zi la sfânta Liturghie prin Taina Euharistiei. Mai înainte, El spusese: Eu sunt Pâinea vieţii… Eu sunt Pâinea cea vie, Care S-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci – iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu… Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi (In. 6, 48-51, 53-56).
lumanareAceste cuvinte au fost atât de şocante când oamenii le-au auzit pentru prima dată încât mulţi, chiar dintre ucenicii Lui, L-au părăsit, neputând înţelege cum avea El să le dea de mâncat Trupul Său şi de băut Sângele Său, cum putea să îşi dea numele de „Pâinea Cerească”. Dar cei doisprezece apostoli, pe care Domnul Iisus Hristos i-a întrebat: „Nu vreţi şi voi să Mă părăsiţi?”, i-au răspuns prin gura Sfântului Apostol Petru: „Doamne, unde să mergem? Doar Tu ai cuvintele vieţii veşnice” (v. In. 6, 67-68).
Apostolii au primit, au făcut loc în inimile lor pentru cuvintele tainice ale Domnului, au crezut în faptul că Domnul Iisus Hristos este Pâinea vieţii, care s-a pogorât din cer – iar acum, la Cina cea de Taină, când El le-a dat Trupul şi Sângele Său sub chipul pâinii şi al vinului, şi-au amintit cu adâncă credinţă de ceea ce le spusese Hristos.
Şi noi, creştinii, suntem datori să primim în inimile noastre aceste mari şi sfinte cuvinte ale lui Hristos, suntem datori să ne amintim ce ne-a spus Hristos în minunatul Său cuvânt despre viţa de vie: Eu sunt Viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine, El o taie, şi orice mlădiţă care aduce roadă, El o curăţeşte, ca mai multă roadă să aducă. Acum, voi sunteţi curaţi, pentru cuvântul pe care vi lam spus. Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţă nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu întru el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic. Dacă cineva nu rămâne în Mine, se aruncă afară ca mlădiţă şi se usucă – şi le adună, şi le aruncă în foc, şi ard (In. 15, 1-6).
Dacă noi suntem mlădiţe ale Viţei lui Hristos, înseamnă că ne hrănim cu seva acestei Viţe, aşa cum viţa de vie obişnuită se hrăneşte cu seva pe care o primeşte de la rădăcinile sale. Nu putem trăi fără această hrană tainică primită de la Viţa lui Hristos, ale cărei mlădiţe El nea învrednicit să fim.
lumanareDar care este seva Viţei lui Hristos? Este Sângele Lui, este Trupul Lui, pe care El ne porunceşte să le bem şi să le mâncăm. Iar dacă nu ne vom hrăni cu Trupul lui Hristos şi cu Sângele lui Hristos, atunci, aşa cum a zis Domnul, nu vom avea viaţă în noi şi El nu va petrece întru noi, şi noi întru El. Iată cât de însemnată este această Taină a împărtăşirii cu Trupul şi Sângele lui Hristos, pe care Domnul însuşi a întemeiat-o acum la Cina cea de Taină, poruncindu-ne să o săvârşim spre pomenirea Lui. Suntem datori să credem din toată inima în faptul că, împărtăşindu-ne cu Trupul şi Sângele lui Hristos sub chipul pâinii şi al vinului, cu adevărat mâncăm Trupul lui Hristos şi bem Sângele Lui. Şi nimeni dintre noi să nu se îndoiască văzând că pâinea rămâne pâine şi vinul rămâne vin şi că ele au gust de pâine şi de vin. Să nu se îndoiască nimeni de faptul că nu sunt pâine simplă şi vin simplu, ci adevăratul Trup şi adevăratul Sânge al lui Hristos.
Dat fiind că noi avem dezgust fată de carnea crudă şi nu putem bea sânge, Domnul nu ne pune să mâncăm Trupul Lui şi să bem Sângele Lui sub chipul cărnii şi al sângelui. În Taina Euharistiei, Domnul săvârşeşte prefacerea pâinii şi a vinului în Trupul şi Sângele lui Hristos, şi trebuie să credeţi cu toţii în faptul că această prefacere are loc cu adevărat. Nimeni nu trebuie să creadă, asemenea protestanţilor, că Liturghia este doar o imagine a ceea ce a săvârşit Domnul nostru la Cina cea de Taină, faţă de care ar avea numai o asemănare formală.
lumanare s-au îndoit de faptul că pâinea şi vinul se prefac cu adevărat în Trupul şi Sângele lui Hristos. De multe ori Domnul i-a învăţat minte în chip minunat. De pildă, a ajuns până la noi prin predanie următoarea întâmplare adevărată. O oarecare femeie din Roma cocea prescuri şi le aducea Sfântului Grigorie Dialogul, papa Romei. Odată, când Sfântul Grigorie, urmând să o împărtăşească, spunea cu voce tare rugăciunea dinaintea împărtăşirii, ea a zâmbit. Papa a întrebat-o: „De ce zâmbeşti?” „Cum să nu zâmbesc”, a răspuns ea, „când am copt pâinea asta cu mâna mea, iar tu spui că este cu adevărat Trupul lui Hristos?” Sfântul Grigorie şi-a înălţat ochii către cer şi s-a rugat lui Dumnezeu ca El să o încredinţeze pe femeie că se va împărtăşi cu adevăratul Lui Trup şi Sânge. Şi, cu rugăciunile lui, femeia a văzut în loc de pâine şi de vin Trup şi Sânge omenesc, şi s-a cutremurat de frică. Iar Sfântul Grigorie s-a rugat din nou, iar Trupul şi Sângele Domnului au căpătat din nou înfăţişare de pâine şi de vin.
Despre faptul că în Taina Euharistiei, care se săvârşeşte la Liturghie, se săvârşeşte cu adevărat neasemuita minune a prefacerii pâinii şi vinului în Trupul şi Sângele lui Hristos a dat mărturie Domnul şi prin alt mijloc – fiindcă ştim şi din Viaţa Cuviosului Serghie din Radonej că, săvârşind el Liturghia şi chemând Duhul Sfânt, când a rostit cuvintele săvârşitoare ale acestei mari Taine: „Prefăcându-le cu Duhul Tău Cel Sfânt”, unul dintre sfinţii lui ucenici l-a văzut pe Cuvios înconjurat cu totul de văpaie, după care acea văpaie, depărtându-se de la el, sa făcut ghem şi a intrat în potirul cu Sfintele Daruri.
Oare nu ne ajung dovezile acestea? Oare le vom socoti drept legendă? N-au decât să vorbească de legende necredincioşii – însă noi credem că lucrurile stau aşa cu adevărat; iar episcopii şi preoţii care săvârşesc cu mare evlavie Taina Euharistiei, simt limpede că se petrece o Taină foarte mare, simt cum Se pogoară Duhul Sfânt asupra pâinii şi a vinului.
lumanareDeci, să întindem mâinile şi picioarele noastre murdare Atotmilostivului Domn Iisus Hristos şi să-L rugăm să spele murdăriile noastre. Şi după ce le va spăla prin Taina pocăinţei, ne vom apropia de marea Taină a împărtăşaniei cu frică şi cutremur, cu credinţă adâncă în faptul că sub chipul pâinii şi al vinului ne împărtăşim cu Trupul şi cu Sângele lui Hristos, că se împlinesc asupra noastră cuvintele lui Hristos: Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu întru Mine rămâne şi Eu întru el. Amin.

manuscris

 

Societatea vazuta de mileniali

Standard
milenialii

Ce cred milenialii despre societate, UE, lume și viață


Studiu

Milenialii, generația devenită matură la intrarea în noul mileniu, este cea mai educată generație și opiniile sale sunt modelate de experiențe de viață specifice: recesiunea economică, atacurile teroriste, transformările digitale, social media, globalizarea, diversitatea etnică și rasială, oportunități extinse de studiu.

Crescuți în acest context istoric, 80% din milenialii europeni cred în valoarea Uniunii,arată studiul realizat de Fundația pentru Studii Progresive Europene (FEPS).

Procentul acestor tineri care cred în Uniune este indiscutabil mai mare decât cel înregistrat la nivelul întregii populații a UE – anul trecut, doar 32% din cetățenii din UE 22 considerau că blocul comunitar se îndreaptă într-o direcție bună.

În pofida acestui optimism privind Uniunea, milenialii se dovedesc pesimiști în ceea ce privește evoluțiile din interiorul unor state membre.

Cu toate că doresc o integrare mai aprofundată, 60% din ei se tem că vor mai exista țări ce vor părăsi UE în următorii cinci ani, iar 55% întrevăd o asemenea posibilitate pentru viitorii 10 ani.

Focus grupurile organizate în cadrul acestui studiu arată că milenialii deplâng lipsa de unitate din UE și pun această situație pe seama distanțării elitelor politice de cetățeni.

Cetățenii ar trebui să aibă mai multă influență asupra politicilor economice. Este nevoie de instituirea salariului minim la nivel european

1.5.png

În opinia lor, instituțiile UE nu fac suficient pentru a-i implica și încuraja pe tineri în luarea deciziilor. În mod special, cred ei, cetățenii europeni, în general, ar trebui să aibă o influență mai mare în ceea ce privește politicile economice.

De asemenea, majoritatea milenialilor cred că ar trebui introdus salariul minim la nivelul UE. Reamintim că aceasta nu înseamnă aceeași sumă în toate statele membre, ci existența unui salariu minim în toate țările UE, iar acest salariu să reprezinte un procent fix din salariul mediu sau median.

Consens covârșitor există și în privința faptului că ar trebui acordat mai mult sprijin financiar copiilor, prin inetrmediul fondurilor europene.

De asemenea, 52% din mileniali consideră că reducerea sărăciei și a inechităților sociale și economice trebuie să figureze printre prioritățile UE, iar 55% din ei se pronunță pentru o armată europeană.

Cei 45% care nu doresc o armată europeană unică au argumente în acest sens:

 • unii se tem că ar crește riscul militarismului și al militarismului
 • în opinia altora, această armată ar fi inutilă, pentru că s-ar suprapune cu NATO

Prioritățile pe care ar trebui să se concentreze UE, în opinia milenialilor:

1.7

Cine sunt milenialii

Milenialii reprezintă un sfert din populația UE, iar aceasta este prima analiză de asemenea proporții realizată pentru a surprinde atașamentul lor față de Uniune și modul în care ar dori aceștia să evolueze blocul comunitar.

pdf

Millennial dialogue

 

Ce vom mai putea posta

Standard

.Copyright

Copyright

Directiva Copyright 2019

Ce vom mai putea posta pe Facebook, ce video-uri vom mai putea vedea pe YouTube, ce limite financiare vor avea startupurile online care vor fi scutite de complicații, ce drepturi vor câștiga creatorii. StartupCafe.ro a extras câteva prevederi-cheie din noua Directivă Copyright, cu modificările din forma finală, adoptată de Consiliul Uniunii Europene, text care urmează să fie publicat în Jurnalul Oficial al UE, pentru a intra în vigoare.

Luni, Consiliul UE (miniștri ai culturii din statelele membre) a adoptat forma finală a controversatei „Directive Copyright”, sau, după denumirea oficială, Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE.

Noua directivă va primi la rândul ei un număr în momentul în care va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Din acel moment, se consideră că legea europeană va intra în vigoare, iar Comisia Eurpeană și statele membre vor demara dezbateri cu toate părțile implicate pentru a asigura aplicarea uniformă a aplicării obligației de cooperare dintre platformele online și titularii de drepturi de autor.

2 ani de la publicarea directivei în Jurnalul Oficial al UE vor avea la dispoziție România și celelalte state UE să transpună directiva în legislația națională, în caz contrar riscând sancțiuni din partea Uniunii Europene (procedura de infringement).

DIRECTIVA DREPTURILOR DE AUTOR 2019 – principalele prevederi

 • Facebook, YouTube, Google News – cum sunt definiți

Direct vizate de obligațiile prevăzute de directivă sunt platformele pe care se postează conținut online, denumite „prestatori de servicii online de partajare”. Aici vorbim în primul rânde de Facebook, YouTube, Google News.

Art. 2 – Definiții:

„Prestator al unui serviciu online de partajare de conținut” înseamnă un prestator al unui serviciu al societății informaționale, al cărui scop principal sau unul dintre scopurile principale este de a stoca și de a oferi publicului acces la un volum semnificativ de opere protejate prin drept de autor sau de alte obiecte protejate încărcate de către utilizatorii săi, pe care le organizează și le promovează în scop lucrativ.

NU sunt prestatori de servicii online de partajare de conținut:

 • Prestatorii de servicii precum enciclopediile online fără scop lucrativ,
 • arhivele educaționale sau științifice fără scop lucrativ,
 • platformele de elaborare și de partajare de softuri cu sursă deschisă,
 • prestatorii de servicii de comunicații electronice definite în Directiva (UE) 2018/1972,
 • piețele online,
 • serviciile cloud destinate întreprinderilor,
 • serviciile cloud care le permit utilizatorilor să încarce conținuturi pentru propriul uz.

De asemenea, la articolul 17 directiva prevede anumite concesii pentru startup-urile din domeniul platformelor online, astfel încât acestea să nu fie afectate în aceeași măsură ca giganții Facebook sau YouTube.

Aceste startup-uri sunt definite prin următoarele limite:

 • funcționează de mai puțin de 3 ani pe piață,
 • au o cifră de afaceri anuală mai mică de 10 milioane EUR,
 • numărul lor mediu de vizitatori unici pe lună nu depășește 5 milioane, calculat pe baza anului calendaristic precedent.

Vom vedea la art. 17 în ce măsură sunt menajate aceste startup-uri la respectarea unor cerințe obligatorii pentru giganții social media.

 • Drepturile autorilor, negociate la grămadă între organizațiile de creatori și platformele online

Articolul 12 – Acordarea de licențe colective cu efect extins

(1) Statele membre pot prevedea, în ceea ce privește utilizarea pe teritoriul lor și sub rezerva garanțiilor prevăzute în prezentul articol, că, atunci când un organism de gestiune colectivă ce intră sub incidența normelor naționale de punere în aplicare a Directivei 2014/26/UE, încheie un acord de licență în conformitate cu mandatele sale din partea titularilor de drepturi, pentru exploatarea operelor sau a altor obiecte protejate:

(a) un astfel de acord poate fi extins pentru a se aplica drepturilor titularilor de drepturi care nu au autorizat respectivul organism de gestiune colectivă să îi reprezinte prin atribuire, licență sau alt tip de înțelegere contractuală; sau
(b) în ceea ce privește un astfel de acord, organismul deține un mandat legal sau se prezumă că acesta reprezintă titularii de drepturi care nu au acordat organismului o autorizație în acest sens.

Statele membre se asigură că mecanismul de acordare a licențelor menționat la alineatul (1) se aplică numai în domenii de utilizare bine definite, în care obținerea de autorizații din partea titularilor de drepturi pe bază individuală este în mod obișnuit atât de oneroasă și nepractică încât tranzacția de acordare a licențelor necesare devine puțin probabilă, ca urmare a naturii utilizării sau a categoriilor de opere sau alte obiecte protejate în cauză, și se asigură că un astfel de mecanism de acordare a licențelor protejează interesele legitime ale titularilor de drepturi.

 • Ce vom putea posta liber pe Facebook, din articolele de presă

În privința articolelor de presă, Directiva va permite utilizatorilor unor rețele sociale ca Facebook sau LinkedIn, de exemplu, să posteze și să distribuie / partajaeze doar linkuri și cel mult un scurt fragment din articol. Nu se precizează însă cât înseamnă „scurt”:

Articolul 15 – Protejarea publicațiilor de presă în cazul utilizărilor online

(1) Statele membre acordă editorilor de publicații de presă stabiliți într-un stat membru drepturile prevăzute la articolul 2 și la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2001/29/CE pentru utilizarea online a publicațiilor lor de presă de către prestatorii de servicii ale societății informaționale.

Drepturile prevăzute la primul paragraf NU se aplică utilizării publicațiilor de presă în scop privat sau necomercial de către utilizatori individuali.

Protecția acordată în temeiul primului paragraf NU se aplică actelor de introducere de hyperlinkuri.

Drepturile prevăzute la primul paragraf NU  se aplică în cazul utilizării unor cuvinte individuale sau a unor extrase foarte scurte dintr-o publicație de presă.

(2) Drepturile prevăzute la alineatul (1) lasă intacte și nu afectează în niciun fel drepturile de care beneficiază, în temeiul dreptului Uniunii, autorii și alți titulari de drepturi în ceea ce privește operele și alte obiecte protejate încorporate într-o publicație de presă. Drepturile prevăzute la alineatul (1) nu pot fi invocate împotriva respectivilor autori și alți titulari de drepturi și, în special, nu îi pot priva de dreptul de a-și exploata operele și alte obiecte protejate independent de publicația de presă în care sunt încorporate.

Atunci când o operă sau un alt obiect protejat este încorporat într-o publicație de presă pe baza unei licențe neexclusive, drepturile prevăzute la alineatul (1) nu pot fi invocate pentru a interzice utilizarea de către alți utilizatori autorizați. Drepturile prevăzute la alineatul (1) nu pot fi invocate pentru a interzice utilizarea operelor sau a altor obiecte protejate a căror protecție a expirat.

Drepturile prevăzute la alineatul (1) expiră după doi ani de la publicarea publicației de presă. Respectivul termen se calculează începând de la data de1 ianuarie a anului care urmează datei în care respectiva publicație de presă a fost publicată.

Alineatul (1) nu se aplică publicațiilor de presă publicate pentru prima dată înainte de … [data intrării în vigoare a prezentei directive].

(5) Statele membre prevăd că autorii operelor încorporate într-o publicație de presă primesc o parte corespunzătoare din veniturile pe care le obțin editorii de presă în urma utilizării publicațiilor lor de presă de către prestatorii de servicii ai societății informaționale.

 • Răspunderea Facebook sau a YouTube pentru ce postează utilizatorii

Companiile online – și mai ales Google (care deține YouTube) – s-au plâns că noua directivă le trage pe ele la răspundere pentru ceea ce postează utilizatorii, în cazul unor încălcări ale drepturilor de autor.

Articolul 17 din directivă se referă la această răspundere a platformelor online , dar vine și cu mici  concesii făcute doar startup-urilor de pe internet:

Articolul 17 – Utilizarea conținutului protejat de către prestatorii de servicii online de partajare de conținut

(4) Dacă nu este acordată nicio autorizație, prestatorii de servicii online de partajare de conținut răspund pentru actele neautorizate de comunicare publică, inclusiv pentru punerea la dispoziția publicului, a operelor protejate prin drept de autor sau a altor obiecte protejate, cu excepția cazului în care prestatorii de servicii demonstrează că:

(a) au depus toate eforturile pentru a obține o autorizație; și

(b) au depus, în conformitate cu cele mai ridicate standarde de diligență profesională din domeniu, toate eforturile pentru a asigura indisponibilitatea operelor și a altor obiecte protejate specifice în privința cărora titularii de drepturi au oferit prestatorilor de servicii informații relevante și necesare; și în orice circumstanță

(c) au acționat cu promptitudine, la primirea unei notificări suficient de justificate din partea titularilor de drepturi, pentru a opri accesul la operele sau alte obiecte protejate notificate sau pentru a le elimina de pe site-urile lor, și au depus toate eforturile pentru a preveni viitoare încărcări a acestora în conformitate cu litera (b).

Pentru a stabili dacă prestatorul de serviciu a respectat obligațiile care îi revin în temeiul alineatului (4) și în lumina principiului proporționalității, trebuie luate în considerare, printre altele, următoarele elemente:

(a) tipul, audiența și dimensiunea serviciului și categoria de opere sau alte obiecte protejate încărcate de utilizatorii serviciului; și
(b) disponibilitatea unor mijloace adecvate și eficiente și costurile acestora pentru prestatorii de servicii.

 • Concesiile pentru startup-uri:

Art. 17:

(6) Statele membre prevăd că, în ceea ce privește noii prestatori de servicii online de partajare de conținut ale căror servicii au fost puse la dispoziția publicului în Uniune de mai puțin de trei ani și care au o cifră de afaceri anuală mai mică de 10 milioane EUR, calculată în conformitate cu Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei1, condițiile în cadrul regimului de răspundere prevăzut la alineatul (4) se limitează la respectarea alineatului (4) litera (a) și la acționarea cu promptitudine, la primirea unei notificări suficient de justificate, pentru a opri accesul la opere și alte obiecte protejate notificate sau pentru a elimina operele sau alte obiecte protejate respective de pe site-ul lor.

În cazul în care numărul mediu lunar de vizitatori unici ai unor astfel de prestatori de servicii depășește 5 milioane, calculat pe baza anului calendaristic precedent, prestatorii de servicii demonstrează, de asemenea, că au depus toate eforturile pentru a preveni noi încărcări ale operelor și altor obiecte protejate notificate în privința cărora titularii de drepturi au furnizat informații relevante și necesare.

 • Prevenirea cenzurii

Directiva vine și cu prevederi care ar trebui să împiedice platformele online, ca dintr-un exces de zel (sau de teama de anu fi sancționate pentru încălcarea drepturilor de autor) să elimine și conținutul care repsectă copyright-ul:

Art. 17:

(7) Cooperarea dintre prestatorii de servicii online de conținut și titularii de drepturi nu trebui să conducă la împiedicarea disponibilității operelor sau a altor obiecte protejate încărcate de utilizatori, care nu încalcă dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv în cazul în care astfel de opere sau alte obiecte protejate fac obiectul unei excepții sau limitări.

Statele membre se asigură că utilizatorii din fiecare stat membru se pot baza pe oricare din următoarele excepții sau limitări existente atunci când încarcă și pun la dispoziție conținuturi generate de utilizatori în cadrul serviciilor online de partajare de conținut:

(a) citate, critici, recenzii;
(b) utilizarea în scopuri de caricatură, parodiere sau pastișe.

(8) Aplicarea prezentului articol nu trebui să conducă la nicio obligație generală de supraveghere.

70) (…) Utilizatorii ar trebui să aibă dreptul de a încărca și de a pune la dispoziție conținuturi generate de utilizatori în scopuri specifice precum citarea, critica, recenzia, realizarea de caricaturi, parodieri sau pastișe. (…)

(9) Statele membre prevăd ca prestatorii de servicii online de partajare de conținut să instituie un mecanism eficace și rapid de soluționare a plângerilor și a căilor de atac care să fie disponibil pentru utilizatorii serviciilor acestora în caz de litigii privind oprirea accesului la opere sau la alte obiecte protejate încărcate de aceștia sau eliminarea acestora.

Copyright

Caravana greviștilor de la fabrica Electrolux

Standard

1.2

O caravană a muncitorilor de la fabrica Electrolux din Satu Mare, aflați în cea de-a opta săptămână de grevă, a pornit luni spre Ambasada Suediei din București pentru a protesta față de modul în care sunt tratați angajații, urmând să oprească în fața mai multe magazine care vând produsele companiei.

Vicepreședintele Cartel Alfa, Marian Apostol, a declarat că scopul caravanei este de a atrage atenția asupra modului în care conducerea Electrolux își tratează muncitorii de la fabrica din Satu Mare și nu de a protesta împotriva produselor firmei. Caravana de mașini, pe care sunt inscripționate mesaje împotriva conducerii Electrolux, se va opri în Zalău, Alba Iulia, Sibiu, Râmnicu Vâlcea și Pitești, urmând să ajungă la ambasada Suediei din București unde va fi organizat un protest.

Greva de la Electrolux a început pe 4 martie, pe perioadă nedeterminată. Joi, confederația sindicală Cartel ALFA a decis lansarea unei campanii publice de boicotare a produselor Electrolux, cu scopul de a face cunoscut comportamentul companiei față de muncitorii săi. C

ompania Electrolux a avut o nouă rundă de negocieri cu sindicaliștii aflați în grevă. Astfel, compania a propus un contract încheiat pe o perioadă de 2 ani, ce cuprinde o creștere de 12,7% raportată la salariul de bază brut al angajaților din producție, aplicată pentru fiecare an contractual. Astfel, pentru întreaga perioadă de 2 ani, creșterea totală raportată la salariul de bază brut al angajaților din producție ar fi de circa 25%.

În prezent, salariul muncitorilor din companie este în jur de 1.700 de lei, sumă care nu asigură cheltuielile lunare pentru un trai decent. Profit.ro a relatat recent că vânzările Electrolux în România au crescut anul trecut cu 24,4%, până la 489 milioane de coroane suedeze (aproximativ 47,1 milioane euro), de la 393 milioane de coroane în 2017. România este a șaptea piață ca mărime din Europa de Est (inclusiv Rusia și Turcia) în funcție de vânzări pentru Electrolux, reiese din datele financiare ale grupului suedez. La finele lunii decembrie, Electrolux avea 888 de angajați în România, față de aproape 930 de angajați în perioada similară din 2017. Suedezii sunt acționari majoritari ai fabricii omonime din Satu Mare, unde sunt produse electrocasnice și accesorii. Grupul mai deține o divizie de vânzări și marketing în București. Retailerul suedez pregătește separarea diviziei de electrocasnice profesionale, Elecrolux Professional, de grup și listarea acesteia pe bursă în prima parte a anului 2020.

Sursa: http://www.profit.ro

Caravana Electrolux – STOP exploatării muncitorilor români

cartel alfa

Pe data de 15 aprilie a avut loc întâlnirea filialelor din țară ale Confederației Națională Sindicală “Cartel ALFA”, unde s-a analizat și situația de la Electrolux. Analiza arată că este vorba de o bătălie locală în defavoarea muncitorilor din întreprindere, iar instituțiile statului stau deoparte, complice la încălcarea drepturilor și demnității lucrătorilor.

În cadrul întrepriderii Electrolux din Satu Mare, salariul mediu este de aproximativ 7000 lei/brut. Muncitorii care asamblează produsele sunt plătiți cu 3.100 lei/brut în timp ce personalul TESA are un salariu mediu care depășește 15.000 lei/brut. Având în vedere această diferență și faptul că salariile muncitorilor sunt sub nivelul unui salariu decent, sindicatul a solicitat creșterea în sumă fixă, de 350 lei, și nu una procentuală, care ar fi accentuat diferențele salariale din cadrul întreprinderii. O creștere în sumă fixă, pe lângă reducerea discrepanțelor, s-ar fi încadrat cam în același volum de creștere a fondului de salarii pe care l-a oferit compania. 

Aceste șapte săptămâni de grevă ne arată că valorile pe care compania Electrolux le afișează public nu sunt altceva decât vorbe și conținut publicitar, pentru că muncitorilor săi de la fabrica din Satu Mare nu li se aplică. Sustenabilitatea companiei este doar pentru acționari, care anul acesta primesc dividente în valoare de 200 de milioane de euro dintr-un profit la care au pus umărul din greu și muncitorii din Satu Mare. Responsabilitatea socială a întreprinderii, un concept de business asumat și de Electrolux, este la fel de golit de sens, în condițiile în care comunitatea de muncitori din Satu Mare este la limita subzistenței, fiind tratată cu dispreț și ostiliate.

Menționăm și faptul că Elecrolux este una dintre companiile care nu au făcut transferul de taxe, oferind o compensație lunară în baza contractului colectiv de muncă, care a încetat la 31 ianuarie 2019.

In sprijinul acțiunii membrilor de sindicat ai Sindicatului Liber Samus aflați în grevă de 33 de zile, filialele CNS Cartel ALFA au stabilit o caravană care se va deplasa de la Satu Mare la sediul Ambasadei Suediei din București și care se va opri prin fiecare oraș de pe parcurs pentru a transmite un mesaj de protest față de comportamentul companiei Electrolux în țara noastră. Acest comportament încurajează exodul de forță de muncă înspre țările din Europa Vestică și este o sursă de dumping social.

Întreaga Europă s-a angajat, prin adoptarea Pilonului European al Drepturilor Sociale, să ofere lucrătorilor dreptul la un salariu corect, care să asigure un nivel de trai decent. Din păcate, companiile din spațiul european practică Europa la două viteze și au standarde diferite față de muncitorii din Est și cei din Vest, deși produsele sunt de aceeași calitate și sunt vândute cu același preț, fie că sunt realizate în Italia, Olanda, Polonia sau România. Aceste practici trebuie să înceteze!

DOCUMENTE:

Scrisoare deschisă domnului Dietmar Blomer, director fabrica Electrolux Satu Mare 

 

Critici ale candidaților față de procesul de recrutare din România

Standard

piata fortei de munca

Piața muncii la nivel global este în continuă schimbare. În acest mediu competitiv este din ce în ce mai greu să îți găsești un loc de muncă sau să angajezi. Procesul de recrutare durează în medie 27 de zile lucrătoare:de la prima discuție telefonică și până la ultimul interviu, candidații trebuie să parcurgă un proces lung și obositor.

Pe platforma Undelucram.ro, candidații și-au exprimat opinia cu privire la problemele întâlnite în procesul de recrutare. În acest articol am selectat 3 dintre cele mai frecvente dificultăți întâmpinate de angajații români atunci când își caută un loc de muncă.


 

1. Companiile nu comunică un salariu orientativ

Atunci când aplică la un job, candidații își doresc să știe cât mai multe detalii despre programul de lucru, activitățile desfășurate, dar și salariul și beneficiile pe care le vor primi. În ciuda acestui lucru, majoritatea companiilor care recrutează evită să discute despre salariu chiar și la primul interviu.

De multe ori candidații sunt în mijlocul procesului de recrutare și află că suma pe care o vor primi este mult mai mică decât își doreau. Deși companiile își doresc cât mai mulți candidați, afișarea salariului în descrierea jobului va duce la scăderea numărului de candidați, dar va atrage candidații relevanți.

Transparența la nivelul salariului reprezintă un subiect care este abordat din mai multe  perspective. Pe de o parte este susținut faptul că pe piața din România există deja transparență pentru posturile în care cerințele sunt clare. Pe de altă parte, în cazul celor unde acesta nu este prezentat, un lucru esențial este să cunoști bine ce presupune job-ul respectiv, grila de salarizare și mai apoi să discuți salariul.

     2. Specialiștii în HR nu revin cu un răspuns așa cum promit

O altă problemă comună în procesul de recrutare este lipsa feedback-ului după interviu. Candidaților li se promite că vor primi un răspuns după interviu, dar doar cei care sunt acceptați sunt contactați de către HR. Mulți angajați de pe platforma Undelucram.ro au menționat că preferă să primească feedback negativ decât să fie ignorați de către angajatori.

Studiile arată că 69% dintre respondenți spun că nu ar mai aplica la angajatorul care nu le-a oferit feedback. Primirea unui răspuns este un indicator calitativ al procesului de recrutare, atât pentru companii, cât și pentru agenții sau oricare alt tip de societate care face angajări.

3. Procesele de recrutare au prea multe etape

Procesul de recrutare cuprinde mai multe etape care variază în funcție de fiecare companie. Strategiile de recrutare urmăresc găsirea celui mai potrivit angajat. În funcție de ceea ce își doresc angajatorii de la viitorul angajat, complexitatea procesului de recrutare este mai crescută sau mai scăzută.

O nemulțumire regăsită printre candidații care au aplicat pe un post cu o complexitate mare a procesului de recrutare este tocmai prezența tuturor acestor etape. Pe Undelucram.ro, acestă problemă este detaliată de candidați prin faptul că sunt nevoiți să se deplaseze frecvent la sediul companiei și irosesc timp, mai ales în cazul în care candidatul nu este ales.

Din nefericire, companiile nu informează candidații cu privire la durata procesului de recrutare. Cei mai mulți transmit informațiile fracționat, de la un interviu la altul până la finalul procesului. Statisticile arată că 60% dintre candidați au renunțat în mijlocul procesului din cauza duratei prea îndelungate. Dacă perioada de timp dedicată procesului de recrutare ar fi prezentată, împreună cu etapele acesteia, de la prima convorbire, atunci candidații ar ști la ce să se aștepte.

Acestea sunt doar câteva dintre criticile angajaților cu privire la procesul de recrutare din România. Dacă ar exista o comunicare mai eficientă între angajatori și candidați, atunci s-ar îmbunătăți calitatea procesului de recrutare. Transparența este un lucru esențial în acest proces pentru că le dă oportunitatea candidaților să se informeze, să fie pregătiți la interviuri și să își seteze așteptările înainte de a ajunge la ultima etapă a procesului.

Pe Undelucram.ro companiile din România pot detalia toate etapele procesului de recrutare informând, astfel, peste 350.000 de candidați lunar.