Evoluţia salariului pe perioada de concediu medical

Standard

Se poate majora salariul unui angajat aflat in concediu medical?1

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, suma stabilita in bani care nu include sporuri si alte adaosuri, s-a majorat de la 1250 lei la 1450 lei incepand cu data de 1 februarie 2017, in baza HG nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.15 din 6 ianuarie 2017.

Astfel, angajatorii care au salariati platiti cu salariul minim pe economie au obligatia legala de a majora salariul si de a raporta majorarea salariului in registrul general de evidenta a salariatilor.

Stabilirea salariului de baza sub nivelul celui stabilit de HG nr.1/2017 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei pentru fiecare contract individual de munca in care salariul minim este stabilit sub cel mentionat in actul normativ, in masura in care, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune (art.2 alin.(1) din HG nr.1/2017).

Iar netransmiterea majorarii salariului minim in registru in termenul prevazut mai sus constituie contraventie si se sanctioneza cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei (art.9 alin.(2) lit.e) din HG nr.500/2011).Cum procedam in situația in care un salariat incadrat cu salariul minim se afla in concediu medical la data de 1 februarie 2017?

Potrivit art.50 lit.b din Codul muncii, pe durata concediului pentru incapacitate temporara de munca, contractul individual de munca se suspenda de drept.

Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator. Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor, daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contracte individuale de munca sau prin regulamente interne (art.49 alin.(2) si (3) din Codul muncii).

Iar conform art.49 alin.(3) din Codul muncii, in cazul suspendarii contractului individual de munca se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept.

Suspendarea contractului de munca in baza certificatelor medicale nu se opereaza in Revisal, conform art.3 alin.(2) lit.m) din HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin urmare, pe durata concediului medical contractul de munca se suspenda de drept, in baza certificatului medical, si nu pot fi aduse modificari elementelor contractului. Majorarea salariului se va face cu data reluarii activitatii, dupa concediul medical.

1.png

Individualismul şi Colectivismul

Standard

   5

   Deşi e neobișnuit ca individualismul şi colectivismul să coexiste, dacă ne uităm la ce se întâmplă în jur, asta vom observa: un cadru social în care puterea colectivismului este alimentată de un substrat solid de individualism. Până acum știam că acel colectivism care nu permite autonomia individului nu funcționează, deoarece limitează potențialul uman. Colectivismul pe care îl înfieram provenea însă dintr-un sistem ierarhic care cerea sacrificiul personal pentru binele comun, răpindu-i individului șansa și libertățile. 
   Mediile sociale ne-au permis să ne conectăm unul cu altul, indiferent de statutul economic, social sau de spaţiul geografic. Conștiința umană a făcut un salt evolutiv – înțelegerea noastră despre lume şi modul în care interacționăm unii cu alții și cu planeta a trecut dincolo de limitele personale. Mai nou, ştim că totul în Univers este interconectat și interdependent şi, astfel, se creează o conştiinţă a unităţii.
Ne dezvoltăm inteligența emoțională– compusă din conștiința de sine, autonomie, motivație, empatie, precum și abilități sociale – toate componente ale leadershipului. Începem să înțelegem că într-o lume simbiotică, ceea ce facem pentru alţii, până la urmă, facem pentru noi înșine.
   Tot mai mult, individualismul depășește faza egoismului, creând premisele pentru dezvoltarea unor abilități noi, necesare binelui comun. Când lucrăm împreună în armonie și nu în concurență – care ne divizează –, suntem capabili să generăm suportul necesar pentru oameni și societăți care se autosusțin și prosperă.
   Un rezultat al acestei conștiințe a unității este manifestarea colectivismului într-un sistem de organizare pe orizontală. Puterea în propriile mâini și egalitatea sunt esențiale colectivismului care activează în acest model orizontal care trezeşte liderul din fiecare.
   În noul model, împlinirea personală și responsabilitatea socială sunt inseparabile. Pe măsură ce înțelegerea noastră se adânceşte, observăm limitările vechilor structuri sociale, care încep să se destrame. Un exemplu este convingerea că o viață umană poate fi mai valoroasă decât alta. Activismul umanitariştilor ne demonstrează nu doar că viețile tuturor contează, ci că fiecare poate avea un rol în a face lumea un loc mai bun.
   Vremea în care un singur om prelua asupra sa destinele tuturor a trecut. Noua paradigmă a conducerii invită pe fiecare să își afirme potențialul şi să dea vieții lui un scop. Rolul tău de lider este mandatat de împlinirea scopului personal, care poate fi exemplul care să îi călăuzească și pe alții. Ce poți face la nivelul tău, local, poate avea un impact global.
   Conducerea descentralizată are încă nevoie de o structură orizontală, până când va adopta o nouă politică și un nou tip de legislație. Generația Z, care urmează milenialilor, va ajunge probabil, să cunoască și să experimenteze acest model. Până atunci, un lucru e cert: suntem aici pentru a ne face unii altora viața mai bună!