Rolul sindicatelor în construirea sistemelor de salarizare echitabile-II-

Standard
1Ce factori influenţează percepţia angajaţilor privind plata echitabilă?
Angajaţii percep propria lor plată ca fiind una corectă raportându-se la 4 aspecte şi anume:
           . Dacă sunt corect plătiţi pentru postul din cadrul organizaţiei prin comparaţie cu plata altor angajaţi din organizaţii ce îşi desfăşoară activitatea în acelaşi domeniu
de activitate cu organizaţia din care ei fac parte. Acest tip de echitate poartă numele
de echitate externă, iar organizaţiile care vor să o obţină au la dispoziţie cercetări
şi analize privind salariile acordate de companii/firme/instituţii din domenii de
activitate specifice (educaţie, sănătate, producţia lemnului, IT etc.).
          . Dacă sunt plătiţi corect în raport cu angajaţii, colegi de-ai lor din cadrul organizaţiei,dar care lucrează pe posturi diferite de ale lor. Posturile diferă în funcţie de abilităţile necesare, efort, responsabilităţi, condiţii de muncă şi de aceea angajaţii care lucrează pe posturi diferite sunt plătiţi diferit. Organizaţiile care vor să obţină acest tip de echitate internă o pot face cu ajutorul analizelor privind posturile şi a evaluării posturilor, metode care sunt utilizate pentru a determina„valoarea”pentru organizaţie a posturilor din cadrul ei.
          . Dacă sunt plătiţi corect în raport cu propria lor performanţă şi a altor colegi din organizaţie, care lucrează pe aceleaşi posturi cu ale lor. Dacă avem angajaţi care
lucrează pe acelaşi post, iar un angajat are o performanţă mai mare decât celălalt
atunci acesta ar trebui să fie plătit mai mult decât colegul său cu o performanţă mai
scăzută. Pentru obţinerea acestei echităţi individuale se pot realiza evaluări de
performanţă şi programe de plată în funcţie de performanţă.
           . Dacă procesele şi procedurile prin care se iau deciziile privind salariile sunt corecte.

Această echitate procedurală poate fi îmbunătăţită printr-o comunicare bună între
angajaţi, angajatori, manageri privind sistemul de salarizare şi prin mecanisme de
soluţionare a plângerilor legate de eventuale discriminări privind plata.

Aceste percepţii ale angajaţilor privind plata lor au un impact foarte mare asupra rezultatelor muncii lor, asupra calităţii vieţii lor profesionale, asupra deciziei lor de a rămâne sau nu în cadrul organizaţiei. Sindicatele pot să joace un rol foarte important în construirea unui sistem de salarizare corect. Pentru aceasta însă, liderii de sindicat au nevoie să cunoască metode de a analiza sistemul de salarizare existent în organizaţia sau în organizaţiile în care lucrează membri lor de sindicat, metode de identificare a problemelor privind plata, tehnici de a îmbunătăţi sistemul de plată existent şi de a negocia cu angajatorul/managementul aceste acţiuni de îmbunătăţire.

2