varsta standard de pensionare la care CIM inceteaza de drept

Standard

3

Atat angajatorii, cat si angajatii, trebuie sa tina cont de faptul ca legea stabileste, in mod clar, data la care contractul de munca al salariatului inceteaza de drept, in momentul pensionarii.

Potrivit dispozitiilor art. 52 Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pensia pentru limita de varsta se cuvine persoanelor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare sau in specialitate, dupa caz, prevazute de aceasta lege.

In ceea ce priveste varsta standard de pensionare, art.53 alin. (1) din aceeasi lege stabileste varstfele de 65 de ani pentru barbati, respectiv 63 de ani pentru femei

Atentie, insa, la Anexa nr. 5 la Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care cuprinde esalonarea pentru atingerea varstei standard de pensionare.

Concret, legea stabileste in mod expres, in cuprinsul anexei nr. 5, tinand cont de luna si anul nasterii care este data la care persoana indeplineste conditiile de varsta standard, fiind prevazut si stagiul minim si complet de cotizare. La aceasta data are loc ncetarea de drept a contractului individual de munca al salariatului in cauza.

Nu uitati ca incetarea se produce in virtutea legii, fara a fi necesara intervenitia vreuneia dintre parti. Angajatorul doar constata, nu dispune, incetarea CIM, deoarece aceasta s-a produs in puterea legii, la data indeplinirii cumulative a conditiilor.

Spre exemplu, potrivit anexei nr.5, pentru salariata femeie nascuta in luna iunie anul 1955, varsta standard de pensionare este de 60 de ani si o luna, pentru un stagiu minim de cotizare de 15 ani, respectiv un stagiu complet de cotizare de 30 de ani si o luna.

Conform prevederilor din Codul Muncii, inceteaza de drept contractul individual de munca la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

Pentru aplicarea art. 56 lit. d) trebuie indeplinite cumulativ doua conditii:

1) varsta standard de pensionare;
2) stagiu minim de cotizare.

Retineti faptul ca indeplinirea conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare se verifica prin cercetarea anexei nr. 5 la Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – VARSTE STANDARD de pensionare, stagii complete si stagii minime de cotizare.

Va reamintim faptul ca in termen de 5 zile lucratoare de la data la care salariatul a indeplinit conditiile de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, aveti obligatia sa intocmiti decizia prin care constatati incetarea de drept a contractului individual de munca.

In cazul in care ambele parti doresc sa continue raporturile de munca anterioare pensionarii, se va incheia un nou contract de munca dupa incetarea de drept a CIM initial.

 

 

Propunere: tichetele de masa vor fi majorate la 13 lei

Standard

4

Vesti bune pentru toti angajatii cu contract individual de munca: tichetele de masa vor fi majorate cu peste trei lei.

Un proiect legislativ propune majorarea tichetelor de masa de la 9,57 lei cat este in prezent la 13 lei.

Propunerea initiata de un grup de 59 de parlamentari PSD, PNL si UDMR a trecut deja de senatori.

„Valoarea actuala a unui tichet de masa de 9,41 de lei (inainte de impozitare) nu este suficienta pentru a cumpara o masa de pranz, in conditiile in care valoarea medie a unei mese de pranz este de 13 lei, iar in zone cu economie precara, cea mai ieftina masa de pranz costa 10 lei (in sistem de catering, nu la restaurant).

Un numar mare de angajati se afla in imposibilitatea de a avea o masa adecvata in timpul unei zile de lucru, fie ca urmare a programului de lucru incarcat, fie ca nu au acces la achizitionarea unei mese. Astfel, aceasta problema ramane o responsabilitate a statului si a angajatorului pentru a le oferi o masa decenta pe parcursul unei zile de lucru”, se arata in expunerea de motive a proiectului.

Propunerea a primit 77 de voturi favorabile, unul impotriva si o abtinere.

Guvernul a avizat insa negativ proiectul legislativ, aratand ca momentan, impactul bugetar pentru implementarea unei asemenea masuri nu poate fi suportat de statul roman.

 

Ce servicii vei putea primi de vineri, indiferent că eşti sau nu asigurat

Standard

51

Pachetele medicale pentru perioada 2016-2017 vor fi valabile începând de vineri, după ce Guvernul a stabilit astă-primăvară să amâne aplicarea lor cu trei luni. În baza acestora, atât persoanele asigurate, cât şi cele neasigurate vor putea beneficia de asistenţă de specialitate la medicii de familie, la cabinetele medicale, la dentişti şi în spitale. În articolul de astăzi vă prezentăm o sinteză a principalelor servicii medicale ce vor putea fi acordate în sistemul public de sănătate în următorii doi ani.

Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 va intra în vigoare vineri, după ce Guvernul a decis, la cererea medicilor de familie, să amâne cu trei luni aplicarea noilor prevederi. Conform programării iniţiale, pachetele medicale ar fi trebuit să fie valabile de la 1 aprilie.

Actul normativ include, mai exact, două pachete medicale: pachetul minimal de servicii, ce este destinat persoanelor neasigurate în sistemul sanitar autohton, şi pachetul de servicii de bază, ce este destinat persoanelor asigurate.

Pachetul minimal: Asistenţă de urgenţă şi câteva consultaţii gratuite

La medicul de familie

Serviciile în asistenţa medicală primară sunt asigurate, practic, de către medicii de familie, care pot oferi persoanelor neasigurate asistenţă de specialitate pentru urgenţe sau consultaţii periodice.

Mai exact, se va putea beneficia de o singură consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă, indiferent că pacientul este sau nu înscris la un medic de familie, pentru acordarea primului ajutor şi eventual pentru trimiterea la urgenţe. Tot o consultanţie se va acorda pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic (boală infecţioasă regională ce poate provoca o izbucnire epidemică, cum ar fi hepatita virală, rabia sau tuberculoza) suspicionată şi confirmată.

Medicii de familie vor asigura consultaţii pentru monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei, iar acestea vor consta în luarea în evidenţă (primul trimestru), supravegherea lunară (între luna a treia şi a şaptea) şi bilunară (între luna a şaptea şi a noua), urmărirea lăuziei la externarea din maternitate şi apoi la patru săptămâni de la naştere. Supravegherea gravidelor va include şi testarea pentru HIV şi hepatită B şi C.

În acelaşi timp, persoanele neasigurate vor putea să ceară două consultaţii pe an pentru planificarea familială şi indicarea unei metode contraceptive, o consultaţie preventivă şi examinarea pentru constatarea decesului (cu sau fără eliberare de acte medicale).

La cabinetul medical, la spital, la domiciliu şi la dentist

Pentru asistenţa medicală ambulatorie (ce nu necesită spitalizare) pentru specialităţile clinice, pachetul minimal va include, de asemenea, o consultaţie pe persoană în cazul fiecărei situaţii de urgenţă şi în cazul fiecărei boli cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată.

Referitor la gravide şi mame, la cabinetele medicale se vor acorda o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie pentru primul trimestru de la naştere.

Persoanele care n-au calitatea de asigurat în sistemul sanitar autohton vor putea să beneficieze şi de servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi de zi, fără a fi necesar biletul de internare (de exemplu, pentru urgenţe ce pun viaţa în pericol, boli cu potenţial endemoepidemic şi naşteri).

În fine, pachetul minimal va include consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat, precum şi o serie de servicii ce ţin de medicina dentară (de exemplu, pansamentul calmant, tratamentul paradontitelor, chiuretajul alveolar, repararea protezei şi repararea aparatului ortodontic).

Important! Persoanele neasigurate vor trebui să plătească integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie.

Pachetul de bază: Consultaţii numeroase, îngrijire la domiciliu şi analize medicale

La medicul de familie

Persoanele care au calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate vor putea să beneficieze de o gamă mult mai largă de servicii, în cadrul pachetului de bază.

La fel ca în cazul pachetului minimal, asiguraţii vor beneficia de o singură consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă, indiferent de medicul de familie pe lista căruia figurează. Totuşi, aceştia vor mai putea beneficia la medicul de familie de consultaţie în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizările unor afecţiuni cronice, consultaţii periodice pentru îngrijirea generală în cazul bolilor cronice şi consultaţii de monitorizare activă pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind riscul cardiovascular înalt – HTA, dislipidemie şi diabet zaharat de tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă şi boală cronică de rinichi.

Tot la medicul de familie, asiguraţii vor putea primi servicii preventive şi profilactice, după cum urmează:

 • consultaţii preventive periodice pentru minori (de la externarea din maternitate şi până la împlinirea vârstei de 18 ani);
 • consultaţii pentru monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei (luarea în evidenţă în primul trimestru, supravegherea din luna a treia până în luna a noua, urmărirea lăuziei la externarea din maternitate şi la patru săptămâni de la naştere, testarea pentru HIV şi hepatită B şi C);
 • consultaţii preventive pentru adulţii care nu prezintă semne de boală (anual sau o dată la trei ani pentru cei cu vârste între 18 şi 39 de ani, anual pentru cei care au de la 40 de ani în sus);
 • o consultaţie pe persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată;
 • două consultaţii pe an pentru planificarea familială şi indicarea unei metode contraceptive.

Medicii de familie vor putea să acorde şi consultaţii la domiciliu (42 pe lună, cu cel mult trei consultaţii pe zi), însă doar persoanelor de pe lista proprie, în cazul asiguraţilor nedeplasabili, cu boli cronice/un episod acut ce nu permite deplasarea, copiilor de maximum un an, minorilor cu boli infectocontagioase şi lăuzelor. Mai precis, se vor acorda cel mult două consultaţii pentru fiecare episod acut/ subacut/ acutizări ale bolilor cronice, maximum patru consultaţii/an pentru bolile cronice şi o consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă.

Persoanele asigurate vor putea să ceară, de asemenea, servicii medicale adiţionale la cabinetele medicilor de familie (EKG şi ecografie generală, acolo unde este posibil), activităţi de suport (eliberarea de documente pentru concediu medical, bilete de trimitere, prescripţii medicale, acte medicale pentru copii şi certificate de deces) şi administrarea medicamentelor la cabinet (intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil).

La cabinetul medical, la spital şi la dentist

La capitolul asistenţă medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice, pachetul de bază va include următoarele servicii în cabinetele medicale:

 • o singură consultaţie pe persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă (mai puţin minorii, care se vor bucura de două consultaţii);
 • consultaţie de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute, precum şi acutizări ale bolilor cronice (maximum trei consultaţii pe asigurat pentru acelaşi episod de boală acută/ subacută/ acutizări ale bolilor cronice; maximum două consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic confirmat la externarea din spital);
 • consultaţie de specialitate pentru afecţiuni cronice (maximum patru consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de două consultaţii pe lună, pentru evaluare, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraţilor, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi; maximum două consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital);
 • o singură consultaţie pe persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată;
 • patru consultaţii pe an pentru planificarea familială, indicarea unei metode contraceptive, evaluarea şi monitorizarea statusului genito-mamar şi tratamentul complicaţiilor;
 • servicii diagnostice şi terapeutice (de exemplu, oftalmoscopia, explorarea câmpului vizual, recoltarea pentru testul Babeş-Papanicolau, EKG standard, măsurarea forţei musculare, audiograma, examinarea ORL, EKG de efort, examenul electroencefalografic, endoscopia digestivă, extracţia de corpi străini, inserţia dispozitivului intrauterin, terapia chirurgicală a arsurilor termice şi a degerăturilor, terapia chirurgicală a tumorilor mici, tratamentul plăgilor, cauterizarea de col uterin, fotochimioterapia, tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii şi consilierea psihiatrică);
 • servicii de sănătate conexe actului medical furnizate de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială – logopezi şi kinetoterapeuţi/profesori de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeuţi;
 • servicii de supraveghere a sarcinii şi lăuziei (o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere).

Asistenţa medicală ambulatorie, din cadrul pachetului de bază, pentru specialitatea clinică de recuperare, medicină fizică şi balneologie va include consultaţii şi serii de proceduri în specialitatea clinică de recuperare, medicină fizică şi balneologie (cum ar fi, spre exemplu, kinetoterapia, microundele, magnetoterapia, băile galvanice, masajul, hidrokinetoterapia, băile minerale, de plante sau de nămol şi împachetarea cu nămol). Perioada de acordare a procedurilor va fi de maximum 21 de zile/an/asigurat, cu maximum patru proceduri/zi de tratament. Totodată, lista afecţiunilor ce pot fi tratate în ambulatoriu va cuprinde, printre altele, atrofiile sistemice care afectează în special sistemul nervos central, paralizia cerebrală şi insuficienţa cardiacă.

Pachetul de bază va include şi servicii de asistenţă medicală ambulatorie pentru specialităţile paraclinice. Mai precis, aici sunt incluse analizele de laborator (cum ar fi, de exemplu, cele ce ţin de hematologie, biochimie, imunologie, microbiologie, examene de materii fecale, examene de secreţii, examinări histopatologice şi citologice) şi radiologia, imagistica, medicina nucleară şi explorările funcţionale (de exemplu, examen radiologic, radiografie de membre, pielografie, mamografie, ecografie, ecocardiografie, CT, RMN, EKG şi scintigrafie).

Asiguraţii vor putea să acceseze, de asemenea, servicii spitaliceşti, care sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare medicală şi paliative, incluzând consultaţii de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, dar şi cazare şi masă. Practic, în funcţie de durata spitalizării, cetăţenii vor primi asistenţă medicală fie în regim de spitalizare continuă, fie în regim de spitalizare de zi. Astfel, atât asistenţa medicală în regim de spitalizare continuă, cât şi cea în regim de spitalizare de zi vor cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic, ce vor fi acordate în funcţie de anumite criterii de internare.

Referitor la serviciile medicale ce vor putea fi acordate de dentişti, lista va cuprinde, în principal, o consultaţie pe an pentru adulţi şi una la şase luni pentru copii, tratamentul cariilor simple, obturaţia dinţilor, tratamentul gangrenelor pulpare, extracţia dinţilor, repararea protezei o dată pe an, şlefuirea dinţilor în scop ortodontic şi sigilarea de dinte o dată la doi ani.

Urgenţe şi îngrijiri medicale la domiciliu

Nu doar persoanele neasigurate vor beneficia de asistenţă medicală la domiciliu, ci şi cele asigurate, însă acestea din urmă vor avea parte de servicii extinse. Concret, vor fi acordate consultaţii pentru urgenţele ce pot fi rezolvate la cabinetul medical, la centrul de permanenţă sau prin sistemul de consultaţii de urgenţă la domiciliu.

Totodată, pacienţilor le va fi asigurat şi transportul sanitar neasistat, care va include:

 • transportul medicului dus-întors pentru constatarea unui deces şi eliberarea certificatului de deces;
 • transportul echipajului de urgenţă la domiciliu și transportul pacientului care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri până la unitatea sanitară, atunci când se impune asistenţa medicală de specialitate ce nu poate fi acordată acasă;
 • transportul minorilor dializaţi şi al adulţilor cu nanism;
 • transportul bolnavilor nedeplasabili (de exemplu, cei cu fracturi, cei cu deficit motor neurologic major, cei cu amputaţii recente, cei cu tumori cerebrale operate sau cei cu tetrapareze);
 • transportul de la şi la domiciliu al bolnavilor cu talasemie majoră;
 • transportul dus-întors la cabinetul de specialitate şi de la cabinet la domiciliu, pentru asiguraţii imobilizaţi la pat;
 • transportul dus-întors la laboratorul de investigaţii paraclinice şi de la laborator la domiciliu, pentru asiguraţii imobilizaţi la pat.

Trebuie reţinut că asiguraţii vor putea avea parte acasă şi de îngrijiri medicale sau paliative, precum măsurarea parametrilor fiziologici (temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză, scaun), administrarea medicamentelor, sondajul vezical, alimentarea artificială, clisma, îngrijirea plăgilor şi a escarelor şi kinetoterapia individuală.

Recuperarea medicală în sanatorii şi dispozitivele medicale

Pachetul de bază va avea în componenţă servicii de recuperare medicală, ce vor fi acordate, în baza biletelor de trimitere de la medici, în regim de spitalizare în sanatorii/secţii sanatoriale pentru adulţi şi copii, preventorii cu sau fără personalitate juridică. Serviciile de recuperare, medicină fizică şi balneologie vor fi acordate pentru o durată maximă de 14-21 de zile/an/asigurat, acordate într-un singur episod care cuprinde minimum patru proceduri/zi. Dacă serviciile medicale vor depăşi 21 de zile, asiguraţii vor plăti integral îngrijirile suplimentare.

În acelaşi timp, persoanele asigurate vor putea să obţină dispozitive medicale de recuperare pentru deficienţe organice sau funcţionale, după cum urmează:

 • dispozitive de protezare în domeniul ORL (proteză auditivă, fonatorie, traheală);
 • dispozitive pentru protezare stomii (sistem stomic unitar sau cu două componente);
 • dispozitive pentru incontinenţă urinară (printre altele, condom urinar, sac colector de urină sau cateter urinar);
 • proteze pentru membrul inferior (printre altele, proteză parţială de picior, proteză de coapsă sau proteză de şold);
 • proteze pentru membrul superior (printre altele, proteză parţială de mână, proteză de antebraţ sau proteză pentru amputaţie interscapulo-toracică);
 • orteze (pentru coloana vertebrală, pentru membrul superior, pentru membrul inferior);
 • încălţăminte ortopedică (ghete şi pantofi);
 • dispozitive pentru deficienţe vizuale (lentile intraoculare);
 • echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă (aparat pentru administrarea continuă cu oxigen şi aparat de ventilaţie noninvazivă);
 • dispozitive pentru terapia cu aerosoli (inhalator salin particule uscate de sare cu flux automat de aer sau oxigen şi nebulizator);
 • dispozitive de mers (baston, cârjă, cadru de mers, fotoliu rulant);
 • proteze externe de sâni.

În ceea ce priveşte medicamentele de care vor putea să beneficieze asiguraţii, în baza prescripţiei medicale, indiferent că este vorba de o contribuţie personală sau nu, acestea sunt deja prevăzute de legislaţia în vigoare (mai precis, într-un ordin al Ministerului Sănătăţii).

 

Functionarea comisiei de cercetare disciplinara. Model decizie numire comisie

Standard

b

In situatia in care angajatorul constata o abatere disciplinara din partea salariatului, are obligatia de a numi o comisie de cercetare disciplinara, care sa cerceteze cazul respectiv.

Activitatea comisiei de cercetare disciplinara trebuie sa respecte dispozitiile legale in vigoare, conform Codului Muncii, precum si prevederile Regulamentului intern si ale contractelor de munca clective aplicabile.

Comisia de cerceptare disciplinara raspunde de activitatea desfasurata.

Obligatiile, drepturile si modul in care aceasta isi va desfasura activitatea vor fi stabilite in contractul colectiv de munca sau in regulamentul intern.

Specialistii Portalcodulmuncii.ro recomanda numirea unei comisii de cercetare disciplinara pentru fiecare caz in parte. In functie de specificul fiecarui caz de abatere disciplinara, se va numi o comisie alcatuita din anumiti membri care pot fi obiectivi si care pot recomanda cea mai buna cale de actiune.

Asadar, comisia isi va desfasura activitatea dupa cum au stabilit partile in regulamentul intern pe o anumita perioada care nu poate depasi 6 luni.

Iata un model de decizie numire comisie de cercetare disciplinara

Model decizie numire comisie

 

Salvează

Ghid complet pentru angajatori in 2016

Standard

50

Ce trebuie sa stim despre Revisal? Aflati ce cuprinde registrul general de evidenta a salariatilor, cum se transmite si la ce termene.

I. Ce este Revisal? Cine il completeaza?

ReviSal reprezinta denumirea prescurtata a „registrului general de evidenta a salariatilor”, care cuprinde toate contractele individuale de munca in desfasurare. In aceasta baza de date sunt inregistrate incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractelor de munca.

Toti angajatorii au obligatia de a completa Revisal cu ajutorul aplicatiei informatice distrbuite gratuit de catre Inspectia Muncii sau prin intermediul aplicatiilor informatice proprii (care corespund criteriilor prevazute de lege).

Codul Muncii prevede obligatia fiecarui angajator de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor. Incepad cu data de 1 ianuarie 2011, carnetul de munca a fost inlocuit in totalitate de registrul general de evidenta a salariatilor – Revisal, reglementat prin Hotararea de Guvern nr. 161/2006.

Metodologia de intocmire si completare a REVISAL este reglementata de HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, modificata prin HG nr. 1.105/2011.

Sunt obligati sa infiinteze, sa completeze si sa transmita Revisal:

– angajatorii, persoane fizice sau juridice

– misiunile diplimatice si oficiile consulare ale altor state in Romania, pentru personalul angajat local, care are cetatenia romana sau resedinta permanenta in Romania.

Angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului prin incheierea de contracte de prestari servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca, cu obligtia de a informa, in scris, ITM, cu privire la incheierea acestui contract.

Descoperiti cum arata revisal

II. Intocmire, completare, inregistrare

Registrul este completat si transmis de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator.

Registrul se intocmeste in forma electronica. Acesta se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente:

a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal — CNP, cetatenia si tara de provenienta — Uniunea Europeana — UE, non-UE, Spatiul Economic European — SEE;

b) data angajarii;
c) perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;
e) tipul contractului individual de munca;
f) durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;
g) salariul de baza lunar brut si sporurile, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca;
h) perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;
i) data incetarii contractului individual de munca.

Completarea, respectiv inregistrarea in registru a elementelor prevazute mai sus, si transmiterea registrului se fac dupa cum urmeaza:

a) la angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la lit. a)—g) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;
b) elementul prevazut la lit. g) se completeaza si pentru contractele individuale de munca deja inregistrate, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
c) elementele prevazute la lit. h) se inregistreaza in registru in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii;
d) elementele prevazute la lit. i) se inregistreaza in registru la data incetarii contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca;
e) pentru salariatii detasati, angajatorul de baza completeaza perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea, anterior inceperii detasarii.

Orice modificare a elementelor prevazute la lit. a), c)—g) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003.

Exceptie fac situatiile in care modificarile se produc ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ cind inregistrarea in registru se face in ziua in care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acestora.

Orice corectie a erorilor survenite in completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunostinta de acestea.

 Ce NU cuprinde Revisal?

– atributiile postului
– criterile de evaluare
– concediul de odihna
– concediile medicale pentru incapacitate temporara de munca
– data la care se plateste salariul
– perioada de proba
– perioada de preaviz

Incepand cu data de 29 aprilie 2016, Inspectia Muncii a lansat versiunea aplicatia Revisal 6.0.5, care introduce urmatoarele modificari:

– actualizarea ocupatiilor incluse in COR
– posibilitatea de a inregistra un salariat apatrid
– posiblitatea radierii unui salariat
– reintroducerea temeiurilor de suspendare eliminate din versiunea 6.0.4, ce fusese lansata la inceputul lunii aprilie
– posibilitatea inregistrarii salariatilor cu un alt tip de act de identitate

Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in format electronic, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati:

a) prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectiei Muncii;

Transmiterea online se face prin accesarea portalului Reges, la adresa reges.inspectiamuncii.ro. Pentru a transmite registrul on-line, angajatorul solicita si obtine un nume de utilizator si o parola, la sediul inspectoratului teritorial de a munca in raza caruia isi are sediul.

b) prin e-mail, pe baza de semnatura electronica;

Pentru a transmite registrul prin e-mail, este necesara detinerea unei semnaturi electronice extinse, bazate pe un certificat calificat.
Registrul se va depune la adresa de e-mail pusa la dispozitie de Inspectia Muncii.

c) prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca in format electronic, insotit de o adresa de inaintare semnata de angajator.

Pentru depunerea la sediu, este necesara stocarea registrului pe suport CD sau USB. Acesta va fi insotit de o adresa de inaintare, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal.

Atentie! Pentru prima depunere a Registrului la sediul ITM, adresa de insotire v fi insotita si de o copie a cetificatului de inmatriculare la registrul comertului, o copie a certificatului de inregistrare fiscala si o copie a actului de identitate.
Evidenta registrelor, respectiv a datelor cuprinse in acestea, transmise de angajatori/prestatori de servicii, se tine intr-o baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii.

Procedura privind transmiterea registrului in format electronic se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, dupa adoptarea solutiei tehnice a registrului in format electronic si in functie de aceasta.

Angajatorii sau, dupa caz, prestatorii de servicii au obligatia de a completa si transmite registrul la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au angajatorii sediul sau domiciliul, dupa caz, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat, cu obligatia completarii acestuia.

Registrul se pastreaza in forma electronica la sediul angajatorului si, dupa caz, la sediul sucursalei, agentiei, reprezentantei sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica, care au delegata competenta infiintarii registrului.

III. Revisal si dosarul personal al angajatului
Angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati, de a-l pastra in bune conditii la sediu, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele documente: actele necesare angajarii, contractul individual de munca, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, acte de studii/certificate de calificare, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru.

La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat sa ii elibereze acestuia:

a) copii ale documentelor existente in dosarul personal;
b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind inscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.

Documentele sunt eliberate in copie certificata de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana imputernicita de angajator pentru conformitate cu originalul.

Registrul electronic si dosarele personale ale fiecarui salariat se vor pastra in conditii care sa asigure securitatea datelor, precum si pastrarea lor indelungata si corespunzatoare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001.

Angajatorul raspunde pentru asigurarea acestor conditii, precum si pentru orice prejudiciu produs salariatului, sau oricarei alte persoane fizice sau juridice, prin incalcarea acestor obligatii.

In masura in care, din motive obiective, angajatorul se afla in imposibilitatea de a elibera documentele prevazute mai sus, salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de munca din raza caruia angajatorul isi desfasoara activitatea eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte elementele continute in registru, astfel cum a fost intocmit si transmis de catre angajator. Inspectoratul teritorial de munca in cauza elibereaza documentul, in baza registrului electronic transmis de angajator, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.

IV. Contraventii privind completarea si transmiterea Revisal

Nerespectarea de catre angajator a obligatiilor stabilite de lege privind completarea si transmiterea Revisal constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenzi.

Asadar, atentie la urmatoarele situatii:

– netransmiterea registrului completat cu elementele contractului de munca cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre un angajat.

Angajatorul risca o amenda de 10.000 de lei pentru fiecare persoana primita la munca fara transmiterea la timp a registrului completat cu toate elmentele contractului de munca.

– refuzul de a pune la dispozitia inspectorului de munca registrul in format electronic si dosarul personal al salariatilor.

Angajatorul risca o amenda de la 5.000 pana la 8.000 de lei

– necompletarea registrului cu toate informatiile prevazute de lege, in intervalul corect de timp

Se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 8.000 de lei

– completarea cu date eronate sau incomplete: amenda de pana la 5.000 de lei

– completarea Revisal de catre alte persoane decat cele nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator: amenda de pana la 5.000 de lei

– alterarea sau stergerea datelor din registru, precum si interventia neautorizata asupra aplicatiei informatice a registrului Revisal

– nerespectarea prevederilor privind instiintarea ITM in legatura cu prestatorii de servicii: amenda de pana la 5.000 de lei.

– refuzul angajatorului de a elibera, la solicitarea scrisa a salariatului, a urmatoarelor tipuri de documente: copii ale documentelor existente in dosarul personal, copii ale paginilor din Revisal referitoare la persoana angajatului, documente care atesta vechimea in munca, salariul, etc. In acest caz, angajatorul risca o amenda de pana la 1000 de lei.

– nerespectarea obligatiei de a pastra REVISAL in format electronic la sediul angajatorului: amenda intre 3.000 si 10.000 de lei.

Inspectorii de munca au autoritatea de a constata contraventiile si de a aplica sanctiunile corespunzatoare.

 

 

Abaterea disciplinara

Standard

3

Legea acorda angajatorului dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare, in situatiile in care constata ca acestia se fac vinovati de o abatere disciplinara.

Va reamintesc faptul ca avertismentul scris este singurul tip de sanctiune care nu presupune efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.

Astfel, cu exceptia avertismentului scris, orice tip de sanctiune disciplinara se va dispune numai in urma efectuarii cercetarii disciplinare.

Nu uitati faptul ca, in cazul in care concluziile comisiei de cercetare disciplinara arata faptul ca salariatul cercetat este nevinovat, angajatorul are obligatia de a-i plati acestuia toate drepturile salariale de care a fost lipsit pe perioada cercetarii.

Revenind la cazurile de abatere disciplinara a salariatilor, demararea procesului de cercetare se realizeaza prin numirea unei comisii de cercetare si prin convocarea salariatului respectiv.

Va ofer, in continuare, modelul integral pentru o convocare cercetare disciplinara. Exemplul oferit in acest caz priveste nerespectarea normelor de protectie a muncii. Puteti personaliza acest model in functie de cazul de abatere disciplinara cu care va confruntati.

49Model convocare cercetare disciplinara

6 cazuri in care angajatorul nu poate acorda tichete de masa

Standard

3

Acordarea tichetelor de masa este reglementata de Legea nr. 142 din 1998. Angajatorii sunt cei care pot decide sa acorde sau nu tichete de masa

Legislatia in vigoare prevede, insa, si cazurile in care angajatorul nu poate acorda tichete de masa dupa cum urmeaza:

1. In cazul contractelor civile sau contractelor de voluntariat

Potrivit legii, numai persoanele care au calitatea de salariat pot beneficia de tichete de masa
Orice alte forme de prestare a unei activitati remunerate sau neremunerate (voluntariat, contract civil) sunt excluse de la aplicarea prevederilor Legii nr 142/1998.

2. In cazul muncii la domiciliu

Tichetele se acorda pentru zilele in care angajatii sunt prezenti si isi desfasoara activitatea la unitatea angajatorului. Nu se acorda tichet de masa salariatilor care se afla in alte situatii stabilite de angajator si nu sunt prezenti la lucru in unitate.

3. In cazul concediului de odihna

Salariatul poate utiliza lunar un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile lucratoare in care este prezent in unitate.Asadar, perioada in care salariatul isi efectueaza concediul de odihna nu este inclusa in categoria zilelor lucratoare.

4. In cazul delegarii sau detasarii

Conform legislatiei in vigoare, nu sunt considerate zile lucratoare zilele in care salariatul este delegat sau detasat in afara localitatii in care isi are locul permanent de munca, potrivit dispozitiilor legale.

5. In cazul zilelor libere platite

Salariatul beneficiaza de zile libere platite cu ocazia anumitor sarbatori legale, sau a unor evenimente familiale deosebite.

6. In cazul concediului medical

Pentru zilele de concediu medical, indiferent ca sunt platite de angajator sau de FNUASS, salariatii nu pot beneficia de tichete de masa

Atentie la faptul ca invoirea nu reprezinta un caz in care tichtele de masa nu se acorda. Invoirile sunt platite, prin urmare angajatii invoiti beneficiaza si de tichetele de masa aferente.

Va reamintesc ca valoarea nominala a tichetelor de masa a crescut la 9,57 de lei incepand cu luna mai 2016.