Rolul sindicatelor în construirea sistemelor de salarizare echitabile-III-

Standard
3Măsuri asociate micşorării diferenţelor dintre salariile femeilor şi cele
ale bărbaţilor
De remarcat că această diferenţă de 5% între salarizarea femeilor şi cea a bărbaţilor este
generată pe de o parte de discriminări privind plata femeilor şi a bărbaţilor, iar pe de altă parte de factori care nu au nici o legătură cu discriminarea. Diferenţele care ţin cont atât de potenţiale discriminări în plată cât şi de factori care nu au legătură cu discriminarea poartă numele de diferenţe de gen absolute privind plata, iar cele care iau în calcul doar posibile discriminări sunt denumite diferenţe de gen nete.

Factorii care nu au legătură cu discriminarea femeilor sau a bărbaţilor privind plata, dar
influenţează nivelul de salarizare al acestora se referă la opţiunile de carieră ale femeilor şi ale bărbaţilor, faptul că bărbaţii primesc sau îşi asumă în mai mare măsură decât femeile sarcini peste program, care sunt bine plătite, împărţirea inechitabilă a sarcinilor din familie, segregarea posturilor .

Existenţa acestor factori determină partenerii sociali (sindicate şi patronate) să dezvolte
şi alte măsuri decât cele de îmbunătăţire a sistemului de salarizare, care să conducă către diminuarea diferenţelor dintre plata femeilor şi cea a bărbaţilor. Astfel de măsuri asociate vizează: programe privind balanţa dintre viaţa de familie şi cea profesională, politici coerente şi echitabile de recrutare, promovare, evaluare a angajaţilor, măsuri care să limiteze biasările de gen ale managerilor şi angajaţilor.

Important pentru liderii de sindicat este să identifice în special factorii care pot favoriza situaţii de discriminare a femeilor sau a altor categorii de angajaţi. Faptul că în noul contract colectiv de muncă pentru anii 00 – 0 este stipulat principiul plăţii egale pentru muncă de valoare egală ajută la construirea unor mecanisme de garantare a aplicării principiului egalităţii de gen în ce priveşte plata angajaţilor, mecanisme care să fie dezvoltate şi implementate de partenerii sociali (sindicate, patronate, guvern).5.png