Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se majorează la 1.900 lei lunar

Standard

1

Guvernul a aprobat in sedinta de Guvern de astazi 29.11.2017  majorarea salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 1 ianuarie 2018 de la 1450 lei lunar la 1.900 lei lunar pentru un program complet de lucru de 166 de ore în medie pe lună. În această sumă nu sunt incluse sporuri și alte adaosuri.
Practic, majorarea salariului minim brut de la 1.450 lei la 1.900 lei reprezintă o creștere de 31,03% față de anul 2017 și conform Guvernului cresterea este  influențata de transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, care reprezintă 22,75%.
Pentru un program complet de lucru de 166 ore în medie pe lună, în anul 2018, valoarea medie orară a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată reprezintă 11,40 lei/oră pentru cei 1.900 lei lunar.
Majorarea salariului de bază minim brut pe țară urmărește conform declaratiei Guvernului depășirea pragului de 40% pentru plata muncii din total producție, astfel încât să se apropie de 50%, media din Europa.
Sursa: Guvernul Romaniei

 

Foarte mulți oameni au adunat numai sărăcia și lipsa de speranță, în timp ce grupuri restrânse au acumulat avuții

Standard

2.

Topul societății cuprinde grupuri restrânse de cetățeni care au acumulat avuții foarte importante, la polul celălalt foarte mulți oameni au adunat numai sărăcia și lipsa de speranță, reiese dintr-o prezentare a prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României (BNR), Florin Georgescu.

‘Înțelegem conceptual și operațional nevoia acumulării rapide de capital pentru asigurarea unei stabilități în creștere a democrației din România. În condițiile unui produs intern brut limitat an de an, această asimetrie libertate — răspundere a generat o repartiție total inechitabilă a PIB concretizată într-o polarizare socială accentuată. În topul societății se regăsesc grupuri restrânse de cetățeni care au acumulat avuții foarte importante, iar la polul celălalt foarte mulți oameni au adunat numai sărăcia și lipsa de speranță’

www.agerpres.ro

 

 

Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate

Standard

Important!2

Negocierea colectiva este obligatorie la nivelul unitatilor care au incadrati cel putin 21 de salariati. In perioada 20.11.2017-20.12.2017 au obligatia de a initia negocierea colectiva si angajatorii care au mai putin de 21 de salariati.

 

.1.
Organizarea si desfasurarea negocierii colective, precum si incheierea contractelor colective de munca sunt reglementate de Legea nr.62/2011 – Legea dialogului social, republicata in Monitorul Oficial nr.625 din 31 august 2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

La nivel de unitate se incheie si se inregistreaza un singur contract colectiv de munca, iar clauzele contractului colectiv de munca produc efecte pentru toti angajatii din unitate.

Initiativa negocierii apartine angajatorului, care va initia negocierea colectiva cu cel putin 45 de zile calendaristice inaintea expirarii contractului colectiv de munca sau a expirarii perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate in actele aditionale la contractul colectiv de munca.

In cazul in care angajatorul nu initiaza negocierea, aceasta va incepe la cererea scrisa a organizatiei sindicale reprezentative sau a reprezentantilor salariatilor, in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitarii.

Durata negocierii colective nu poate depasi 60 de zile calendaristice decat prin acordul partilor. Prin contractele colective de munca pertile pot sa prevada renegocierea periodica a oricaror clauze convenite.

In cazul in care intr-o unitate nu exista un contract colectiv de munca, partile pot conveni negocierea acestuia in orice moment.

In termen de 5 zile calendaristice de la data declansarii procedurilor de negociere, angajatorul are obligatia sa convoace toate partile indreptatite in vederea negocierii contractului colectiv de munca. Data la care se desfasoara prima sedinta de negociere reprezinta data la care se considera ca negocierile au fost declansate.

La prima sedinta de negociere se stabilesc informatiile publice si cu caracter confidential pe care angajatorul le va pune la dispozitia delegatilor sindicali sau ai reprezentantilor angajatilor, conform legii, si data pana la care urmeaza a indeplini aceasta obligatie. Informatiile vor cuprinde cel putin date referitoare la:
a) situatia economico-financiara la zi;
b) situatia ocuparii fortei de munca.
Regimul informatiilor confidentiale puse la dispozitie de angajator este cel stabilit prin Legea nr. 467/2006 privind cadrul general de informare si consultare a angajatilor, publicata in Monitorul Oficial nr.1006 din 18.10.2006.

Tot la prima sedinta de negociere partile vor consemna in procesul-verbal urmatoarele:
a) componenta nominala a echipelor de negociere pentru fiecare parte, in baza unor imputerniciri scrise;
b) nominalizarea persoanelor mandatate sa semneze contractul colectiv de munca;
c) durata maxima a negocierilor convenita de parti;
d) locul si calendarul reuniunilor;
e) dovada reprezentativitatii partilor participante la negocieri;
f) dovada convocarii tuturor partilor indreptatite sa participe la negociere;
g) alte detalii privind negocierea.

La fiecare sedinta de negociere se vor incheia procese-verbale semnate de reprezentantii mandatati ai partilor in care se va consemna continutul negocierilor.

Insa, cu caracter temporar, pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru trecerea CAS si CASS de la angajator la salariat de la 1 ianuarie 2018, prin OUG nr.82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, au fost aduse cateva modificari temporare Legii dialogului social nr.62/2011 si anume, prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1), alin.(3) si alin.(5) din Legea dialogului social nr.62/2011, in perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017, in unitatile in care nu exista incheiat contract colectiv de munca dar si in unitatile in care exista contract colectiv de munca in vigoare, initierea negocierii colective, respectiv negocierea colectiva a actelor aditionale la contractele colective de munca in vigoare este obligatorie.

Astfel, in perioada 20.11.2017-20.12.2017, indiferent de numarul de salariati, angajatorul are obligatia de a initia negocierea colectiva.

In scopul asigurarii participarii la negocierea colectiva, angajatorul va transmite partilor indreptatite sa negocieze anuntul privind intentia de incepere a negocierii colective care va cuprinde obiectul negocierii (punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.79/2017), partile indreptatite sa participe la negociere (reprezentantii salariatilor, sindicat, dupa caz), data, ora si locul primei intrevederi. Recomandam se se specifice si fatul ca la negocierea contractelor sau a actelor aditionale, partea care reprezinta salariatii poate fi insotita de reprezentanti ai federatiei sindicale, in baza mandatului sindicatului, impreuna cu reprezentantii salariatilor sau de un reprezentant al unei federatii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederatii sindicale reprezentative la nivel national, la invitatia reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

La data stabilita pentru negocierea colectiva in vederea aplicarii prevederilor OUG nr.79/2017, partile vor stabili modul in care se va aplica masura impusa de lege privind transferul CAS si CASS de la angajator la salariat . In acest sens se va intocmi un process verbal in care se vor consemna aceste aspecte.

O DECIZIE JIGNITOARE pentru angajații români

Standard

BNS

”Transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat – O DECIZIE JIGNITOARE pentru angajații români” – Florin Iordache, PSD

Într-un discurs adresat membrilor CONGRESULUI BNS DIN LUNA NOIEMBRIE 2016, dnul Florin Iordache (deputat PSD), în calitate de Președinte al Camerei Deputaților, condamna intenția Guvernului tehnocrat de a transfera sarcina finanțării sistemului de securitate socială de la angajator la angajat.

După un an, în totală contradicție cu declarațiile de la acea vreme, Guvernul PSD adoptă OUG 79/2017.

De această dată măsura nu mai este considerată jignitoare.

Ne întrebăm dacă la acea vreme dnul Iordache nu cunoștea prevederile Programului de Guvernare PSD sau ideea transferului contributiilor sociale este una îmbrățișată ulterior campaniei electorale.

Dnul Iordache declara – ”Din fericire a fost suficientă revoltă publică la acel moment pentru a renunța la acea decizie jignitoare pentru angajații români”. 

La acel moment revolta publică s-a rezumat la declarații de presă și a fost suficient ca Guvernul să renunțe la această idee, iar secretarul de stat care a avut această inițiativă să-și înainteze demisia.

În acest moment revoltă publică nu mai înseamnă nici măcar oameni în stradă, opinii contrare exprimate de experți sau scrisori de avertizare emise de organizații internaționale.

Blocul Național Sindical multumește celor peste 5.000 de membrii de sindicat și familiilor lor care au protestat ieri seară în Bucureștii și în alte localități din țară.

 

Nimeni va mai plăti contribuţia la sănătate pentru 5 milioane de români

Standard

8

In prezent avem 5,04 milioane români scutiţi de la plata contribuţiei de sănătate (CASS), pentru care statul plăteşte CASS la fondul naţional unic de asigurări de sănătate. De la 1 ianuarie 2018, nimeni nu va mai plăti contribuţia la sănătate pentru cei 5 milioane de români care sunt scutiţi deja de la plata CASS, anunţă Guvernul printr-un proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Legii Sănătăţii. Dacă proiectul va fi aprobat în forma actuală, sistemul sanitar va fi susţinut de numai 6,8 milioane de români.

Informaţiile publicate de ECONOMICA.net

3

Sindicatele nu renunță

Standard

Proteste de amploare anunțate de BNS pe 12 decembrie, alături de protestele pentru Justiție

 

 

1.png

Guvernul a adoptat OUG prin care contribuțiile sociale sunt transferate de la angajat la angajator (mai puțin una, de 2,25%), dar sindicatele anunță că nu întrerup protestele, ci le vor intensifica.

Blocul Național Sindical (BNS), care până acum a organizat mitinguri doar local, coordonate de federațiile județene membre, a stabilit că demonstrația cea mare va avea loc pe 12 decembrie, în Capitală.

O altă mare centrală sindicală, cartel Alfa, a decis, mandatarea conducerii “să utilizeze și să susțină în continuare orice pârghie sindicală și legislativă pentru blocarea transferului de contribuții sociale de la angajator la angajat”.

“Transferul de taxe sociale în sarcina angajatului este contrară modelului social european și, prin plasarea exclusiv asupra lucrătorilor a responsabilității întreținerii sistemelor naționale de pensii și de asigurări sociale de sănătate, va conduce la eliminarea efectivă a unuia dintre principiile de bază ale construcției statului social”, se precizează în decizia cartel Alfa.

“Noi, CNS cartel Alfa, continuăm demersurile sindicale și juridice de împiedicare a transferului de contribuții sociale și facem un apel la solidaritate”, a anunțat confederația condusă de Bogdan Hossu.

Din cele cinci confederații existente, doar CNSLR – Frăția renunță la acțiuni, după ce a semnat luni un acord cu Guvernul.

În cazul lor, însă, existau deja numeroase suspiciuni că se vor dezice de acțiunea sindicală comună, din partea celorlalte centrale, deoarece a fost întotdeauna o organizație apropiată PSD. De altfel, a avut mereu reprezentanți pe listele parlamentare ale acestei formațiuni politice.

Unul dintre liderii CNSLR- Frăția, Marius Sepi, este acum secretar de stat la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social.

Românii la proteste

Standard

Marile confederații sindicale și 39 de ONG-uri cheamă românii la proteste pentru a bloca modificarea legilor justiției și transferul contribuțiilor sociale

 

 

2

 

Două dintre cele mai mari confederații sindicale – BNS și cartel Alfa – precum și 39 de grupuri civice și organizații neguvernamentale au lansat miercuri un apel pentru participarea la protestul organizat duminică, 26 noiembrie, în Capitală și mai multe orașe din țară și străinătate.

Reamintim că BNS va organiza un mare miting sindical, în București, pe 12 decembrie, la care sunt invitați să participe toți cei nemulțumiți de politicile actualei guvernări, indiferent dacă sunt sau nu membri de sindicat. Principala revendicare a Blocului Național va fi renunțarea la transferul contribuțiilor sociale la angajat.

Pe de altă parte, confederația a anunțat că va partipa, la rândul ei, la toate protestele organizate de societatea civilă nemulțumită de modul în care PSD – ALDE vor să modifice legile Justiției.

Principalele revendicări ale participanților la protestul de duminică:

 • retragerea legilor Justiției și a legilor de modificare a codurilor penale
 • respingerea în Parlament a ordonanței privind modificarea legislației fiscale
 • demisia imediată a Guvernului și a președinților Camerei Deputaților și Senatului.

Prezentăm integral apelul:

România a ajuns într-unul dintre cele mai grave momente ale istoriei sale postcomuniste, comparabil cu mineriadele din anii ’90, criza financiară și tăierea salariilor bugetarilor din 2010. Confiscarea politică a sistemului de justiție, capturarea statului de către o mafie politică care slăbește legislația anticorupție pentru a scăpa de răspundere penală, războiul politic și instituțional declanșat de guvern împotriva societății civile, atacurile majorității parlamentare împotriva aliaților din NATO și UE, haosul fiscal și deprecierea accelerată a leului, creșterea prețurilor și a deficitului bugetar vor arunca România de facto în afara Uniunii Europene și NATO. Consecințele deciziilor guvernamentale de astăzi ne vor urmări pentru zeci de ani, ne vor plasa în sfera autoritarismului politic, a jafului banilor publici, a impunității politicienilor și a sărăciei.

În aceste momente, România este călcată în picioare, coaliția de guvernare nesocotind sau ignorând fățiș opiniile și interesele legitime ale tuturor actorilor din societate:

 • Societatea civilă și reprezentanții puterii judecătorești s-au exprimat neechivoc împotriva modificării legilor justiției. Opiniile lor au fost nesocotite;
 • Singura preocupare permanentă a guvernării sunt „drepturile” infractorilor, și deloc dreptatea pentru victime sau recuperarea banilor furați;
 • Numirile în funcții publice ne-au adus persoane de o incompetență flagrantă și cu un nivel de moralitate cel puțin discutabil;
 • România este astăzi în situația în care nu mai pot avea loc nici negocieri, nici contracte colective la nivel național sau de sector. Ca urmare, angajații sunt din ce în ce mai puțin protejați, iar riscul de inechitate socială ne plasează mai degrabă în zona țărilor de la Estul Uniunii Europene;
 • De la 1 ianuarie, salariații sunt lăsați la voia întâmplării, sunt integral responsabili pentru modul în care angajatorii aplică transferul contribuțiilor, dar și pentru finanțarea sistemului de pensii și cel de sănătate, pentru modul în care sunt colectate contribuțiile, dar și pentru solidaritatea cu persoanele vulnerabile. De la 1 ianuarie, povara responsabilității sociale va fi dusă doar de către salariați;
 • Promisiunile de măriri salariale pentru bugetari s-au topit în explicații fantasmagorice despre brut și net, în vreme ce creșterile de prețuri sunt evidente pentru oricine, mai puțin pentru decidenții politici;
 • Pensiile noastre sunt în pericol prin reducerea contribuțiilor personale în depozite private în cadrul Pilonului II de pensii;
 • Bugetul pentru sănătate a scăzut, controlul politic a fost reinstaurat, iar drepturile pacienților sunt abuzate zilnic;
 • Investițiile au scăzut la un nivel critic, în timp ce îndatorarea publică este din ce în ce mai mare.

Pe scurt, actuala coaliție de guvernare susține hoția, ineficiența, haosul și lipsa de transparență, invocând câștigarea alegerilor cu un program de guvernare nerespectat. Viitorul nostru și al copiilor noștri este în pericol. E momentul să cerem o schimbare politică de substanță pentru a evita în ultimul ceas o catastrofă națională din care ne vom reveni în decenii.

Pentru toate acestea chemăm românii în stradă pentru o luptă pașnică a României cinstite cu hoția, autoritarismul și sărăcia.
Cerem demisia Guvernului Dragnea-Tudose și a principalilor vinovați pentru actuala stare de fapt – domnii Dragnea și Tăriceanu – din funcțiile de președinți ai celor două Camere ale Parlamentului. Fără aceste demisii, șansele românilor de a trăi într-o societate așezată și prosperă, bazată pe respectarea drepturilor tuturor, pe cinste și competență vor fi iremediabil distruse.

Semnatarii apelului:

Centrul Român pentru Politici Europene

Corupția Ucide

Freedom House România

Platforma România 100

Institutul pentru Politici Publice (membră a rețelei naționale de grupuri civice Contract România)

VedemJust (membră a rețelei naționale de grupuri civice Contract România)

Acțiunea Civică Galați (membră a rețelei naționale de grupuri civice Contract România)

Aradul Civic (membră a rețelei naționale de grupuri civice Contract România)

Civica Iași (membră a rețelei naționale de grupuri civice Contract România)

Evoluție în Instituție (membră a rețelei naționale de grupuri civice Contract România)

Inițiativa Craiova (membră a rețelei naționale de grupuri civice Contract România)

Inițiativa România (membră a rețelei naționale de grupuri civice Contract România)

Inițiativa Timișoara (federație a 10 ONG-uri – membră a rețelei naționale de grupuri civice Contract România)

Oradea Civică (membră a rețelei naționale de grupuri civice Contract România)

Rădăuțiul Civic (membră a rețelei naționale de grupuri civice Contract România)

#Rezist Milano (membră a rețelei naționale de grupuri civice Contract România)

#Rezist Zurich (membră a rețelei naționale de grupuri civice Contract România)

Ștafeta Steagului Uniunii Europene (membră a rețelei naționale de grupuri civice Contract România)

Valea Jiului Society (membră a rețelei naționale de grupuri civice Contract România)

Asociația Civică pentru Transparență și Implicare Craiova

Asociația Civică ProFest

Asociația România Vie

Geeks for Democracy

Meteoedu

Amanece un nuevo dia

Don Charisma

because anything is possible with Charisma

Gânduri rebele

Dragostea de oameni nu este un model sculptat în piatră sau smuls de vântul ce trece printre frunzele copacilor, vocea ei este șoapta ce ne alintă sufletul.

Nadiia`s stories

Hello, everyone! My name is Nadiia, you probably noticed, I have another blog about healthy eating and sports, it is my passion) As for this blog, I just decided to share my thoughts, my feelings. Do not judge, I am not a professional writer, I just trying to express myself.

racoltapetru6

Just another WordPress.com site

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

psychologistmimi

Food, Road Trips & Notes from the Non-Profit Underground

DIREKTE DEMOKRATIE

FÜR DEUTSCHLAND

Brian's Blog

Life - The Universe - Anxiety

NOTICIAS IMPACTANTES

Comento noticias impactantes y reflexiono sobre diversos temas. Expongo fotos sobre temas monográficos y viajes.

Into the Light Adventures

By Sandra Js Photography - Make the rest of your life the best of your life.

Abercrombie & FITness

Making FITness a lifestyle

Mira & Irina

🌌Your life is an emotion ! Live it! 🌌

SAM TUMBLIN

Promoting products, services and more!

Briciolanellatte Weblog

Navigare con attenzione, il Blog si sbriciola facilmente

Reflection of My Journey

Drowning in the busyness of life, and how I stay afloat, and find peace and stillness amidst the chaos.