Modificari Codul fiscal privind serviciile medicale in favoarea salariatilor.

Standard

Prin Legea 177/2017 publicata in Monitorul Oficial nr. 584 din 24 iulie 2017 au fost aduse schimbari importante regimului fiscal al serviciilor medicale in favoarea salariatilor. Modificarile vizeaza atat serviciile medicale suportate de angajati cat si serviciile medicale suportate de angajator pentru angajatii proprii.

5


In ceea ce priveste serviciile medicale suportate de angajator, conform modificarilor aduse art. 76 alin. (4) lit. t) din Codul fiscal, incepand cu veniturile aferente lunii iulie 2017 serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, conform Legii nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, suportate de angajator pentru angajatii proprii nu reprezinta avantaj de natura salariala si nu intra in baza de calcul a impozitului pe veniturile din salarii daca acestea, impreuna cu primele de asigurare voluntara de sanatate nu depasesc echivalentul in lei al sumei de 400 euro/an pentru fiecare angajat.

Pana la aceasta data, in situatia in care angajatorul suporta contravaloarea serviciilor medicale pentru salariatii sai aceasta reprezenta avantaj de natura salariala fiind considerate neimpozabile doar primele de asigurare voluntara de sanatate conform Legii nr. 95/2006, republicata, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana.
Pentru determinarea impozitului pe profit aceste cheltuieli cu serviciile medicale sunt deductibile la determinarea rezultatului fiscal in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) din Codul fiscal.

In ceea ce priveste serviciile medicale suportate de angajati, incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017, pe langa asigurarile voluntare de sanatate, persoanele fizice care obtin venituri din salarii la locul unde se afla functia de baza pot sa deduca la plata impozitului pe salarii si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de acestia, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro.

Prin Legea 177/2017 s-au adus completari art. 78 alin. (2) lit. a) pct. (iv) astfel ca, incepand cu veniturile aferente lunii iulie 2017 salariatii vor putea sa deduca, in limita de 400 euro/an/persoana si primele de asigurare/serviciile medicale furnizate oricarei persoane aflate in intretinerea lor.  In acest sens, persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 300 lei lunar, cu exceptia:
  • burselor primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare in cadru institutionalizat; 
  • premiilor obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice/paralimpice; 
  • premiilor si altor drepturi sub forma de cazare, masa, transport si altele asemenea, obtinute de elevi si studenti in cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti in cadrul competitiilor desfasurate in Romania; 
  • prestatiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Asadar, incepand cu veniturile aferente lunii iulie 2017 persoanele fizice care obtin venituri din salarii la locul unde se afla functia de baza pot sa deduca la plata impozitului pe salarii, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro:
  • asigurarile voluntare de sanatate care vizeaza servicii medicale furnizate angajatului si/sau oricarei persoane aflate in intretinerea sa, suportate de salariat, si 
  • serviciile medicale furnizate sub forma de abonament care vizeaza servicii medicale furnizate angajatului si/sau oricarei persoane aflate in intretinerea sa, suportate de salariati,.
Atentie! Atat in cazul abonamentelor/primelor de asigurare suportate de angajator cat si in cazul celor suportate de salariati limita de 400 de euro/an nu se aplica separat pentru asigurari voluntare de sanatate si servicii medicale. Daca un salariat are atat o asigurare voluntara de sanatate cat si un abonament de servicii medicale sumele platite pentru acestea impreuna nu trebuie sa depaseasca 400 euro/an. 

Intrebari din salarizare

Standard
Iata mai jos o selectie de intrebari din salarizare pe care le adreseaza de regula antreprenorii contabililor. Raspunsurile sunt formulate punctual, intr-o exprimare pe intelesul tuturor.

1

1.       Care este salariul minim in 2017?

Incepand cu 1 februarie salariul minim pe economie este de 1.450 lei (anterior 1.250 lei).

2.       Ce procent de taxe se plateste la buget pentru un salariat ?

Pentru un salariat se platesc taxe de aproximativ 55% din salariul brut/luna pentru un salariat cu program intreg (23% sunt contributiile anajatorului, si restul de 32.5 % sunt taxele si impozitul retinute de la angajat). 

Pentru un salariat cu program partial se platesc taxe incepand cu 01 august 2017:

-21% la o baza reprezentata de salariul minim intreg (1.450 lei) si

-34% la salariul brut efectiv realizat (cat revine la numarul de ore lucrate).

3.       De cand se poate face o angajare pe firma ?

Un contract de munca trebuie comunicat la ITM cu cel tarziu o zi inainte de inceperea acestuia.

4.        Ce documente sunt obligatorii la angajare ?

Contractul de munca, fisa postului si adeverinta de la medicul de medicina muncii.

5.       Care este valoarea unui tichet de masa pe 2017?

Valoarea unui tichet de masa este de maxim 15.09 lei. Angajatorii pot sa acorde tichete de masa si sub aceasta valoare, in functie de optiunea lor.

6.       Ce taxe platesc in plus daca acord tichete de masa angajatilor ?

Pentru tichetele acordare salariatilor, acestora li se va retine impozit pe venitul din salarii. Firma nu plateste nimic in plus, decat valoarea tichetelor.

7.       Daca un angajat pleaca in concediu de odihna ce salariu i se cuvine pe perioada cat e in concediu?

Pe perioada cat se afla in concediu de odihna angajatul nu primeste salariu, ci o idemnizatie de concediu care reprezintă media zilnică a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.

8. Este posibil ca o persoana sa detina mai multe contracte de munca la aceeasi societate?
Da, acest lucru este posibil in baza art. 35 alin (1) din Codul muncii care prevede ca : “Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca,beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea.”. Astfel, angajatul va avea un cumul de functii.

9.Care este salariul net aferent unui brut minim pe economie ?

La un salariu brut de 1.450 lei fara persoane in intretinere corespunde un net de 1.065 lei.

10. De ce 2 dintre salariatii care au acelasi brut : 1.450 lei obtin un salariu net diferit ?

Cauza este faptul ca difera numarul de persoane aflate in intretinere in functie de care se aplica o deducere la calculul impozitului pe venitul din salarii.

Astfel, un salariat fara persoane in intretinere va obtine un net de 1.065 lei , in timp ce unul cu 2 copii, va obtine 1.097 lei.

11.Cate zile de concediu de odihna trebuie sa acord anual angajatilor ?

Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.  Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, dar nu poate fi mai mica decat 20 de zile.

12. Sarbatorile legale, sunt incluse in durata CO?

Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual.

13. Pot sa ii compensez unui angajat concediul de odihna in bani ?

Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

14.Cate zile de concediu i se cuvin unui angajat cu 4 ore pe zi ?

Minim 20 de zile. Salariatii au dreptul, indiferent de norma de lucru, la un concediu de odihna anual de minim 20 de zile.

15. Un angajat are doua contracte de munca cu timp partial , cate 4 ore/zi, la fiecare loc de munca. Se acorda deducerea personala de baza la fiecare dintre acestea ?

Nu, deducerea se acorda doar acolo unde este functia de baza. Angajatul va declara pe propria raspundere care este locul de munca de baza si doar acolo va beneficia de respectiva deducere.

16. Un angajat isi schimba locul de munca in cursul lunii. Astfel, pana in 15 mai lucreaza la angajatorul X si din 16 mai lucreaza la angajatorul Y. Poate beneficia de deducere in ambele locuri ?

Nu, daca nu isi schimba locul de munca incepand cu data de 1 a lunii, atunci deducerea se acorda integral la vechiul loc de munca ( la angajatorul X).

17. Cine stabileste persoanele aflate in intretinerea contribuabilului ?

Obligaţia stabilirii persoanelor aflate în întreţinerea contribuabilului în funcţie de care se atribuie deducerea personală este în sarcina plătitorului de venit din salarii, la funcţia de bază.

18. Care dintre parintii unui copil beneficiaza de deducere ? Pot beneficia amandoi de deducere pentru acelasi copil ?

Incepand cu 1 ianuarie 2016 pentru copilul minor aflat in intretinerea parintilor sau a tutorelui deducerea personala se acorda fiecaruia dintre parinti, respectiv tutorelui.

19. Care este nivelul deducerii personale de baza in Romania in?

Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.500 lei inclusiv, astfel:

(i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere – 300 lei;

(ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere – 400 lei;

(iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere – 500 lei;

(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere – 600 lei;

(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere – 800 lei.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.501 lei şi 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acordă deducerea personală.

20. Angajatii isi pot lua o zi libera pentru ingrijirea sanatatii copilului ?

Potrivit Legii nr. 91/2014 au dreptul la o zi lucratoare libera, pentru îngrijirea sănătăţii copilului, dar atentie, fără obligaţia angajatorului de a plăti drepturile salariale aferente.

21. Ce se intampla daca angajatorul nu respecta legea privind acordarea unei zile libere pentru ingrijirea sanatatii copilului?

Nerespectarea de către angajatori a prevederilor acestei legi constituie contravenţie şi se sancţionează de către Inspecţia Muncii cu amendă cuprinsă între 500 şi 1.500 lei.

22.Cine este responsabil de intocmirea regulamentului intern ?

Regulamentul se intocmeste de catre angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

23.Ce trebuie sa contina regulamentul intern ?

Continutul minimal este format din:

a) reguli privind protectia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;

c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;

d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;

f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;

g) reguli referitoare la procedura disciplinară;

h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice;

i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.

24. De cand produce efecte regulamentul intern ?

Produce efecte faţă de salariaţi din momentul incunostintarii acestora.

25. Care este amenda in cazul angajarii sub salariul minim pe tara ?

Amenda : minim :  1.000 lei – maxim: 2.000 lei

26.Ce amenzi sunt in cazul in care angajatii tai lucreaza in zilele de sarbatoare legala ?

Amenda : minim 5.000 lei – maxim  10.000 lei; 

 

Varsta standard de pensionare este de 63 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati.

28. Care este stagiul minim de cotizare pentru pensionare ?Dar stagiul complet ?

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atat pentru femei cat si pentru barbati.

Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

29. Cine suporta indemnizatia de concediu pentru un angajat bolnav ?

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca este suportata de urmatoarele entitati:

A. de către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă;

B. din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu: ziua următoare celor suportate de angajator şi până la data încetării incapacităţii temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia.

30. Cat concediu medical poate sa isi ia un angajat ?

Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporară de munca este de cel mult 183 de zile in interval de un an, luand in considerare prima zi de îmbolnăvire. Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli mai speciale.

31. Angajatii mei lucreaza la temperaturi extreme. Ce trebuie sa fac ?

OUG  nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca  prevede la art. 4. ca in perioadele cu temperaturi ridicate extreme, angajatorii trebuie sa asigure urmatoarele masuri minimale: 
A. Pentru ameliorarea conditiilor de munca: 
a) reducerea intensitatii si ritmului activitatilor fizice; 
b) asigurarea ventilatiei la locurile de munca; 
c) alternarea efortului dinamic cu cel static; 
d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus in locuri umbrite, cu curenti de aer. 
B. Pentru mentinerea starii de sanatate a angajatilor: 
a) asigurarea apei minerale adecvate, cate 2-4 litri/persoana/schimb; 
b) asigurarea echipamentului individual de protectie; 
c) asigurarea de dusuri.

Angajatorii care nu pot asigura conditiile prevazute la art. 4 vor lua, de comun acord cu reprezentantii sindicatelor sau cu reprezentantii alesi ai salariatilor, dupa caz, urmatoarele masuri: 
a) reducerea duratei zilei de lucru; 
b) esalonarea pe doua perioade a zilei de lucru: pana la ora 11,00 si dupa ora 17,00, in cazurile prevazute la art. 4; 
c) intreruperea colectiva a lucrului cu asigurarea continuitatii activitatii in locurile in care aceasta nu poate fi intrerupta, potrivit prevederilor legale.

32.Care este dovada ca am platit salariile angajatilor ?

Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit.Daca plata salariului se face electronic, dovada acesteia este reprezentata de extrasul de banca.

33. Cine trebuie sa asigure confidentialitatea salariilor ?

Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii.

34.Care este diferenta dintre salariul brut si salariul net ?

Salariul brut este suma care se trece in contractul de munca si din care se retin taxele si impozitele salariale.

Salariul net se determina ca salariul brut – contributii sociale angajat – impozit pe venitul din salarii;

35. Care este diferenta dintre salariul nominal si salariul real ?

Salariul nominal este reprezentat de acea suma de bani pe care angajatul/salariatul o primeste atunci cand lucreaza.

Salariul real reprezinta cantitatea de bunuri si servicii de consum care poate fi cumparata la un moment dat cu salariu nominal.

Formule:

SR=SN/P

SR-salariu real;

SN-salariu nominal;

P-pret.

36. Ce este fisa postului?

Fişa postului reprezintă anexa la contractul individual de muncă al unui salariat în care sunt cuprinse competenţele, responsabilităţile, atribuţiile si sarcinile de serviciu proprii funcţiei pe care o deţine salariatul.

37. Ce trebuie sa contina fisa postului ?

Fisa postului ar trebui sa cuprina urmatoarele:

– Elemente privind identificarea postului: denumirea postului, relaţia cu alte posturi din cadrul societăţii şi scopul postului;

– Cerinţe specifice pentru ocuparea postului: pregătirea (studiile necesare în vederea deţinerii postului respectiv), eventuale limbi străine şi nivelul lor de cunoaştere, cunoştinţe de operare pe calculator şi nivelul acestora, abilităţi, calităţi, aptitudini necesare, experienţă şi, în cazul posturilor de management, competenţa de conducere;

– Atribuţiile postului: descrierea activităţilor şi responsabilităţilor corespunzătoare postului;

– Indicaţii privind persoana care a întocmit şi/sau avizat fişa de post;

– Semnătura salariatului şi data semnării – dovadă că acesta a luat la cunoştinţă prevederile fişei.

38. Un angajat poate solicita concediu de studii si acesta sa fie platit ?

Art. 154 din Codul muncii prevede ca :
(1) Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de  concedii pentru formare profesionala.
(2) Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata.

Art. 155 arata :
(1) Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa.
(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii.

39.Cumulul pensiei cu alte venituri ?

Se poate cumula dreptul de pensie cu alte venituri ?

Cumulul este interzis doar beneficiarilor categoriilor de pensie anticipata si anticipata partiala. Aceştia nu pot cumula pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii.

40. Care este durata minima de repaos saptamanal care se poate acorda angajatilor ?

Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.

41. Pentru cine trebuie sa se efectueze examenul medical la angajare ?

Potrivit Codului muncii, examenul medical la angajarea in munca se efectueaza pentru:
a) lucratorii care urmeaza a fi angajati cu contract individual de munca pe perioada determinata sau nedeterminata
b) lucratorii care isi schimba locul de munca sau sunt detasati in alte locuri de munca ori alte activitati
c) lucratorii care isi schimba meseria sau profesia.

42. Cand este obligatoriu examenul medical la reluarea activitatii ?

Acest tip de examen se efectueaza dupa o intrerupere a activitatii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, in termen de 7 zile de la reluarea activitatii.

43. Ce este clauza de exclusivitate in contractul de munca ?

In contractele in care este stipulata aceasta clauza, angajatiilor le este interzis sa lucreze in alta parte in timpul liber ramas. Astfel, acestuia ii este interzis prin CIM sa lucreze in alta parte.

44. Perioada de proba constituie vechime in munca ?

Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă. In cazul in care in prealabil sunteti supusi unei perioade de probe, sa stiti ca si perioada de probă constituie vechime în muncă.

45. Care este durata maxima a perioadei de proba ?

Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.

46.Ce elemente trebuie sa contina pontajele ?

Iata cateva elemente de baza care trebuie pregatite luna de luna in vederea intocmirii pontajelor:

1.      Numarul de zile lucratoare din luna

2.      Durata de munca a fiecarui angajat (6 ore, 8 ore, etc)

3.      Lista cu orele suplimentare efectuate de fiecare angajat

4.      Evidenta zilelor de concedii medicale pe fiecare angajat

5.      Evidenta zilelor de concedii pentru evenimente deosebite (ex, casatorie, nasterea unui copil)

6.      Evidenta zilelor de absenta nemotivata de la munca.

7.      Evidenta zilelor de concediu de odihna

47.Ce se intampla daca acord diurna mai mare decat limita deductibila ?

Diurna zilnica care depaseste pragul deductibil de 42,5 lei/zi  este  considerata venit salarial si i se aplica contributiile salariale si impozitul pe venitul din salarii .

48. Absenţele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă ?

Da, cu excepţia concediilor pentru formare profesională fără plată.

49. Ce obligatii am daca angajatii lucreaza la temperaturi extreme scazute ?

Temperaturi extreme scazute sunt  temperaturile exterioare ale aerului, care scad sub -20°C sau, corelate cu condiţii de vânt intens, pot fi echivalate cu acest nivel.

În perioadele cu temperaturi scăzute extreme angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale pentru menţinerea stării de sănătate a salariaţilor care lucrează în aer liber:

a) distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1 litru/persoană/schimb;

b) acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare, scop în care se vor asigura spaţii fixe sau mobile cu microclimat corespunzător;

c) asigurarea echipamentului individual de protecţie.

50. Care este numarul minim de angajati pentru constituirea unui sindicat ?

 Numarul minim de angajaţi pentru constituirea unui sindicat este de cel puţin 15 angajaţi din aceeaşi unitate.

51.Ce este sporul de weekend ? Cui se acorda ?

Sporul de weekend este acel spor care se acorda de catre angajator salariatilor sai care sunt prezenti la serviciu si in weekend. Acei angajati care sunt nevoiti sa lucreze si in weekend  trebuie sa aiba stipulat in Contractul Individual de Munca aceasta clauza, sau sa anexeze un act aditional prin care sa aminteasca acest lucru.

52. Cum este mai bine sa platesti salariul: o transa sau doua ?

Una dintre cele mai importante decizii in ce priveste managementul salariilor este in cate transe sa il platesti angajatilor.
Fiecare transa necesita munca suplimentara din partea angajatilor responsabili: colectarea de informatii privind timpul lucrat, calcularea sumelor de plata finale, corectarea erorilor, dispunerea platilor , etc.

Un argument in favoarea platilor bilunare este ca aceasta modalitate are un impact pozitiv asupra motivatiei angajatilor.
O problema apare in situatia in care angajatii au fost platiti pana la un moment dat in doua transe si apoi se trece la o singura transa, fiindca ar putea exista plangeri in partea unora privind probleme de cash flow , pana la obisnuirea cu noua ritmicitate a platilor.
O alta problema poate sa apara atunci cand o companie utilizeaza transe diferite pentru categorii diferite. De exemplu angajatii direct productivi pot primi doua transe in timp ce indirectii primesc doar una.Aceasta poate crea presiune pe angajatii din HR care vor fi prinsi mereu in calcule salariale, ramanandu-le timp foarte putin pentru alte activitati.
Aceeasi problema poate sa apara in cazul unei fuziuni sau a achizitiei unei alte companii in cadrul careia exista un alt flux de plati.
De aceea este recomandat sa se aplice un sistem unitar pentru toti angajatii.

53.  Ce taxe se datoreaza daca acord vouchere de vacanta  ?

Impozit pe venit : da, 16%

Contributii sociale : nu, tichetele de vacanta sunt exceptate.Conform art.  142 lit r) din  CF, nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale următoarele tichetele de masă, voucherele de vacanță, tichetele cadou și tichetele de creșă, acordate potrivit legii.

54. Ce sunt fluturasii de salariu ?

Fluturasii de salariu exista de atat de mult timp in practica salarizarii incat nimeni nu isi mai pune intrebarea daca un astfel de document este prevazut in vreun act legislativ.

Fluturasul de salariu nu este prevazut in legislatie, dar este un document util, prin care angajatii sunt informati cu privire la toate elemente salariale, de exemplu:

·         numar de ore lucrate

·         ore suplimentare

·         concediu

·         salariu brut – cu toate componentele sale : salariu de baza, prime, sporuri avantaje in natura, etc. 

·         contributiile si impozitul retinut

·         deducerea personala si salariul net rezultat.

Fiecare companie poate sa isi configureze fluturasul de salariu in functie de necesitatile proprii.

55.Se pot plati salariile in numerar ?

Potrivit Legii 70 din 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerarşi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată s-au introdus o serie de plafoane privind incasarile si platile in numerar.
La art (1) se previzeaza ca operaţiunile de incasari/plăţi efectuate de persoane juridice, PFA, II, IF, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar.
Limitele pe scurt sunt : 5.000 lei /persoana pentru încasări/plati  (exceptie fac magazinele cash and carry unde plafonul este de 10.000 lei, plafon zilnic de 5.000 lei  pentru plăţi din avansuri spre decontare (plafon stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare).

Art. 5 alin. (d) prevede ca plafoanele-limită prevăzute de prezentul capitol nu se aplică pentru următoarele operaţiuni: retragerea de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de BNR pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege.

Altfel spus, retragerea de numerar de la banca pentru plata salariilor nu este supusa plafonului.

Dar daca exista deja un sold in casieria unitatii si nu este necesara retragerea de la banca ?

Solutia ar fi rularea numerarului prin banca- adica depunerea în conturile deschise la instituţiile de credit si apoi retragerea pentru plata salariilor.

O alta solutie ar putea fi data de art. 4 alin (4) care prevede ca operaţiunile de plăţi în numerar efectuate către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană. 

Astfel , daca salariul net/persoana nu este mai mare de 10.o00 lei, atunci consideram ca plata salariilor s-ar putea incadra la “alte drepturi” conform acestui art. 4 alin (4).